De Groene Pluim

Op 16 november was het zover: het eerste lustrum van De Groene Pluim was een feit. Wat ruim vijf jaar geleden begon als een spontaan initiatief, is inmiddels uitgegroeid tot een groot netwerk van 20 gemeenten, 48 Groene Pluim- houders en ruim 350 bedrijven die het initiatief ondersteunen. “Samenwerken om de beweging van verduurzaming vorm te geven, dat is wat we doen”, zegt Peter van den Eijnden – voorzitter van de Stichting De Groene Pluim. “Wij zijn er voor gemeenten die aan de slag willen gaan met hun doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie, circulaire economie en energie en klimaatadaptatie. En we belonen nadrukkelijk de bedrijven die koploper zijn in een gemeente. We doen dit aan de hand van de global goals van De Verenigde Naties (SDG’S)”.

Inspirerende bijeenkomst

Juist door bedrijven en gemeenten te laten zien dat het werkt, versnellen we de beweging van vergroening. Ook gebruiken we het netwerk zodat anderen in actie komen. Dat dit goed gaat, bleek tijdens deze inspirerende bijeenkomst. Zo zegden de aanwezige ondernemers en wethouders toe dat ze andere bedrijven en gemeenten stimuleren mee te doen met deze groene beweging, “En reken maar dat ik ze daaraan ga houden,” aldus Peter.

Opschalen

Judith Maas, directeur van SDG Nederland, was in haar element tijdens het interessante rondetafelgesprek waar onder andere Carla Kranenborg (wethouder in Breda) en Dominique Hopmans (Bergen op Zoom) aan deelnemen. Carla en Dominique zijn erg trots op de bedrijven zoals Satelliet, Heembouw, Van Haperen, Ecopoint en Versteden die goede resultaten behalen op alle vlakken. Ook Roosendaal was goed vertegenwoordigd met Gova, Saver en Tristar. Boeiende verhalen, praktische oplossingen, en goede ideeën gingen de tafel rond. Logisch dat de bestuurders enthousiast pleiten voor opschaling van de Groene Pluim bij andere gemeenten. Dat is precies waar De Groene Pluim voor staat: inspireren, stimuleren en samenwerken.

Meer weten? Kijk op degroenepluim.nl of volg ons op LinkedIn.

Wilt u als bedrijf laten zien wat u bijdraagt op het gebied van arbeidsparticipatie, circulaire economie en energie en klimaatadaptatie? Wilt u koploper worden in uw gemeente? Wilt u deel uit maken van een netwerk dat volop in beweging is? Meld u dan nu aan op www.degroenepluim.nl/meedoen.

Ook gemeenten kunnen zich aanmelden via info@degroenepluim.nl
Foto’s: Edwin Wiekens en Margret Tielemans