Bergh Brandveiligheid

Profiel

Bergh Brandveiligheid is een zelfstandig onderdeel van Bergh Bouwgroep, een familiebedrijf. In 2008 is Bergh Brandveiligheid gestart als Bergh Brandscheidingen met het afdichten van doorvoeringen door brandwanden en is er expertise opgebouwd op het gebied van brandveiligheid, zowel bouwkundig als installatietechnisch. In 2020 is de naam Bergh brandscheidingen gewijzigd in Bergh Brandveiligheid B.V. en in 2022/2023 wordt een geheel nieuw eigen pand gerealiseerd tegenover de huidige locatie. Bij Bergh Brandveiligheid is de passie het achterlaten van een brandveilige woon-, leef- en werkomgeving voor gebruikers en bezoekers.

Er werken bij Bergh Brandveiligheid circa 32 medewerkers in vaste dienst. Bergh Brandveiligheid is een erkend leerbedrijf en er zijn een aantal BBL’ers in dienst op verschillende vakgebieden. 5 jaar geleden begon Bergh Brandveiligheid met eigen leer-werktrajecten. In het nieuw te realiseren bedrijfspand komt een eigen cursus ruimte en er wordt een praktijkruimte gerealiseerd waar met name zij-instromers kunnen oefenen met bijvoorbeeld het afdichten van doorvoeringen.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers en zijn welkom bij Bergh brandveiligheid. Bergh Brandveiligheid werkt hiervoor samen met Werkgeverspunt West-Brabant.

Bergh Brandveiligheid is gecertificeerd volgens de VCA, ISO 9001, en heeft trede 3 op de PSO-prestatieladder behaald.
Veel activiteiten worden op locatie uitgevoerd. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld.
Omdat veelal op bestaande locaties wordt gewerkt, waar niet altijd plaats is voor het plaatsen van containers, wordt afval ingezameld en later gescheiden.
Het brandveilig maken en houden van bestaande gebouwen is op innovatieve wijze aangepakt. Het maken van logboeken is volledig gedigitaliseerd en alle doorvoeren krijgen een eigen QR-code.

Energiebesparing, energietransitie en CO2 uitstoot hebben bij Bergh Brandveiligheid volop de aandacht in de te realiseren nieuwbouw. In het huidige gehuurde pand is dat lastiger. Wel worden stroom en gas groen ingekocht (certificaten). Er gaat in de toekomst worden verwarmd middels een warmtepomp en op het dak komen een aantal zonnepanelen. Om het gebouw ook in de zomer koel te houden wordt het dak wit afgewerkt en komt er een Moswand in het trappenhuis.

Hemelwater vanaf het dak wordt afgevoerd naar de nabijgelegen Wadi waar het de tijd krijgt om in de bodem te infiltreren. Ook wordt gekeken naar de inzet van elektrische auto’s. Op het parkeerterrein worden dan ook een flink aantal laadpunten gerealiseerd.

Samen met collega-bedrijven is een BRL ontwikkeld. Deze wordt nu bij 20 bedrijven uitgezet. Bergh Brandveiligheid wordt als pilot bedrijf ge-audit, hierbij worden ze getoetst op vakkennis.
Kennis delen gebeurt onder meer door het geven van gastlessen bij Bouwmensen en IW (opleider in de elektro en installatietechniek). Ook is deelgenomen aan de ‘Bewust veilig dag’ in de brandweerkazerne in Oostbrug.

Bergh Brandveiligheid is lid van bedrijvenvereniging Borgwerf en VNO-NCW.
Brandveiligheid adviseurs zijn ambassadeurs voor Bergh Brandveiligheid. Zij vertellen het verhaal over het op praktische wijze brandveilig maken van woningen en (bedrijfs)gebouwen.

Bergh Brandveiligheid is partner van Samen in de regio, intermediair in maatschappelijke betrokkenheid in West-Brabant West. Samen met Curio is voor studenten een dag met als thema het voeren van sollicitatiegesprekken georganiseerd. Bergh brandbeveiliging is een van de deelnemende bedrijven.