De Kok Bouwgroep

Profiel

De Kok Bouwgroep bestaat in 2024 100 jaar en is actief in nieuwbouw, verduurzaming, renovatie, service en onderhoud. Het familiebedrijf wil op een duurzame en positieve manier bijdragen aan de omgeving, zowel op maatschappelijk vlak als op het gebied van bouwen.

Dit is waarom De Kok Bouwgroep de Groene Pluim verdient

Volgens de accreditatiecommissie, waar ook de Brabantse Groene Pluimhouder Remmers Bouwgroep deel van uitmaakte, zet De Kok Bouwgroep stevig in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

  • SDG 8 – eerlijk werk en economische groei: Er zijn interne ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor mensen op afstand van arbeidsmarkt. Zowel klanttevredenheid als medewerkerstevredenheid scoren goed.
  • SDG 12 – duurzame consumptie en productie: kenmerkend is de inzet op hergebruik, remontage, losmaakbaarheid, klimaatadaptatie en ecologie.
  • SDG 13 – Klimaatactie: er is aandacht voor natuur-inclusief bouwen dankzij samenwerking met een landschapsarchitect en ecoloog. Klimaatimpact wordt goed berekend en met KPI’s wordt gemonitord en bijgestuurd.
  • SDG 17 – Partnerschap om doelen te bereiken: samen met duurzame relaties onderzoekt De Kok Bouwgroep kansen. Zo worden afvalstromen gecombineerd om emissies te reduceren, is er een samenwerkingsverband met FNV en zet De Kok Bouwgroep zich in voor Samen in de Regio.

 

Volgens de accreditatiecommissie is De Kok Bouwgroep een voorbeeld voor andere bedrijven. Het familiebedrijf heeft duidelijke doelstellingen, een goede inzet en de juiste intrinsieke motivatie om op het gebied van duurzaamheid voorop te lopen. Samen met de door de accreditatiecommissie gedane aanbevelingen, de implementatie van die acties en de reeds lopende duurzaamheidsactiviteiten, is de toekenning van de Groene Pluim terecht.

De Kok Bouwgroep is in Bergen op Zoom de negende organisatie die De Groene Pluim ontving. Dit is in totaal de 50e Groene Pluimhouder in Nederland. Dit toont aan dat steeds meer gemeentes en bedrijven Duurzaam Ondernemen omarmen.