Twee jaar Groene Pluimhouder: Selecta | Pelican Rouge Coffee Roasters

Selecta | Pelican Rouge Coffee Roasters in Dordrecht werd op 9 april 2021 beloond met De Groen Pluim. De auditcommissie was onder de indruk van de duurzame ambities van het bedrijf en sprak de verwachting uit dat Selecta | Pelican Rouge een inspiratiebron zou zijn voor andere ondernemers. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Wat heeft De Groene Pluim gebracht en lukt het om de ambities waar te maken? Pluimhouder Sjoerd Homminga, Head of Procurement en category management van Selecta, blikt terug op de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar. 

Waarom deden jullie mee aan De Groene Pluim?

Pelican Rouge Coffee Roasters is in Dordrecht een bekende werkgever. Zowel in de productie als bij de ondersteunde diensten werken er veel mensen uit de regio. Selecta is in de regio minder zichtbaar, terwijl we met ongeveer 650 mensen meer dan 10.000 klanten door heel Nederland bedienen. Natuurlijk met koffieproducten en -automaten, maar ook met de AH to Go Foodmarkets, smartfridges en de verschillende vendingmachines. Bij beide bedrijven doen we heel veel aan duurzaamheid. Dat is iets waar de regio best trots op mag zijn. Met De Groene Pluim willen we dat meer aan de omgeving laten zien en tegelijkertijd andere bedrijven inspireren om stappen te zetten in het verduurzamen.

Kenmerkend voor Selecta en Pelican Rouge zijn de hoge duurzaamheidsambities. Hoe ver zijn jullie daarmee?

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op 5 pijlers: gecertificeerde koffie, pad naar CO2 neutraal, ondersteuning lokale koffieboeren, traceerbare en transparantie inkoop en recyclebare verpakkingen. Dat laatste was echt een heel grote operatie, die we afgelopen jaar met succes hebben afgerond. Nu worden alle koffiebonen in ‘monomateriaal’ verpakt. Verpakkingen zijn volledig van één materiaal gemaakt – polyethyleen – waardoor ze gemakkelijk en hoogwaardig te recyclen zijn. Tegelijkertijd ontwikkelden we programma’s om de koffieboeren te ondersteunen. Voor elke kilo koffie die wij aankopen, reserveren we een bedrag dat weer terugvloeit naar de landen van herkomst. Zo bieden we educatieprogramma’s aan en helpen we de lokale boeren bij het overschakelen naar klimaatbestendige landbouw.

Groene Pluim Selecta Pelican Rouge

Elektrisch wagenpark voor Selecta Pelican Rouge

Een van de ambities is het verminderen van CO2-uitstoot. Dat doen we onder andere door ons wagenpark te vergroenen. Elke nieuwe auto die nu het terrein oprijdt is volledig elektrisch of op zijn minst hybride zodat er ook langere afstanden mee afgelegd kunnen worden. Bij de grotere busjes en vrachtwagens ligt er nog een uitdaging, maar daarvoor gaan de ontwikkelingen ontzettend snel. Daarnaast hebben we monteurs aan weten te trekken die in de regio wonen waar ze ook werken. Hiermee voorkomen we dat ze onnodig veel kilometers rijden.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor klanten?

Onze klanten zijn grofweg in twee groepen te verdelen: de ene groep vindt duurzaamheid ontzettend belangrijk en wil daar ook iets extra’s voor doen. Neem als voorbeeld een landelijke bank: die heeft een rechtstreekse link met onze koffieboeren en is actief betrokken bij het lokale ondersteuningsprogramma. Er is echter ook een groep die gewoon goede koffie wil, voor een goede prijs. Die groep krijgt de duurzaamheid erbij, de herkomst van de koffie is immers hetzelfde. Pelican Rouge koffie is ook altijd Rainforest Alliance, Fairtrade en/of Biologisch gecertificeerd. Voor iedere klant is er wel een passend product. Bovendien betekent duurzaam niet altijd dat de koffie duurder is. Wij kopen groot in, wat een positief effect heeft op de prijs.

Wat doet het bedrijf met de aanbevelingen van De Groene Pluim?

Als je wilt verduurzamen, moet een duidelijk doel voor ogen hebben en daar in kleine stapjes naar toe werken. Het moet ook tastbaar zijn. Het rapport van de auditcommissie sloot perfect aan bij die visie. De auditcommissie benoemde verschillende concrete punten, waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Om voor De Groene Pluim in aanmerking te komen en deze te behouden, is samenwerking een belangrijk criterium. Hoe doen jullie dat?

Om een concreet voorbeeld te geven: binnen onze branche is de nieuwe wetgeving voor wegwerpplastic heel belangrijk. Per 1 januari 2024 is er een verbod op plastic bevattende wegwerpbekers voor consumptie op locatie. Wij lopen daarin voorop en kunnen andere ondernemers helpen om aan die wetgeving te voldoen. Wij zitten ook in de stuurgroep van het ‘koffiebekerpact’. Dit is een netwerk waarin de hele keten voor de koffiebeker vertegenwoordigd is, dus vanaf producent, gebruiker tot de afvalverwerker. We delen onze kennis hier ook met onze concurrenten: je moet samen optrekken om dit soort stappen te kunnen maken. Ook kun je als keten actief in gesprek gaan met landelijke en regionale overheden; er zijn namelijk altijd zaken die in praktijk anders uitvallen dan de wetgevers aan een bureau bedenken.

Tot slot: raad je andere ondernemers om zich aan te melden bij De Groene Pluim?

Ja, maar alleen als je er 100% achterstaat. Dan heb ik het niet alleen over de duurzaamheidsambities: als je meedoet met De Groene Pluim, moet je je ook willen inzetten voor het netwerk en actief deelnemen. Een tijdje terug ontvingen wij daarom de andere pluimhouders en believers op ons bedrijf om ze te inspireren en onze best practices te delen. Dat soort netwerkbijeenkomsten zijn waardevol voor alle deelnemers, omdat je echt van elkaar leert en ideeën uitwisselt.