De Hardel Hoeve

Profiel

De Hardel Hoeve is van oorsprong een gemengd bedrijf, met varkens, koeien en kippen. De derde generatie heeft het bedrijf opgesplitst in een varkenshouderij en een melkveehouderij, beide erven zijn hierdoor met elkaar verweven.

Het ontstaan van de naam reikt tot ver in het verleden. In 1349 werd het gebied vlakbij de boerderij ‘Hardel’ genoemd. Dit kon meerdere betekenissen hebben, zoals een plek met vastere bodem dan het omringende land, een open plek in een haagbeukenbos of oordeel, waar later de Oordeelse-straat naar vernoemd is.

De huidige directeur, Joyce Hendriks is de vierde generatie en een echte ondernemer met veel plannen en dromen voor de toekomst van de Hardel Hoeve. Samen met haar ouders bestuurt zij de zorgboerderij en de boerderijcamping. Ook haar partner werkt mee om de droom te realiseren. Dit maakt de Hardel Hoeve een echt familie bedrijf.

Het oorspronkelijke gemengde bedrijf is opgesplitst in een varkenshouderij en een melkveebedrijf. Door vertrek van het melkveebedrijf ontstond ruimte voor de zorgboerderij. Na het afstoten van de varkens (intensieve veeteelt) heeft de Hardel Hoeve zich verder ontwikkelt als Zorgboerderij en Boerderij camping.

Joyce kan haar passie voor dieren en het leven op de boerderij goed combineren met haar passie: het begeleiden en ondersteunen van jongeren met een hulpvraag. Op dit moment zijn er 80 cliënten die meer of minder gebruik maken van de dagopvang die zorgboerderij biedt en er zijn om het weekend logeermogelijkheden.

De camping is voor iedereen toegankelijk maar is ook een aanvulling op de zorgboerderij. Campinggasten helpen op de boerderij en de cliënten ondersteunen op de camping. De campinggasten zijn vaak 40+ en hebben vaak een affiniteit met de zorg. Ook de combinatie van ouders van cliënten die samen met hun kinderen vakantie vieren komt veel voor.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een boerderijterras waar gasten van zowel de camping als van buiten kunnen worden ontvangen. Zij kunnen op het terras genieten van het zelfgemaakte ijs en producten gemaakt door de cliënten van de zorgboerderij. Het terras wordt gerealiseerd op de locatie van de voormalige varkensstal, waarbij de gebouwen niet worden gesloopt maar aangepast aan de huidige tijd en de gewenste functie. Voor de inrichting van de ruimtes wordt veel gevonden op marktplaats en de vrijkomende bouwmaterialen worden veelal opnieuw ingezet.

Een grote wens, het realiseren van een woonvoorziening, is niet haalbaar gebleken, hiervoor waren wijzigingen in het bestemmingsplan noodzakelijk en financieel was de business case niet positief.

Alle cliënten worden bewust gemaakt van duurzaam omgaan met de aarde. Hierover wordt gecommuniceerd op facebook.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ De Hardel Hoeve

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Er zijn bij De Hardel Hoeve 15 medewerkers in vaste dienst, daarnaast wordt er ook gewerkt met circa 10 vaste vrijwilligers.
Er zijn altijd een aantal stagiaires van verschillende opleidingen zoals dierverzorging, zorg en HBO-V. Dit zijn zowel niveau 1 studenten, maar ook studenten van het MBO en HBO.

Door de cliënten te laten meewerken op de boerderij wordt met name gekeken naar wat ze nog wel kunnen.
Joyce hoopt dat er ooit een erkenning komt van dit soort vaardigheden, net onder het MBO-1 niveau. De vaardigheden kunnen de cliënten opdoen op de zorgboerderij in hun eigen tempo. Zo wordt er veel zoet gebakken op de zorgboerderij en worden er veel vogelhuisjes gemaakt.

De Hardel Hoeve biedt ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, er worden gesprekken gevoerd met allerlei sollicitanten: ouderen van 65+ en gehandicapte medewerkers. Altijd wordt uitgegaan van de mogelijkheden en niet van de beperkingen. Tenslotte is er ook een medewerker met een fysieke beperking werkzaam bij de Hardel Hoeve: “Dit is mijn rechterhand zonder rechterhand” was een statement van Joyce Hendriks.

Door de realisatie van het terras kunnen ook vaardigheden die in de horeca gevraagd worden, worden geoefend en getraind. Alles op het eigen tempo en het maken van fouten is toegestaan.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij de Hardel Hoeve maken ze voor het knutselen gebruik van veel verschillende materialen die anderen over houden, zoals knutselpapier dat over is gebleven bij een slachterij.
Ook de lege flessen van de camping worden gebruikt om vogelvoeder plankjes mee te maken. Vogelhuisjes en insectenhotels worden gemaakt van afvalhout en geverfd met verf die bijvoorbeeld verkeerd gemengd is en anders zou worden weggegooid. Ze krijgen deze materialen vaak van lokale ondernemers.

