Over de Groene Pluim

Werk maken van duurzaam ondernemen 

Stichting de Groene Pluim is ontwikkeld om bedrijven en organisaties die serieus werk maken van duurzaam ondernemen te erkennen, te waarderen en voor het voetlicht te brengen. Door de Groene Pluim aan deze bedrijven uit te reiken, ontstaat een voorbeeldfunctie. Dat is nodig, want ondernemers vinden duurzaam ondernemen ‘de normaalste zaak van de wereld’ en zijn zich vaak niet bewust van de brede maatschappelijke visie die zij hebben. Door deze parels zichtbaar te maken, brengen we een positieve beweging op gang. Wat in 2017 begon met één koploper (Saver in Roosendaal), groeide uit tot een serieus netwerk van zo’n 500 bedrijven. Van internationale ondernemingen met een stevig duurzaam beleid en global doelstellingen, tot prachtige familiebedrijven die toekomstbestendigheid in de genen hebben.

Groei door netwerk

Als bedrijven de Groene Pluim bemachtigen, is dit geen eindpunt maar het startpunt. De toekomstvisie van de betreffende ondernemer is relevant. Wat zijn de groene ambities? Welke verbindingen zijn er nodig? Welke kennis en inspiratie wordt er gezocht? Daar ligt de toegevoegde waarde van De Groene Pluim. Het netwerk maakt het mede mogelijk om bedrijven te laten groeien op het gebied van duurzaam ondernemen door de verbinding te leggen. Verbindingen tussen bedrijven onderling en op een natuurlijke manier met de overheid. Dat doen we onder andere door inspirerende bijeenkomsten en kennissessies te organiseren, waar in een ontspannen sfeer ontmoeting centraal staat. Het opdoen van inspirerende zakelijke relaties loopt dan als vanzelf. Daarnaast delen wij de succesverhalen en vormt deze website een platform met de contactgegevens van onze pluimhouders.

Van lokaal naar landelijk 

De Groene Pluim was aanvankelijk een regionaal initiatief van een paar ondernemers in West-Brabant. Inmiddels is de groene beweging flink op stoom en hebben zich meer dan dertig gemeenten door heel Nederland aangesloten bij de Groene Pluim. De financiële ondersteuning die wij ontvingen van het ministerie van Economische Zaken hebben wij daarbij als een steun in de rug ervaren; onze stichting kreeg een financiële injectie in het kader van het MKB-Idee programma. Deze gelden werden en worden ingezet om een versnelling aan te brengen als het gaat om verduurzaming en sociaal beleid. “De staatsecretaris was gecharmeerd van onze koppeling met de global goals van de VN aan het bedrijfsleven”, aldus voorzitter Peter van den Eijnden.

Vier geselecteerde SDG’s als leidraad

Leidend motief voor het initiatief De Groen Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen, bestaan uit zeventien doelen en 169 targets om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aan te pakken. Leaving no one behind. De zeventien doelen zijn vanuit een wereldperspectief allemaal even belangrijk, maar zijn niet voor elke ‘business’ even relevant. Daarom maakte de Groene Pluim een selectie vier kerndoelen, die aansluiten bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemersactiviteiten. Lees hier meer over de SDG’s.