Chainable

Chainable Keukens zet in op circulariteit en speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame keukensector.

Daar waar de meeste keukens niet langer dan 20 jaar meegaan – in de particuliere markt gemiddeld zelfs maar 8 jaar – zijn de keukens van Chainable in Gilze-Rijen ontworpen met een lange levensduur als uitgangspunt. De Chainable keukens zijn opgebouwd uit standaard modules van duurzame materialen. Hierdoor is demontage en hergebruik mogelijk. Om er zeker van te zijn dat alle keukens ook daadwerkelijk bij Chainable terugkomen om weer een nieuw leven tegemoet te zien, zijn de keukens alleen verkrijgbaar via het Kitchen-as-a-Service model of soortgelijke constructies.

 Dit is waarom Chainable keukens een Groene Pluim verdient

Volgens de accreditatiecommissie zette Chainable een innovatief concept neer met een positieve impact op duurzaamheid, klimaat en circulariteit. Het bedrijf laat zien dat de transitie naar een duurzame keukensector in volle gang is en inspireert andere bedrijven hierin mee te gaan. Dankzij het intrinsiek gemotiveerde team vervult de organisatie een belangrijke rol in deze transitie: samen met de ketenpartners en belanghebbenden wordt er gewerkt aan optimale circulariteit. Chainable verdient De Groene Pluim en zal met dit hoge ambitieniveau zeker in staat zijn deze in de toekomst te behouden!

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
  Chainable keukens groeit exponentieel maar gecontroleerd. Capaciteitsplanning is hierbij belangrijk, ook met het oog op de werkomstandigheden. De organisatie werkt samen met Diamant Groep en Amarant en biedt op deze wijze werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via Chainable Academy kunnen personeel en onderaannemers en personeel opleidingen volgen over onder andere producten en installaties. Medewerkers kunnen kiezen uit een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
  De keukens van Chainable zijn op dit moment (medio 2023) 82% circulair, traditionele keukens zitten op de helft hiervan. Voor de keukens worden geen bomen gekapt. Sterker nog: voor iedere keuken worden 24 bomen geplant! Voor het in 2022 ontwikkelde stalen frame zijn vrijwel geen schroefverbindingen meer nodig. Naast een efficiëntere montage is hierdoor ook 16% minder staal nodig. Door duurzame inkoop wil Chainable de milieu-impact van het stalen frame nog verder verlagen. Dankzij speciale transportkarren is alleen het verpakkingsmateriaal van de leveranciers nodig. Na levering retourneren de logistieke partners de karren via een emballagesysteem. Waar mogelijk gaat het verpakkingsmateriaal voor hergebruik terug naar de leverancier.
 • Doel 13: Klimaatactie
  Chainable beperkt de Co2 voetafdruk door energie uit duurzame bronnen als wind in te kopen. Het bedrijf is gevestigd op een op een warmtenet aangesloten industrieterrein. Het management rijdt met elektrische voertuigen, de uitstoot van de overige bedrijfsvoertuigen wordt gecompenseerd. Transport wordt gereduceerd door ‘flat-packs’ en zoveel mogelijk volume per keer te vervoeren.
  Chainable wil het gemiddelde van 24 geplante bomen per gemaakte keuken verhogen naar 36 bomen. Doelstelling is eind 2023 zo’n 40.000 bomen te hebben geplant.
 • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Chainable schudt de keukenindustrie op met het vernieuwde bedrijfs- en productconcept waardoor een versnelde transitie tot stand komt. Chainable doet zijn naam eer aan en kijkt naar de keten in zijn geheel. Het bedrijf werkt samen met producenten van halffabricaten, leveranciers en partners om zo ketenverduurzaming tot stand te brengen. Ook denkt Chainable met klanten mee over de duurzaamheidsprestaties. Om de milieu-impact te verkleinen en de CO2-uitstoot te reduceren koopt Chainable schroot metaal van ArcelorMittal in als grondstof.

Meer weten of zie je een mogelijkheid tot samenwerken? Neem contact op met één van de co-founders:

Cees van Nispen, Simon Rombouts en Jordy van Osch
Contact: cees@chainable.nl, simon@chainable.nl, jordy@chainable.nl