Arte Groep

Profiel

In 1995 startte Hugo van Osch samen met vier anderen, in een kleine fabriekshal in Deurne, het bedrijf Arte di Granito. Een bedrijf dat hoge kwaliteit natuurstenen keukenbladen leverde, geproduceerd op ambachtelijke wijze. Daarna groeide het bedrijf snel en er werd een plan gemaakt voor een nieuwe geautomatiseerde fabriek in Helmond.
De naam Arte Di Granito werd afgekort naar Arte, omdat naast natuursteen het bedrijf ook andere materialen is gaan leveren, zoals composiet, glas, dekton en keramiek.
In 2013 werd Arte als eerste in de branche gecertificeerd op de MVO-prestatieladder niveau 4.
De Arte Groep is ook gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015
Natuursteen wordt door de Arte Group met name uit India gehaald (75%). De steengroeves, waar het natuursteen gewonnen wordt, zijn zorgvuldig gekozen en de winning vindt plaats zonder kinderarbeid en met een zo laag mogelijke impact op de omgeving. Ook is er volop aandacht voor een gezonde en veilige werkomgeving. Met lokale partijen wordt bewustwording gecreëerd van het belang van educatie bij gezinnen met kinderen. Het ’Arte Right to Education’ project is vanuit Arte gestart om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren rondom de groeves waar Arte haar graniet inkoopt.

Bij het bedrijf is een projectgroep met de naam Inuksuk (Een Inuksuk is een richtingaanwijzer of mijlpaal, gemaakt van een stapel stenen die wordt gebruikt door Inuit uit het Canadese noordpoolgebied) in het leven geroepen om (duurzame) verbeteringen te generen en door te voeren. Hierin zijn deelnemers uit alle niveaus van de organisatie vertegenwoordigd.
Er zijn bij de Arte Groep werken circa 100 medewerkers (75 fte) in vaste dienst. De medewerkers bij De Arte Groep kunnen interne opleidingen volgen. Na het volgen van een complete module ontvangen de deelnemers een certificaat. Er wordt samengewerkt met Senzer (Het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel) en worden werkplekken geboden om werkervaring op te doen.
Er is binnen de Arte Groep volop aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor blijft het ziekteverzuim laag. Ook zijn er een aantal initiatieven genomen om de medewerkers duurzaam inzetbaar (fit en gezond) te houden.

Iedere materiaal soort heeft zijn eigen productpaspoort, zo is transparant waar het blad vandaan komt en hoe het is geproduceerd. Verkopers worden getraind om de herkomst van de bladen uit te leggen aan de consument.

De energievoorziening is duurzaam; het gasverbruik wordt gecompenseerd door bosprojecten in Bolivia en elektra is groene stroom (windenergie certificaten). Helaas zijn eigen zonnepanelen niet mogelijk gebleken.
Er wordt door de Arte Groep monteurs deels gereden op HVO-brandstof. Er vindt zo min mogelijk transport over de weg plaats, er wordt gewerkt met 20ft containers die zo lang als mogelijk over het water worden getransporteerd.

Er is door Arte een biodiversiteitstuin aangelegd. Hierin wordt regenwater opgevangen in een poel en wordt een groene omgeving gecreëerd. De biodiversiteitstuin is vrij te bezoeken

De Arte Groep is (mede) initiatiefnemer van Trustone, “Samenwerken aan verantwoorde natuursteen”. De volledige waardeketen op een positieve manier veranderen door het uitvoeren van een Due Diligence proces en maatregelen te nemen tegen schade die wordt toegebracht aan mens, milieu, natuur of dier.
De Arte Groep heeft een ‘Code of Conduct‘ opgesteld. Hierin staan afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en sociale normen en waarden. Klachten en misstanden in de natuursteensector kunnen actief worden gemeld via de Sociaal Economische Raad (SER).

Bekijk hier het filmpje (Bron: Ditishelmond.nl) :