Shape, share and stimulate

Jan Peter Balkenende, voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition

Jan Peter Balkenende, voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition, is ambassadeur van de Groene Pluim sinds november 2017. De voormalig premier schreef het voorwoord van het eerste magazine van de Groene Pluim, uitgegeven in het kader van de duurzaamheidstop West-Brabant.

Het bedrijfsleven kan het verschil maken

Met het vaststellen van de SDG’s (Sustainable Development Goals) hebben de Verenigde Naties in 2015 overeenstemming bereikt over de agenda om in 2030 een meer sociale, rechtvaardige en duurzame wereld te realiseren. Een uniek moment. De klimaatconferentie in Parijs vormde de eerste geslaagde test voor het verwezenlijken van de SDG klimaatdoelen via een mondiaal bindend klimaatakkoord.

Als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een initiatief van acht Nederlandse multinationals, richt ik me graag tot u. Deze multinationals zijn ervan overtuigd dat de veranderingen en innovaties op gebieden als energievoorziening, grondstofgebruik en voedselsystemen Nederland een nieuw toekomstperspectief kunnen bieden en willen daarin voorop lopen. Samen met andere ondernemers en beleidsmakers bouwen ze zo aan een groene, circulaire en sociale economie.

Het perspectief van duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Wij willen transities in Nederland versnellen en ook internationaal aanjagen door de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen. Ondernemers hebben de mogelijkheid duurzaamheid voluit te integreren in hun bedrijfsstrategieën. Samen met anderen. Onze strategie is shape, share and stimulate.

Het bedrijfsleven kan dus het verschil maken bij deze grote maatschappelijke opgaven. Daarom ben ik blij met alle initiatieven die bijdragen aan het bereiken van SDG’s. De Groene Pluim behelst wat mij betreft de regionale doorvertaling van de shape, share and stimulate aanpak, gericht op de ondernemers. Ik ondersteun dit initiatief dan ook van harte.

“Ondernemers hebben de mogelijkheid duurzaamheid voluit te integreren in hun bedrijfsstrategieën. Samen met anderen.
Onze strategie is shape, share and stimulate. Het bedrijfsleven kan dus het verschil maken bij deze grote maatschappelijke opgaven.”

Ik geloof in de slagkracht van ondernemingen en bedrijven die werkelijk impact kunnen hebben bij het verwezenlijken van de SDG’s. Het zou geweldig zijn wanneer het Nederlandse bedrijfsleven koploper wordt in deze wereldwijde beweging.

Graag doe ik het volgende beroep op u als ondernemer:

  • Zet de SDG’s centraal in uw bedrijfsvoering. Dit zal tevens de toekomstbestendigheid en relevantie van uw organisatie bevorderen.
  • Zoek de samenwerking met overheden en andere bedrijven en organisaties op en ontwikkel coalities in de regio of binnen de branche om de SDG’s te verwezenlijken.
  • Wees trots op uw bijdrage en maak deze, samen met de gerealiseerde impact, ook zichtbaar voor anderen.
  • Leer van elkaar, houd elkaar scherp en versterk elkaar. Samen maakt u echt het verschil!

Heel veel succes gewenst bij deze duurzame reis!

Groene Pluim ambassadeur Jan Peter Balkenende
Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition

©Lagrouw Communicatie