Primeale United

Profiel

Van Oers United is een internationaal opererend teelt- en handelsbedrijf van jaarrond verse groenten (sperziebonen, spruiten, bosuien en nog veel meer). Het bedrijf heeft haar wortels in West-Brabant, in Heerle. Van origine is Van Oers United een familiebedrijf, gestart in de jaren ‘70 met groenteteelt voor de veiling. Inmiddels teelt Van Oers United ca. 3.800 hectare groenten van West-Brabant tot in Senegal. Sinds 2 jaar is het bedrijf onderdeel van de Franse boerencoöperatie Agrial. Van Oers United heeft in Nederland vestigingen in Heerle, Ridderkerk, Heinenoord en Wervershoof. Om de groei te kunnen faciliteren is Van Oers United B.V. gestart met de bouw van een nieuw groente verwerkings-en distributiecentrum op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland te Dinteloord. Gemiddeld (seizoenbedrijf) zijn er in Nederland ca. 500 mensen werkzaam bij het bedrijf. In het buitenland een veelvoud daarvan.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Van Oers United heeft, naast haar Nederlandse vestigingen, in een aantal Afrikaanse landen en in Midden- en Zuid-Amerika eigen productielocaties. Op het gebied van eerlijk werk en economische groei ligt in die landen het accent op scholing (taalonderwijs), medische zorg en fatsoenlijke betaling. Hierbij hanteert men audits van BSCI (Business Social Compliance Initiative) en Smeta (Sedex Members Ethical Trade Audit) om te waarborgen, dat het bedrijf ten minste voldoet aan de internationale normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en mensenrechten op alle productielocaties. Van Oers United is tevens één van de ondertekenaars van het Initiatief Duurzame Handel (IDH), waarbij de sector streeft naar 100% duurzame handel op het gebied van sociale normeringen in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika.

Ter voorkoming van bedrijfsongevallen hanteert Van Oers United een “clean workspace” beleid en past men de 5S methodiek (scheiden, sorteren en ordenen, standaardiseren en standhouden) toe.

Maar ook in Nederland heeft Van Oers United een belangrijke rol in de cyclus van seizoenarbeid voor werkzaamheden in de landbouw. Tijdens de wintermaanden zijn namelijk activiteiten in en rondom de spruiten erg belangrijk voor de regio.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

De pijler van de productie richt zich op efficiënt gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Denk hierbij aan duurzaam gebruik van water, energie, bodem en het beschermen van de biodiversiteit. De input van natuurlijke hulpbronnen en output van producten moet met elkaar in de juiste balans zijn om dit ook voor de toekomst te garanderen.

Van Oers United investeert veel in behoefte gestuurde druppelirrigatiesystemen voor alle productielocaties. Op dit moment wordt meer dan 2.500 ha. van haar landbouwgrond op deze manier bewaterd. Dit houdt in dat ze tussen de 10 en 30% minder water gebruiken dan bij andere irrigatiemethoden. Ook wordt bodemerosie voorkomen, vermindert dit het wegvloeien van bemesting en helpt het om het risico van onkruid en ziektes te reduceren, waardoor er minder pesticiden hoeven te worden gebruikt.

Research & development richt zich op slimme verpakkingen om de houdbaarheid te verlengen ter voorkoming van verspilling. De druk van meer en meer gemak-verpakkingen staan grote doorbraken in de weg. Bij de verwerking van de producten wordt de grootst mogelijke efficiency nagestreefd onder andere door toepassing van de LEAN methodiek. Er is een nieuwe spruiten sorteermachine aangeschaft, welke extra sorteringen aankan, zodat er 15% minder productie afval ontstaat in de volgende ketenstap. Daarnaast is er een focus op reductie van het watergebruik bij de bonenwaslijn (reductie 30%).

De nieuwbouw te Dinteloord wordt duurzaam gebouwd BREEAM “outstanding” (5 sterren, 93,36% van het aantal te behalen punten). Voor de energievoorziening zal gebruik worden gemaakt van de nabij gelegen windmolens.

