Dakpanspecialist Luijtgaarden

Profiel

Luijtgaarden is een familiebedrijf dat ruim 106 jaar bestaat. Kees van de Luitgaarden heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader. Vanaf 1913 vonden er verschillende handelsactiviteiten plaats met kolen, olie split en grind, foerage handel, champignonmest, pallets en later dakpannen. Luijtgaarden zag kansen in dakpannen en alle andere activiteiten werden daarna geleidelijk afgestoten. De locatie in Standaardbuiten is de hoofdvestiging en er werken circa 30 mensen. De primaire bedrijfsactiviteiten zijn gericht op het hellende dak. Hiervoor zijn 4 circulaire concepten ontwikkeld. Hierbij wordt de ladder van Lansink gevolgd. Bij elk concept staat hergebruik hoog op de agenda. Gebruikte pannen worden geoogst en kunnen opnieuw worden ingezet. Pannen die zijn ingezet behouden hierdoor altijd een restwaarde.

Luijtgaarden is een bedrijf zonder uitval, dat geldt voor de dakpannen maar zeker ook voor het personeel. Luijtgaarden is een circulaire speler in de markt waarbij werken aan een wereld zonder afval en uitval het streven is. Dakpannen worden voor 60% hergebruikt de overige 40% wordt elders ingezet zoals bijvoorbeeld als waterkering of vulling voor schanskorven. Ook worden gemalen dakpannen ingezet als gravel op tennisbanen. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe toepassingen zoals de toepassing van gemalen pannen op sedum daken. Daarnaast wordt afval dat ontstaat op de locatie zoveel mogelijk gescheiden, er zijn bakken voor GFT, papier en plastic aangeschaft.

Luijtgaarden zet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk bijvoorbeeld bij het uitsorteren. Hiermee geeft Luitgaarden deze mensen werkplezier en geeft hiermee invulling s aan de verplichtingen van Social Return of Investment (SROI) wat vaak geëist wordt bij aanbestedingen vanuit de overheid. Luijtgaarden kijkt met name naar de mogelijkheden van medewerkers en niet naar de onmogelijkheden. Daarnaast maakt ze zich sterk om studenten en jongeren een kans te geven om aan de slag te gaan en zich door te ontwikkelen tot volwaardig medewerker. Ook vrouwen doen langzaam intrede in dit mannenbedrijf, er zijn op dit moment 4 dames werkzaam.

In samenwerking met Kiwa wordt gekeken naar het certificeren van de werkwijze van Luijtgaarden. Het wordt het zogenaamde; KIWA innovatie certificaat. Hierbij worden de werkwijze in relatie tot het hergebruiken van materialen beoordeeld. Het Kiwa innovatie certificaat is ontwikkeld voor de leveranciers die een onafhankelijke uitspraak wensen over het innovatieve of duurzame karakter van hun product of dienst.

In het kader van de klimaatactie lopen er bij Luijtgaarden verschillende initiatieven. Er is gekozen voor een warmtepomp in plaats van een gaskachel en er wordt gereden met elektrische trucks. Er is voor verwarming geen gasketel maar een warmtepomp geïnstalleerd. Transport bewegingen worden zoveel mogelijk beperkt door niet leeg te rijden. Er is voor de dakpannen een LCA opgesteld waarbij ook de CO2 uitstoot van dakpannen is berekend.

Luijtgaarden werkt samen met partners en is binnen de branche actief. Zij gaan partnerships aan met woningcorporaties, aannemers en dakdekkers om de productie keten te verduurzamen en het denken in de concepten te vergroten.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Luijtgaarden voorloper op het gebied van duurzaam ondernemen. Het bedrijf is in staat om zowel duurzame technieken en innovatieve ontwikkelingen op te pakken en te introduceren.

De accreditatiecommissie is positief over de prestaties die tot op heden geboekt zijn maar ziet ook nog kansen met name in relatie tot de eigen impact op de omgeving door het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten.

Luijtgaarden verdient hiermee De Groene Pluim met de opdracht om met name op Global Goal 13 (Klimaatactie) verdere stappen te ondernemen.