Voor de campinggasten en gasten die aan komen lopen wordt er gebakken en er wordt ijs gemaakt. Voor het bakken komen ingrediënten zoveel mogelijk uit eigen moestuin en voor de bereiding van ijs wordt gebruik gemaakt van melk uit de buurt.

Afval wordt gescheiden ingezameld, en daar waar mogelijk hergebruikt. Dit geldt ook voor de bestaande gebouwen, deze worden niet gesloopt maar zoveel mogelijk aangepast. De aanpassingen bestaan uit isoleren en bijvoorbeeld het vangen van bestaande asbest daken.
Daar waar gebouwen toch worden gesloopt worden de vrijkomende bouwmaterialen zoals de spanten en houten balken weer hergebruikt.

Groenten en fruit komen uit de eigen biologische moestuin en de ongedierte bestrijding vindt zoveel mogelijk op een natuurlijke manier plaats. Er hangen bijvoorbeeld terracotta potjes in de bomen voor oorwormen.

Planten en struiken om de zorgboerderij aan te kleden komen vaak ook van Marktplaats, vaak van mensen die hun tuin helemaal leeghalen.
De mest van de eigen boerderij dieren wordt gebruikt om de moestuin de bemesten.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een belevingstuin en in inrichting van een voedselbosje. In de belevingstuin kunnen de cliënten van dichtbij zien hoe te natuur werkt.

Hemelwater wordt gebruikt om te sproeien maar ook de mogelijkheden van gebruik voor het spoelen van toiletten met hemelwater worden nog onderzocht.

Er is een zwemvijver aangelegd waar het water op natuurlijk manier gereinigd wordt en vissen ervoor zorgen dat muggenlarven worden opgegeten.

Doel 13: Klimaatactie

Klimaatactie neemt een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van De Hardel Hoeve. Op het dak zijn 150 zonnepanelen geïnstalleerd en er zijn plannen om op het dak van de voormalige paardenbak nog eens 650 zonnepanelen te plaatsen.

De bestaande gebouwen, voormalige stallen, die in gebruik zijn genomen voor de zorgboerderij zijn voorzien van vloerverwarming met behulp van warmte/koude opslag met diepe bronnen. en de Wanden zijn geïsoleerd, het dak is vervangen en geïsoleerd en de ramen zijn voorzien van dubbel-glas. Er is overal LED verlichting aangebracht.

De cliënten zijn zich bewust van duurzaamheid en er wordt veel aandacht aan besteed tijdens de activiteiten.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Er wordt door de Hardel Hoeve deelgenomen in de coöperatie samenwerkende zorgboerderijen Zuid. Hier worden met name aan de kwaliteitseisen en andere administratieve zaken invulling gegeven. Voorbeeld zijn het  PGB en het leveren van de zorg in natura.

Er wordt ook samengewerkt met de Dorpsverbinder in Baarle Nassau. Vanuit dit initiatief worden hulpvragen en aanbieders samengebracht.

Er vinden bezoekjes plaats van leerlingen van de lagere school. Daarnaast komen ook andere zorginstellingen kijken en worden op de zorgboerderij ook ouderen ontvangen.

De website is een beetje verouderd en doet op dit moment niet recht aan alle activiteiten die op de zorgboerderij plaatsvinden. De Facebook pagina is wel actueel en heeft veel volgers. Alle activiteiten die op de zorgboerderij plaatsvinden worden gedeeld.

Het boerderijterras moet in de komende zomer de verbinding tussen de camping en de zorgboerderij nog meer versterken en ook de verbinding maken met aanloopgasten.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluimhouder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Hoewel er geen expliciete duurzaamheidsstrategie is geformuleerd, is dit zeer zeker aanwezig in dit familiebedrijf. Dit is een normale zaak voor een familiebedrijf!

Duurzaamheidsmanagement
Joyce Hendriks is een gedreven ondernemer die de best mogelijke zorg wil bieden aan haar cliënten maar daarbij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet uit het oog verliest.

Het enthousiasme is voelbaar als er over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gesproken. Een bevlogen ondernemer die zowel duurzaam ondernemen als maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar DNA heeft zitten.
Dit is in de gehele ontwikkeling van de zorgboerderij meegenomen en zichtbaar.

Alle activiteiten die plaatsvinden gebeuren zonder verspilling en er wordt goed nagedacht bij verbouwing en nieuwe projecten. Er wordt goed gebruik gemaakt van bestaande materialen en er is streven naar hergebruik. Samen meubels opknappen om deze weer te gebruiken.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie heeft De Hardel Hoeve op het gebied van duurzaam ondernemen een mooie ambitie.
De Hardel Hoeve in Baarle Nassau is een duurzame koploper en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven binnen de branche.
De accreditatiecommissie is positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn.

De Hardel Hoeve in Baarle Nassau verdient De Groene Pluim. In de toekomst zal met deze ambitie De Hardel Hoeve zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te zijn voor anderen op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Ondernemen.

*** Op de foto: Links wethouder Nico Sommen, midden Joyce Hendriks (Hardelhoeve) en rechts Peter van den Eijnden. ***