Bedrijfsbezoek Van Haperen

6 september 2023: bedrijfsbezoek Van Haperen Dakbedekkingen

‘Samen naar de top’

Kennis delen en elkaar inspireren is een belangrijke pijler binnen netwerk van De Groene Pluim. Hoewel de Groene Pluimhouders elkaar in de regel goed weten te vinden, wil de organisatie achter De Groene Pluim ontmoetingen ook zoveel mogelijk faciliteren. Daarom organiseren wij zo’n drie tot vier keer per jaar een bedrijfsbezoek bij een van onze Groene Pluimhouders. Op woensdag 6 september 2023 waren we met zo’n 35 enthousiaste Pluimhouders te gast bij Van Haperen Dakbedekkingen in Breda, om ‘dakinspiratie’ op te doen.

 

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Na een heerlijk ontbijt en een korte aftrap van Groene Pluim voorzitter Peter van den Eijnden, nam Michael van Haperen, directeur Van Haperen Dakbedekkingen, het stokje over. “We staan met elkaar voor nogal wat uitdagingen. We hebben te maken met stijgende temperaturen en daarmee opwarming van de aarde, een verhoogde zeepspiegel en verlies van biodiversiteit. Hevige stormen en regenbuien zorgen voor piekbelastingen van ons rioolstelsel. Om die uitdagingen aan te kunnen, zijn er door Europa ambitieuze doelen gesteld. Zo moeten in Nederland in 2030 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af en ook fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon, wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. Dat betekent dat we anders moeten denken en bouwen met respect voor mens en milieu.”

Bij duurzaam bouwen denk je in eerste instantie aan energiebesparing. “Het is veel meer dan dat”, zegt Michael. “Bij duurzame bouw heb je het ook over het gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen en materialen die je ook weer kunt hergebruiken. Je praat over verantwoord watergebruik en leefbaarheid: prettige huizen en gebouwen met gezonde binnenmilieus waar geen plaats is voor vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen. Daar spelen wij met onze verschillende duurzame daksystemen op in.”

Samen naar de top

Na een zomer die nou niet uitblonk qua zonuren, was het even spannend of het zou lukken. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind waardoor we – verdeeld in twee groepen – samen het dak op konden. Hier konden we de door Van Haperen ingerichte proefdaken met eigen ogen zien. Michael: “Voor elk dak en gebruik is er een geschikt duurzaam daksysteem. Dat kan bijvoorbeeld een duurzaam energiedak met zonnepanelen zijn, of een groen dak.  Wij werken continu aan innovatie. Zo maken wij steeds meer gebruik van een speciaal onkruidmengsel. Dit draagt bij aan de biodiversiteit, hoeft maar twee maal per jaar onderhouden te worden en heeft minder water nodig. Ook een circulair daksysteem behoort tot de mogelijkheden. We gebruiken daarbij circulaire bitumen en circulaire isolatie.”

De slogan van Van Haperen ‘Samen naar de top’ gaat niet zozeer over hoge daken; maar over samenwerken en kwaliteit. “Al onze duurzame daken zijn van zeer hoge kwaliteit. Alles op en rondom het dak is tot in de kleinste details doordacht. Dat doen we zeker niet alleen. Door te luisteren naar de wensen van onze klanten en nauw samen te werken met partners in de keten, lukt het om de daken steeds slimmer in te richten. Daarnaast betekent ‘samen’ ook samen met ons team. Al onze dakdekkers zijn all round. Dat betekent dat ze ieder daksysteem kunnen aanleggen, dit is uniek en daar zijn we trots op. Met elkaar gaan we voor een optimaal eindresultaat, samen naar de top dus.”

Verlenging Groene Pluim

Van Haperen Dakbedekkingen kreeg De Groene Pluim uitgereikt op 26 november 2020. Een Groene Pluim is in principe vijf jaar geldig. Gedurende die periode worden de pluimhouders regelmatig langs de duurzame meetlat gelegd, om te toetsen of zij hun ambities ook waarmaken. Ook samenwerking is een belangrijk criterium om voor verlenging in aanmerking te komen.

Ingrid Ort-Wiegant, destijds auditor en aanwezig bij het bedrijfsbezoek op 6 september, gaf aan dat Van Haperen inmiddels al veel plannen heeft gerealiseerd. Ook is het bedrijf aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de accreditatiecommissie. Daarnaast is Michael van Haperen een actieve deelnemer aan het netwerk van de Groene Pluim en zoekt het bedrijf steeds meer de samenwerking op met andere partners. Kortom: alle reden om nu een verlenging van De Groene Pluim uit te reiken!

Al met al kunnen we terugkijken op een inspirerende ochtend, waar we een andere kijk op duurzaam bouwen kregen. Dank aan Michael van Haperen en zijn team voor de geweldige ontvangst!