Commissaris van de Koning Zeeland Han Polman

Han Polman, Commissaris van de Koning Zeeland, kreeg op 24 maart 2023 door voorzitter Peter van den Eijnden een Groene Pluim opgespeld. Nu mag hij zich ambassadeur noemen:

“Dit helpt om het gesprek aan te gaan. Ik ga me er hard voor maken dat Zeeland helemaal donkergroen kleurt en dat alle Zeeuwse gemeentes zich aansluiten bij De Groene Pluim.”   

Bedrijven spreken dezelfde taal

Plaats van handeling was de uitreiking van De Groene Pluim aan vakantiepark De Meerpaal in Zoutelande. Han Polman: “Ik ben er  trots op dat ik hier mag zijn. Wat mij opvalt is de manier waarop De Groene Pluim bedrijven bij elkaar brengt en ervoor zorgt dat ze elkaar stimuleren. Als duurzaamheid vanuit het bedrijfsleven zelf komt, is dat veel krachtiger en effectiever. Bedrijven spreken dezelfde taal en inspireren elkaar. Natuurlijk zijn er drempels, maar je kunt elkaar laten zien hoe je daar overheen stapt en hoe mooi dat is! Dat is veel sterker dan alleen overheidsregulering.”

Zeeuwse schaalgrootte als kracht

Dat wil niet zeggen dat de provincie niets doet: “Via de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland stimuleren we bedrijven om te verduurzamen en wijzen we de weg naar subsidies voor bijvoorbeeld groene daken. Daarnaast is er SDR Smart Delta Resources, een samenwerkingsverband tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant. Hierin worden grote bedrijven gestimuleerd om elkaars grondstoffen en energie te gebruiken en elkaar te helpen om de productieprocessen te verduurzamen en fossiel vrij te maken. Ook voor de kleinere bedrijven is aandacht. De provincie stimuleert ze om gebruik te maken van alle voorzieningen en subsidiemogelijkheden, maar vooral om elkaar te ontmoeten. Dat gezamenlijk optrekken is heel belangrijk. Zeeland is overzichtelijk; die Zeeuwse schaalgrootte is een kracht. Bedrijven kennen elkaar, maar zitten net zo makkelijk samen met kennisinstellingen en overheden om de tafel.”

Volgens Polman lopen de Zeeuwen niet zo snel met de borst vooruit. “De Groene Pluim past daar goed bij. Je sluit je daar niet bij aan om alleen voor jezelf te schijnen, maar juist om anderen te prikkelen en hen een stap verder te brengen door je ervaringen te delen. Dat kan uiteindelijk weer een impuls zijn voor je eigen bedrijf: door met z’n allen beter te worden, word je zelf ook beter.”

Kleinkinderen in de ogen kunnen kijken

Op de vraag of verduurzaming snel genoeg gaat, antwoordt Polman: “Verduurzaming gaat nooit snel genoeg. Als je naar onze geschiedenis kijkt, dan zijn rond 1900 echt een aantal verkeerde keuzes gemaakt. We putten de aarde uit. De Club van Rome waarschuwde daar in de jaren ‘70 al voor, maar we komen nu pas echt in actie. Ik hoop dat onze kinderen en kleinkinderen ons dat kunnen vergeven; dat ze erkennen dat we uiteindelijk ons best hebben gedaan om het tij te keren, al had dat wel eerder en sneller gekund. Ik heb ook kinderen en als er ooit kleinkinderen komen, wil ik ze recht in de ogen kunnen kijken. Dan komt de vraag om de hoek of je de goede beslissingen nam toen je de verantwoordelijkheid had en je er iets aan kon doen. Dat geldt voor mij en voor alle mensen met verantwoordelijke functies, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.”

Verduurzaming toegankelijk voor iedereen

Dat betekent voor Polman ook dat hij privé zijn afwegingen maakt: “Ik vlieg niet meer binnen Europa. Ook als reizen met de trein of auto meer tijd kost. Mijn huis is gasloos door zonnepanelen en een warmtepomp. Die investering kon ik me veroorloven omdat ik genoeg verdien. Helaas zijn er heel veel mensen die dat vanwege de prijs niet of nog niet kunnen. Ik vind daarom dat de markt er samen met de overheid voor moet zorgen dat verduurzamingsinvesteringen toegankelijk worden voor iedereen. Die beweging op gang brengen zie ik als mijn verantwoordelijkheid als commissaris.

De Groene Pluim die ik als ambassadeur opgespeld kreeg, helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan; men ziet gelijk wat je doel is. Maar laten we vooral niet vergeten dat het zo leuk is. Het gaat om onze aardbol; met De Groene Pluim zijn we met positieve dingen bezig en vieren we de successen! En Zeeland is dan misschien een eilandenrijk; als het om verduurzamen gaat, kunnen we een voorbeeld zijn voor heel Nederland. Ik ga me er dan ook hard voor maken dat Zeeland helemaal donkergroen kleurt en dat er in elke Zeeuwse gemeente minimaal één bedrijf is die De Groene Pluim heeft.”