Voor gewasbescherming hanteert van Oers United voor alle klanten maximaal 33% van de door Europa gestelde normen en zo mogelijk nog lager. Extra eis is dat nooit meer dan 3 verschillende componenten van gewasbestrijding gebruikt mogen worden. Monitoring hiervan vindt centraal plaats vanuit Ridderkerk. Voor biologische teelt worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd omdat dit een speerpunt is voor het bedrijf en een trend in de markt. Vanwege de buitenteelt is dit een langdurig traject.

Alle medewerkers ontvangen elke twee weken gratis een groentepakket om gezond eten bij de medewerkers te stimuleren.

Doel 13: Klimaatactie

Voor de energievoorziening van de nieuwbouw in Dinteloord zal gebruik worden gemaakt van de nabij gelegen windmolens. Hiermee is deze locatie meteen de meest duurzame van alle locaties van het bedrijf. De ervaringen zullen worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen van het bedrijf.

Voor vervoer van de producten wordt zoveel mogelijk ingezet op scheepvaart. De keuze van de teeltlocatie wordt daardoor in hoge mate bepaald: de nabijheid van een (zee)haven is daarbij van groot belang. Door juiste keuze van locaties en landen in Afrika kunnen verschillen van meer dan 10 dagen per transport gerealiseerd worden, wat meegenomen wordt in beslissingen. De keuze voor Dinteloord is hierdoor ook mede bepaald (ligging tussen havens van Rotterdam en Antwerpen).

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De vestigingen van Van Oers United zijn overal geworteld in regio’s. De lokale gemeenschap is namelijk essentieel voor het bedrijf. In 2016 is de “Growing Sustainable Alliance” opgericht tussen Van Oers United en haar wereldwijde productielocaties en partners. Het doel is om de gezamenlijke ambitie, het bevorderen van welzijn en welvaart binnen de directe werkomgeving, vooruit te helpen. In Afrika wordt dit anders ingevuld dan in Nederland vanwege de verschillen in ontwikkeling. Het bedrijf ondersteunt met microkrediet projecten om vrouwen ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

In Nederland sponsort Van Oers United plaatselijke activiteiten zoals het verenigingsleven. Ook gaat het bedrijf zich actief opstellen in de lokale gemeenschap van Dinteloord.

Van Oers United vervult een actieve rol op het gebied van communicatie met ministeries en bedrijven in de keten als het gaat om ethische en duurzame handel.

Communicatie over duurzaamheid is momenteel voornamelijk intern gericht naar medewerkers. Deze bescheidenheid siert het bedrijf.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken voorop lopen:

Duurzaamheidstrategie.
Met de mission statement “Delivering Excellent Produce” onderstreept voor Van Oers United haar geloof in continue ontwikkeling met haar ketenpartners. Door professioneel, vooruitstrevend en duurzaam ondernemerschap borgt het bedrijf een voortdurende progressie in beschikbaarheid, kwaliteit en efficiëntie wereldwijd duurzaam ondernemerschap een vanzelfsprekend onderdeel in haar bedrijfsvoering.

Nog efficiëntere teeltmethodes, slim omgaan met natuurlijke hulpbronnen, juist anticiperen op klimaatverandering en investeren in agrarische kennis zijn voor het bedrijf  de belangrijkste uitdagingen. De uitdagingen die Van Oers United graag aangaat en stelt hierbij de wensen, de groei en ontwikkeling van haar relaties centraal.

Duurzaamheid management.
De heer Co Konings draagt en werkt het uit de oorsprong gewortelde duurzaamheidsbesef met verve uit. Na de overname door de boerencoöperatie Agrial is dit ongewijzigd gebleven. De start van de duurzame bouw in Dinteloord en een speciale sustainability manager binnen het bedrijf onderstreept dit.

CONCLUSIES

Volgens de accreditatiecommissie is Van Oers United B.V. een voorloper op het gebied van  ethisch en duurzaam ondernemen in zijn branche. Zowel de productiemethoden en het water- en energiegebruik worden meer en meer geoptimaliseerd. Met die nieuwbouwlocatie wordt een volgende sprong voorwaarts gemaakt door het bedrijf.

De conclusie van de accreditatiecommissie is positief over de bijzondere wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Global Goals. Hiervoor verdient Van Oers United B.V. de Groene Pluim.