Gezamenlijk optrekken in duurzaamheid

Op vrijdag 3 november 2023, de laatste dag van de Nationale Klimaatweek, waren we met het Groene Pluim netwerk te gast bij de Lowys Porquinstichting (LPS), op een locatie met een klinkende naam: De Verbinding. LPS verenigt 36 scholen en kinderopvanglocaties waarbinnen zeer actief wordt samengewerkt. Tijdens deze ontbijtbijeenkomst deelde LPS veel kennis en ervaringen over het gezamenlijk optrekken in duurzaamheid. Voor veel leden van het Groene Pluimnetwerk is onderwijs een bijzondere invalshoek. Toch zijn er veel gemeenschappelijke delers. De ongeveer 25 deelnemers gingen dan ook vol inspiratie en nieuwe inzichten naar huis. 

LPS kreeg op 15 maart 2018 als eerste onderwijs- en kinderopvangorganisatie De Groene Pluim uitgereikt. LPS is trots op wat al bereikt is, maar ook op de plannen die er zijn om nog verder te ontwikkelen. Els Kooijmans-Schuurmans, voorzitter van College van Bestuur was dan ook blij dat LPS de kans kreeg om met andere Groene Pluimhouders te delen hoe wordt gewerkt aan duurzaamheid binnen de organisatie.

SDG’s in voor kinderen begrijpelijke taal

Els vertelde over de visie van LPS. De organisatie ziet zichzelf als pionier op het gebied van onderwijsvormgeving. De individuele aandacht aan kinderen, zodat ze hun eigen groeipad kunnen volgen, staat voorop. Ieder kind ontwikkelt zich immers op zijn of haar eigen manier. Naast de vier SDG’s waar De Groene Pluim op is gebaseerd, zijn ook

  • SDG3: Goede gezondheid en welzijn
  • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs en
  • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

belangrijke pijlers voor LPS. Bijzonder is de manier waarop deze SDG’s geadopteerd zijn in visie en koersplan. Deze laatste kreeg vorm in 2022 en draait om ‘beweging’ in vitaliteit, leren leven en brede educatie. De aanwezige Pluimhouders waren ook enthousiast over de manier waarop LPS verschillende SDG’s in een voor kinderen begrijpelijke taal herschreef. Een prachtig voorbeeld voor de bedrijven die de SDG’s naar de mensen op werkvloer willen brengen. Els: “Dit is een goede manier om de medewerkers en leerlingen mee te krijgen in de visie”.

Samenwerking om school met praktijk te verbinden

Ronald Broos is teamleider van praktijkschool LPS Het Kwadrant. Hij vertelde deze vrijdag hoe de ca. 225 leerlingen met een lager IQ op deze school worden begeleid op hun weg naar de maatschappij. Net als bij de LPS basisscholen en kinderopvang, is er op de praktijkschool veel aandacht voor de individuele leerling. Hierdoor kan deze zich op zijn of haar eigen manier en tempo te ontwikkelen. Het Kwadrant is gericht op de domeinen vrije tijd, wonen en werken. Er wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven, organisaties en verenigingen in de regio. Zo zijn er nauwe banden met voetbalclub MOC en Zorginstelling Tante Louise, waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen.

Tijdens de rondleiding zagen we hoe de leerlingen oefenden met praktische vaardigheden zoals het opdekken van bedden, schoonmaken en koken. Dit is niet alleen gericht op arbeidsvaardigheden, maar ook bedoeld als voorbereiding op zelfstandig wonen. “Het is steeds weer prachtig om te zien hoe de leerlingen zich in enkele jaren ontwikkelen in de zelfstandigheid”, aldus Ronald.

Paris Proof: CO2-neutraal in 2050

Natuurlijk waren de deelnemers ook benieuwd naar de wijze waarop LPS vorm geeft aan verduurzaming. Daar kon Sandra van Ekeren, hoofd huisvesting bij LPS, ons gelukkig alles over vertellen! LPS heeft als doel om de 31 locaties in 2050 CO2-neutraal te laten opereren, door met name het energieverbruik terug te dringen. Dit doen ze aan de hand van de Paris Proof methode: meten, weten en doen. LPS trof verschillende maatregelen, zoals de installatie van het warmteterugwinsysteem, het aanbrengen van ledverlichting en installatie zonnepanelen, samen goed voor 900.000 kWh. Om de medewerkers bij dit verduurzamingsproces te betrekken, zullen ook de resultaten per locatie worden gedeeld. Dit gebeurt met een Eifeltoren, een soort barometer, waarop in één oogopslag te zien is of de maatregelen vruchten afwerpen. Overigens worden niet alle energiebesparende maatregelen van te voren kenbaar gemaakt. Zo werd de temperatuur in de gebouwen lager gezet. Hier was bewust alleen de locatiedirecteur van op de hoogte. “We waren blij verrast; er kwamen vrijwel geen reacties. Hierdoor konden we deze besparing met een gerust hart doorzetten”, lichtte Sandra toe.

Stoelen van hennep

Tijdens de rondleiding konden de deelnemers met eigen ogen zien hoe het gebouw gasloos is gemaakt. De basis voor energieneutraal is dankzij toepassing van de nieuwste technieken zeker gelegd. Wat ook genoemd mag worden, is het opvallende gebruik van circulaire materialen voor de inrichting. Zo is de vloerbedekking van circulair materiaal. Datzelfde geldt voor de van Hennep gemaakte stoelen.

Aan het einde van het bezoek aan LPS was er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Al met al kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

Een dikke dank je wel aan LPS – Els, Ronald en Sandra in het bijzonder – voor de hartelijke ontvangst en het delen van jullie kennis en ervaringen.

Ook in 2024 staan er weer verschillende bedrijfsbezoeken op het programma, waar we je graag voor uitnodigen. Hou je mailbox dus in de gaten!