Autowas & Poetscentrum ’t Vosje

Profiel

In 2020 is een nieuwe locatie van ’t Vosje gestart in Oosterhout. Het logo is afkomstig van de vlinder genaamd het Vosje, welke centraal staat voor een schone leefomgeving. ’t Vosje Oosterhout heeft ongeveer 14 medewerkers in dienst, waarvan 4 met een vast contract. ’t Vosje heeft een jong team en het verloop is beperkt.

Via Midzuid, het uitvoeringsbedrijf van de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA), zijn er een aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Ook zijn er een aantal medewerkers via de Zwaaikom (school voor jonge mensen met beperking) werkzaam. ‘t Vosje bied plaats aan een aantal Wajong-ers, die een BBL traject volgen. Na de stage worden er, bij gebleken geschiktheid, ook medewerkers aangenomen. Op milieudagen komen basisschoolklassen langs voor een rondleiding en voorlichting.

Bij de bouw 1,5 jaar geleden is nadrukkelijk rekening gehouden met milieu. Er zijn vloeistofdichte vloeren en gevaarlijke stoffen worden opgeslagen conform wet- en regelgeving. Op diverse plekken zijn peilbuizen aangebracht om de bodemkwaliteit te kunnen monitoren. Op het dak liggen 470 zon-nepanelen, waarmee 54000 kg CO2 wordt bespaard. Er is geen gas aansluiting, alles is elektrisch. De wasstraat zelf wordt niet verwarmd, de lucht afkomstig van de stofzuigers wordt in de hal ingezet als verwarming. In het kantoor en de hal is LED verlichting aanwezig en het bedrijf heeft voorzien in infiltratie kratten die overtollig hemelwater snel in de bodem opnemen. Daarnaast is er een WADI aangelegd voor de opvang van overtollig hemelwater.

Ook het was-proces is milieuvriendelijk, de auto’s worden gewassen met bio reinigers, dit zijn sham-poos op basis van bacteriën. Deze mildere reinigingsmiddelen tasten ook de vloer van de wasstraat niet aan. Bij het was-proces wordt het gebruikte water voor 95% gerecycled. Het ingezette water wordt opgevangen, gereinigd en eventueel aangevuld met regenwater. Er is slechts een kleine toe-voer van leidingwater.

Door middel van flyers en speciale acties werkt ’t Vosje aan de bewustwording van mensen dat het thuis wassen van de auto niet de beste oplossing is. De gebruikte reinigingsmiddelen komen in de bodem en het riool terecht. Hieraan zijn leuke acties gekoppeld zoals Halloween versiering en muzi-kanten in de wasstraat.

Er wordt met veel verschillende stakeholders gecommuniceerd over verduurzaming. Met name het gebruik van bio-shampoos is hierbij een actueel en belangrijk onderwerp.

De ambitie is om het gebruikte water voor 100% te recyclen en daarbij uitsluitend gebruik te maken van bio-reinigers. Ook het stimuleren van autowassen in de wasstraat is een speerpunt.

De directeur maakt een zeer betrokken indruk. Met name in contacten met concullega’s en klanten wordt bewustwording van het milieuvriendelijk wassen benadrukt.

Volgens de accreditatiecommissie heeft Autowas & poetscentrum ’t Vosje op het gebied van duur-zaam ondernemen een mooie ambitie. ’t Vosje in Oosterhout is een duurzame koploper en is regio-naal een voorbeeld voor andere bedrijven binnen de branche.

De accreditatiecommissie heeft de volgende aanbevelingen voor Autowasstraat ’t Vosje :

  • De boodschap van ‘t Vosje om niet thuis aan de straat, maar duurzaam in de wasstraat, de auto te wassen kan nog breder en krachtiger (positief) gecommuniceerd worden.
  • Vertel het verhaal over de bio-reinigers naar klanten en andere stakeholders.
  • Communiceer over de resultaten van de zonnepanelen, bijvoorbeeld via een goed zichtbare monitor naar klanten en personeel.
  • Werk samen met leveranciers aan het verder verduurzamen van reinigingsmiddelen, deel de eigen ervaring met deze middelen met de stakeholders.
  • Brabant Water is een goede partner als het gaat om communicatie over het voorkomen van de inzet van drinkwater bij het wassen van auto’s.
  • Probeer afval te scheiden zodat de restafvalstroom zo klein mogelijk wordt, denk hierbij aan scheiding van PMD (plastic metaal en drinkpakken) papier en karton.