Sustainable Development Goals

Onze basis: De SDG’s

Leidend motief voor het initiatief De Groen Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit is onze bakermat. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, bestaan uit zeventien doelen en 169 targets die de wereld tot een betere plek moeten maken in 2030, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Een agenda die door 193 lidstaten wordt gedeeld en daarmee een imponerend commitment. De doelen moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Leaving no one behind. De samenhang en de omvang van alle global goals is veelomvattend, zeventien doelen die allemaal even belangrijk zijn vanuit een wereldperspectief, maar die niet voor elke ‘business’ even relevant. Daarom heeft De Groene Pluim een selectie gemaakt van vier kerndoelen. Het is een selectie die aansluit bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemersactiviteiten. Zo wordt De Groene Pluim laagdrempelig en herkenbaar ingezet binnen de regio.

Klimaatakkoorden

Het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal en Provinciaal Energie akkoord vinden hun basis in de SDG’s. In Parijs zijn met name afspraken gemaakt over klimaatverandering. Dit wordt beschouwd als het momentum, waarop het bedrijfsleven meer initiatief heeft genomen door concreet werk te maken van duurzaam ondernemen. We staan voor een grote uitdaging met de ondernemer in een nieuwe hoofdrol, die als groene motor, als katalysator van verandering. Of, zoals landelijke SDG-Coordinator Sandra Pellegrom treffend opmerkte: “Die SDG’s bieden ook heel veel kansen. Je ziet in de grote transities waar we mee bezig zijn veel behoefte aan nieuwe innovatieve producten en diensten die daaraan bijdragen. Juist het bedrijfsleven kan en moet die ontwikkelen.”