Verlenging voor Installatiebedrijf P. Jansen en Stadlander

Verlenging Groene Pluim voor Installatiebedrijf Piet Jansen en Woningcorporatie Stadlander

Groene Pluimhouders worden regelmatig langs de duurzame meetlat gelegd om te beoordelen of zij hun duurzame ambities blijven waarmaken. Twee Bergse organisaties toonden aan dat zij De Groene Pluim nog steeds meer dan waard zijn en kregen op 8 mei 2023 een verlenging van hun Groene Pluim. Deze werden overhandigd door Ina Adema, Commissaris van de Koning Noord-Brabant.

Yannick Jansen van Installatiebedrijf Piet Jansen: “Duurzaamheid is een continu proces dat als een rode draad door je bedrijfsvoering loopt. De inzet en het enthousiasme van je medewerkers en de mensen om je heen is daarbij cruciaal.”

Directeur vastgoed Stefan van Loon van woningcorporatie Stadlander beaamt dat: “Een pluim is nog geen kip. Elke keer staan we voor nieuwe uitdagingen. Alleen samen zijn we in staat om de duurzame koers vast te houden.”

Wij feliciteren alle medewerkers van harte met deze prestatie!

Verlenging voor woningcorporatie Stadlander

Yannick Jansen van Installatiebedrijf Piet Jansen ontvangt certificaat verlenging uit handen van Ina Adema