Groene Pluim voor Bluekens truck en bus

Bluekens Trucks en Bus ontving op 9 december 2019 als 2e bedrijf in Breda De Groene Pluim.Wethouder Boaz Adank reikte De Groene Pluim uit aan Jos Bluekens, de 3e generatie van Bluekens Truck en Bus. Zij zijn hiermee de 18e Groene Pluimhouder in Nederland.

Bluekens Truck en Bus is officieel dealer van Volvo Trucks, Renault Trucks en servicedealer voor het lichte segment bedrijfswagens van Iveco. Met dit complete programma biedt Bluekens Truck en Bus oplossingen voor elk transportprobleem. Daarnaast heeft Bluekens Truck en Bus een compleet pakket aan ondersteunende diensten en services, waarmee de zorg voor truck- en busservice compleet uit handen wordt genomen. Bluekens Truck en Bus heeft 5 vestigingen (6 werkplaatsen) in zuidwest Nederland:

• Breda
• Oosterhout
• Roosendaal
• Middelharnis
• Goes
Bij Bluekens Truck en Bus werken ca. 200 mensen. Het bedrijf maak onderdeel uit van het Bredase familiebedrijf Bluekens.
De focus van Bluekens Truck en Bus ligt volledig op de service truck- en bustransport van de toekomst: elektrisch, waterstof en LNG.
Uit het juryrapport bleek dat Bluekens Truck en Bus De Groene Pluim heeft ontvangen voor de volgende redenen:

Duurzaamheidstrategie
Bluekens Truck en Bus maakt periodiek beleidsplannen. De focus is er de laatste jaren op gericht om een voorlopers rol te vervullen bij verduurzaming van vervoer. Recentelijk is dit nog vastgelegd in een missie/visie welke in samenwerking met alle vestigingen is opgesteld. Hiermee is een door de gehele onderneming gedragen strategie ontstaan, welke jaarlijks up-to-date wordt gemaakt met daarin doelstellingen voor het betreffende jaar. De familie Bluekens onderschrijft deze missie/visie met haar lange termijn visie.

Duurzaamheidsmanagement
De duurzaamheidsgedachte is in de loop van de jaren gegroeid en is zeker bij directie en MT leden een normale zaak van de wereld geworden. Dit bleek tijdens de audit heel duidelijk door de bevlogenheid, waarmee Rudi van Putten de vele facetten van duurzaam ondernemen voor het voetlicht bracht. Deze bevlogenheid zorgt ervoor dat het bedrijf is gekomen waar het nu staat en verder ontwikkeld.

Conclusie van de accreditatiecommissie
Volgens de accreditatiecommissie is Bluekens Truck en Bus een koploperbedrijf op het gebeid van duurzaam ondernemen. De focus van het bedrijf ligt volledig op de toekomst van duurzaam vervoer. Door deze voorlopers positie levert Bluekens Truck en Bus een belangrijke bijdrage in de verduurzaming van de vervoersketen. Mede door het opleidingsbeleid van Bluekens Truck en Bus worden jonge mensen klaargestoomd om service te verlenen aan de innovatieve ontwikkelingen op gebied van duurzaam vervoer. Aan de, door de stichting De Groene Pluim, geselecteerde Global Goals wordt op een praktische manier handen en voeten gegeven.