De Koeijer Schilders & Roegiers Glas

De Koeijer Schilders B.V. & Roegiers Glas B.V. concretiseren verduurzaming in onderhoudswerkzaamheden. De bedrijven maken zichtbare ketenimpact met onder andere biobased verf, Circulair Glas en de opzet van de ‘deurendatabase’.

Dit is waarom De Koeijer & Roegiers de Groene Pluim verdienen

De Koeijer Schilders is een professioneel schildersbedrijf met zo’n 60 medewerkers. Bij Roegiers Glas werken ongeveer 40 mensen. Beide bedrijven hebben ruim 90 jaar ervaring. De Koeijer Schilders en Roegiers Glas werken nauw samen en leveren gecombineerde onderhoudsdiensten op het gebied van schilderwerk en beglazing. Met een innovatief, lerend maar vooral trots team van vakmensen bieden De Koeijer Schilders en Roegiers Glas oplossingen waarbij resultaatgericht duurzaam de rode draad is. Tevens streven De Koeijer Schilders en Roegiers Glas ernaar een voorbeeldfunctie op MVO te vervullen voor branchegenoten in Zuidwest Nederland.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Met behulp van lokale instanties en het project Kans worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen worden opgenomen in het team en kunnen praktijkervaring opdoen. Daarnaast ontvangen zij sociale trainingen. De Koeijer & Roegiers bieden daarnaast stageplaatsen voor leerlingen van onder andere Scalda, Hogeschool Zeeland en Avans. Hiermee worden kennis en praktijkervaring doorgegeven aan de nieuwe generatie.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Verfrestanten worden verzameld en kunnen ieder jaar gratis afgehaald worden door goede doelen, particulieren en culturele instanties in de regio. Hierdoor wordt het chemisch afval bij De Koeijer teruggebracht tot slechts maximaal 50 liter per jaar! Samen met Vlakglasrecycling Nederland is er een inzamelpunt bij De Koeijer en Roegiers op het bedrijfsterrein ingericht. Hier kunnen omliggende bedrijven en particulieren het vlakglas kosteloos storten.

Doel 13: Klimaatactie

De Koeijer & Roegiers is het eerste onderhoudsbedrijf met een 100% elektrische bestelwagen. Dankzij de 255 zonnepanelen op het gezamenlijke bedrijfspand is het bedrijf, qua stroom, volledig zelfvoorzienend. Over een periode van vijf jaar gaan De Koeijer & Roegiers €160.000,- investeren voor geheel elektrisch verwarmen en koelen van het bedrijfspand. Deuren die ingezameld worden uit een project worden, wanneer goed onderhouden, opgenomen in een ‘deurendatabase’. Deze deuren worden opnieuw gebruikt bij reparatie. Per project wordt gekeken of de inzet van biobased verf mogelijk is. Ook andere milieuvriendelijke producten worden ingezet waar mogelijk en ze de levensduur van het onderhoud bevorderen. Daarnaast wordt gekeken naar lagere emissies van schadelijke stoffen en verbeterde luchtkwaliteit, zowel voor de medewerker als voor de bewoner. De organisatie is ISO 14001 en Groen Gedaan gecertificeerd.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Jaarlijks wordt € 30.000,- beschikbaar gesteld voor sponsoring. Dit budget gaan onder andere naar sportverenigingen in Zeeland & West-Brabant, maar ook naar stichtingen als Kika en de Hartstichting. Samen met Groene Pluimhouder de Zeeuwse Reinigingsdienst werken De Koeijer & Roegiers aan een ‘oogstplaats’ voor herbruikbaar hout. De directie is ook actief in onder andere brancheverenigingen en Circulair bouwen Zeeland.

Conclusie accreditatiecommissie

Volgens de accreditatiecommissie heeft de organisatie ruime duurzame doelstellingen, een daadkrachtige inzet en een bijpassende motivatie om anderen te inspireren. De organisatie concretiseert de transitie in het onderhoud, onder andere door de toepassing van biobased verf en Circulair Glas en maakt zichtbare ketenimpact. De Koeijer & Roegiers verdienen De Groene Pluim. Daarmee zijn De Koeijer Schilders B.V. & Roegiers Glas B.V. een waardige aanwinst voor het duurzame netwerk van de Groene Pluim.

Meer weten over deze Groene Pluimhouder? Neem contact op met:
Antwan de Punder (Directeur/ Eigenaar)
Richard van Wijk (Directeur/ Eigenaar)