Believers

Gelooft u ook in een betere wereld en dat we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Zo ja dan kunt u concreet laten blijken dat u hieraan meewerkt. Vanuit de Stichting de Groene Pluim hebben we van de 17 Global Goals van de Verenigde Naties er vier geselecteerd waar bedrijven en ondernemingen echt het verschil kunnen maken.

U kunt eenvoudig hier kort aangeven wat u op de vier geselecteerde Goals doet.

Inmiddels zijn er

Actief bezig om impact te maken en samen de verduurzaming te versnellen.

Als believer nodigen we u uit voor bijeenkomsten en verstrekken we u informatie en mogelijk bent u straks een van de Groene Pluimhouders zelf.

Landelijk zijn er inmiddels ruim 200 believers die samen een actief, op ervaring gebaseerd, netwerk vormen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Om in aanmerking te komen voor De Groene Pluim, dient een organisatie op haar eigen wijze actief bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of een aanzienlijke bijdrage aan innovatieve verduurzaming van de productieketen leveren. Tenslotte is het belangrijk dat de organisatie gemotiveerd en enthousiast is om haar inspiratie, kennis en ervaring te delen en uit te dragen naar andere bedrijven.

In principe kan iedere organisatie in aanmerking komen voor De Groene Pluim, ongeacht de grootte en branche. Het is dus zeker niet exclusief voor kleine dienstverleners of grote industriële bedrijven. Iedere organisatie met een actieve bijdrage op het gebied van duurzaam ondernemen en die dit zichtbaar kan maken, komt voor De Groene Pluim in aanmerking.

Werk mee aan de beweging van de Groene Pluim vul hier uw gegevens in voor gratis deelname.