Boerderij Ruimzicht

Boerderij Ruimzicht is een biologisch dynamisch landbouwbedrijf met melkvee, varkens, schapen, kippen en een tuinderij en zorgboerderij in Halle (gemeente Bronckhorst). Het bedrijf is koploper op het gebied van circulariteit en klimaatactie.

 Dit is waarom Boerderij Ruimzicht een Groene Pluim verdient
De boerderij is al drie generaties in de familie en is nu in handen van Jara van Rooij en Gerjo Koskamp. De grootvader van Gerjo begon het boeren op deze locatie en gaf de naam ‘Ruimzicht ’aan de boerderij. Dat was toen vanwege het uitzicht. De tweede generatie ontwikkelde de boerderij verder tot een intensief regulier melkveebedrijf, terwijl de derde generatie het roer omgooide en de boerderij omvormde tot het huidige biologisch dynamische landbouwbedrijf. De naam Ruimzicht staat nu voor het ruime zicht dat Jara en Gerjo hebben voor de toekomstige ontwikkelingen. Sinds 2021 wordt in de kaasmakerij kaas, kwark en panir gemaakt van de rauwe melk van het eigen erf. De smaakvolle zuivel, kaas, rauwe melk, vlees en groenten worden in de eigen boerderijwinkel en op de markt aan de man gebracht.

Volgens de accreditatiecommissie zijn duurzaamheid en innovatie sterk geworteld bij Boerderij Ruimzicht. Vooral op het gebied van circulariteit en klimaatactie is het bedrijf een koploper te noemen.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

SDG 8 (eerlijk werk en economische groei):
Op Ruimzicht werken veel vrijwilligers; enthousiaste mensen uit de regio, waarvan een deel een afstand tot de arbeidsmarkt (werkeloos, burn-out, etc.) heeft. Zo verrichtte een jonge vrijwilliger met een burn-out werkzaamheden voor Ruimzicht. Dankzij de mogelijkheden op de boerderij ontwikkelde hij zich zodanig, dat hij inmiddels een reguliere baan heeft. Toch houdt hij één dag per week vrij om als vrijwilliger op de boerderij te werken. Boerderij Ruimzicht is een gecertificeerd leerbedrijf. Stagiaires doen ervaring op, werken mee en leren alles over het boeren op een biologisch dynamisch landbouwbedrijf. Vaak werkt Boerderij Ruimzicht volgens het principe ‘meester – gezel’. Ook verzorgen de vennoten gastlessen op het Zone College, Graafschap College en MBO Warmonderhof.

SDG 12 (duurzame consumptie en productie):
Doordat men met biologisch dynamische landbouw op bedrijfsniveau evenveel mineralen (stikstof, fosfaat e.a.) aanvoert als afvoert, is sprake van een echte kringloop. Melk, zuivel, vlees, graan en groente verlaten het erf naar de consument. Daar hoort een aanvoer bij om te voorkomen dat het land uitgeput raakt. Dit doet boerderij Ruimzicht in de vorm van aankoop van stro en in droge jaren ook hooi. Bij deze vorm van landbouw hoort ook een kruidenrijk grasland. Om het ecosysteem te verduurzamen zette Ruimzicht meer dan 15% van het landbouwareaal om in landschapselementen. De strostal voor het vee is een zogenaamde heuvelstal. Dit systeem geeft vaste stromest van hoge kwaliteit door stro in de mest van de dieren om te woelen. Alle melk wordt zelf verwerkt en via eigen kanalen verkocht, om zo een goede en eerlijke prijs voor hun producten te kunnen vragen. Afvalstoffen kent het boerenbedrijf nauwelijks: circulariteit is zover doorgevoerd dat alles een vorm van hergebruik kent.

SDG 13 (Klimaatactie):
Boerderij Ruimzicht werkt al jaren aan de energietransitie. In de keten draagt Ruimzicht bij aan minder energiegebruik voor de productie van kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen. Deze worden immers niet toegepast. Door de weidegang van de koeien hoeft er geen voedsel met trekkers aangevoerd te worden, wat bespaart op het dieselgebruik. Elektriciteit wordt opgewekt met 146 zonnepanelen, ruim voldoende voor het eigen gebruik van de boerderij en de elektrische machines. Ruimzicht verwerkt de melk zoveel mogelijk warm (direct van de koe) in de eigen kaasmakerij. Dit bespaart dubbel energie: de melk wordt niet gekoeld en niet opgewarmd in het zuivelverwerkingsproces. De melk wordt omwille van voedingskwaliteit rauw verwerkt zonder pasteurisatie, wat ook een forse energiebesparing oplevert. Het warme water dat wordt gebruikt in het proces, wordt ‘s zomer door middel van zonne-energie opgewarmd. Als er in de winter weinig zon is, wordt hout uit eigen aanwas gestookt.

SDG 17 (Partnerschap om doelen te bereiken):
Boerderij Ruimzicht probeert zoveel mogelijk samen te werken met partners en kennis te delen met andere bedrijven. Zo kopen ze in via Distreko (biologische producten Achterhoek), waardoor Ruimzicht een volledig assortiment kan aanbieden. De vrijwilligers maken vaak gebruik van gereedschap van stichting Landschapsbeheer Gelderland. Verder werkt Ruimzicht samen in netwerk Agroforesty Gelderland en met de Provincie Gelderland: boeren voor natuur, natuur inclusieve landbouw. Ook is Ruimzicht aangesloten bij Slowfood Achterhoek; een netwerk van agrariërs, producenten, koks en consumenten. Tot slot deelden Jara en Gerjo hun kennis door het uitspreken van de Boeren troonrede.

Conclusie
De accreditatiecommissie is zeer positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn. Boerderij Ruimzicht is zich bewust van de impact van haar producten en onderzoekt verschillende mogelijkheden om de voetafdruk hiervan te verkleinen.