Ambassadeurs

Ambassadeurs onderstrepen boodschap Groene Pluim

Een stichting als De Groene Pluim heeft mensen en organisaties nodig die de boodschap van de Groene Pluim uitdragen en hun bijdrage willen leveren aan verduurzaming, de energietransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we samen met onze Groene Pluimhouders, de believers en de gemeenten die zich bij ons aansloten. Met De Groene Pluim laten we zien hoe het ook kan; geven we een positief voorbeeld.

Ook onze ambassadeurs werken hier aan mee. Ieder op zijn of haar eigen manier, met als gemeenschappelijke deler dat zij stappen willen maken op het gebied van duurzaamheid. Daar is innovatie en samenwerking voor nodig, samenwerking tussen organisaties onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen bedrijven en overheden.

Wij zijn blij dat deze mensen door hun ambassadeurschap het goede werk van De Groene Pluim onderstrepen en stellen hen graag aan u voor:

Ina Adema, Commissaris van de Koning Noord-Brabant

‘Samen’ bestaat nog

De aanpak van De Groene Pluim ‘niet straffen maar de goede belonen’, is er een die Ina Adema op het lijf is geschreven: “Iedereen beseft dat we niet meer kunnen doen wat we deden. We moeten stappen maken op het gebied van duurzaamheid. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor de Provincie Noord-Brabant zelf. Innovatie en samenwerken zijn kernkwaliteiten van onze provincie. ”

Judith Maas, SDG Nederland

We moeten ons bewust zijn van onze impact

Judith Maas, directeur van SDG Nederland, is sinds november 2022 een van de ambassadeurs van De Groene Pluim. In dit interview vertelt zij over de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Een gesprek waarin ze haar zorgen deelt over de manier waarop wij met onze planeet omgaan en deze uitputten. Maar ook een gesprek over hoop: Ik weet zeker dat we over twintig jaar kunnen zeggen ‘wat was dat toen een ingewikkelde periode, maar wat zijn we ver gekomen’.

Han Polman, Commissaris van de Koning Zeeland

Bedrijven spreken dezelfde taal

Han Polman werd op 24 maart 2023 ambassadeur voor de Groene Pluim: “Als duurzaamheid vanuit het bedrijfsleven zelf komt, is dat veel krachtiger en effectiever. Bedrijven spreken dezelfde taal en inspireren elkaar. Natuurlijk zijn er drempels, maar je kunt elkaar laten zien hoe je daar overheen stapt en hoe mooi dat is! Dat is veel sterker dan alleen overheidsregulering.”

Jan Peter Balkenende, Dutch Sustainable Growth Coalition

Shape, share and stimulate

“Het initiatief van de Groene Pluim behelst de doorvertaling van de shape, share and stimulate aanpak, gericht op de ondernemers in de regio. Ik geloof in de slagkracht van ondernemingen en bedrijven die werkelijk impact kunnen hebben bij het verwezenlijken van SDG’s. Het zou geweldig zijn wanneer het Nederlandse bedrijfsleven koploper wordt in deze wereldwijde beweging.”

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Concurreren? Duurzaamheid is belangrijk

In oktober 2021 reikte Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland èn ondernemer, de Groene Pluim uit aan Eco-Point in Halsteren. Hij aarzelde geen moment toen hij door de Groene Pluim werd gevraagd ambassadeur te worden. Volgens Vonhof zijn ondernemers net mensen: “Zij willen ook dat er voor hun kinderen een leefbare aarde overblijft. Juist zij zijn degenen die moeten verduurzamen. Als je in je keten wilt concurreren is duurzaamheid gewoon een belangrijk onderdeel.”

Ed Nijpels, voormalig politicus

Klimaatakkoord onbetaalbaar? Onzin!

In 2019 was voormalig politicus Ed Nijpels te gast bij de ProefMei College Tour in het Suikerlab Bergen op Zoom. Hier reikte hij de Groene Pluim uit aan woningcorporatie Stadlander en werd hij benoemd tot ambassadeur. Nijpels is voorvechter van de energietransitie. “Het klimaatakkoord onbetaalbaar? Onzin, voor elke baan die verdwijnt in de fossiele industrie komen er zeven terug.” Inzetten op innovatie hoort daarbij: “De grote uitvindingen zijn altijd bedacht door vrije geesten.”