De Menmoerhoeve

De Menmoerhoeve in Etten-Leur is van oorsprong een agrarisch bedrijf. Inmiddels is dit familiebedrijf volledig omgevormd tot een recreatieboerderij met uitgebreide horeca. Duurzaam en sociaal ondernemen hebben hoge prioriteit.

Dit is waarom De Menmoerhoeve De Groene Pluim verdient

Vlak na de tweede wereldoorlog startte de opa van de huidige eigenaar Pieter-Jan van Dijck een agrarisch bedrijf met koeien, varkens en tuinbouw op een stuk heidegrond tegenover zijn woning. De ouders van Pieter-Jan bouwden dit verder uit en startten met een melkveebedrijf. Eind jaren’80 hielden zij naast de varkens zo’n 80 koeien. In 1994 begonnen zij met de camping en een kleine horeca. Onder leiding van de derde generatie binnen de familie van Dijck is De Menmoerhoeve volledig overgegaan van een agrarisch bedrijf naar een recreatieboerderij en uitgebreide horeca.

Op het gebied van de vier benoemde SDG’s maakt het bedrijf positieve impact. Bij het auditbezoek vielen de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Op de Menmoerhoeve worden, in samenwerking met de stichting La Vie en Rose en Curio, jongeren met een ‘vlekje’ begeleid naar meer zelfvertrouwen en voorbereid op een startkwalificatie voor werk of een opleiding. ‘Het Paradepaardje’ biedt paardentherapie, begeleiding en team-coaching aan. Ook werkt De Menmoerhoeve samen met Jes Coaching om kinderen en jongeren/jong volwassenen met een programma op maat te begeleiden door samen buiten te zijn in het bijzijn van dieren (paarden). Zo is het mogelijk om succeservaringen op te doen, met een positief effect op het zelfvertrouwen.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

De Menmoerhoeve probeert zo duurzaam en milieuvriendelijk te ondernemen. Het terrein wordt zo volledig mogelijk benut. Alles wat op het eigen terrein biologisch wordt gekweekt, wordt geserveerd in het restaurant. Het vee op de Menmoerhoeve wordt gevoerd met gras van eigen terrein en er wordt geen krachtvoer en kunstmest toegepast. Etensresten worden, binnen de geldende wet- en regelgeving, gevoerd aan de eigen varkens op de kinderboerderij. Hierdoor werkt de Menmoerhoeve vrijwel volledig met een gesloten kringloop. Als er voedingsmiddelen ingekocht worden, dan gebeurt dit lokaal binnen een straal van 10 kilometer van de Menmoerhoeve.

Doel 13: Klimaatactie

De Menmoerhoeve heeft respect en liefde voor de natuur hoog in het vaandel staan. Met 210 zonnepanelen wordt eigen energie opgewekt. Hiermee wordt onder andere het sanitaire gebouw van de camping verwarmd. Op de camping is een zonneboiler voor de warmwatervoorziening aanwezig. Door isolatie en een investering in een nieuwe ketel is het gasverbruik bijna gehalveerd. De voormalige gierkelder (500 m3) is geschikt gemaakt voor de opvang van regenwater om het terrein te beregenen. Het gehele terrein is zo natuurlijk mogelijk ingericht met oog voor mensen, planten en dieren. Er is een grote variëteit van planten, bomen en struiken op het terrein aanwezig; de akkers hebben bloemrijke stroken. Ook is er een speciale vlindertuin aangelegd en zijn er twee paddenpoelen op de Menmoerhoeve. Momenteel wordt met zonnebloemen en andere bloemen een replica aangelegd van het beroemde schilderij ‘Vaas met zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Dit gebeurt in samenwerking met natuurhuisje.nl en de Madese Natuurvrienden.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Menmoerhoeve heeft een sterk netwerk van partners in de directe omgeving en regio. Zoals eerder aangegeven bevinden de leveranciers zich vrijwel allemaal binnen een straal van 10 kilometer van de Menmoerhoeve. Denk daar bij aan de slager, de kaasboer, de groetenboer, Molen De Lelie en IJsboer de Heidehoeve. Verder werkt men nauw samen met Landstad De Baronie. De Menmoerhoeve is een zogenaamde Baroniepoort, een locatie met waardevolle natuur en bijzondere cultuurhistorie. Het is hiermee ook een ideaal startpunt voor een fiets-, wandel-, ruitertocht door de prachtige natuur.

De Menmoerhoeve is actief in het bestuur van Koninklijke Horeca. Lokale activiteiten van bijvoorbeeld de voetbalvereniging, de schutterij en military worden door De Menmoerhoeve gesponsord in de vorm van tegoedbonnen voor het restaurant.

Conclusie

Volgens de accreditatiecommissie is duurzaamheid diep en sterk geworteld bij De Menmoerhoeve. Op het gebied van de vier benoemde SDG’s maakt het bedrijf positieve impact. Vooral op het gebied van eerlijk werk en circulariteit is De Menmoerhoeve een koploper te noemen. Het is een klein bedrijf met een open en gemoedelijke cultuur waar medewerkers en vrijwilligers vrij met elkaar omgaan en waar iedereen bijdraagt aan de ontwikkeling van de boerderij en mens. De Menmoerhoeve is zich bewust van de impact van haar bedrijf en onderzoekt verschillende mogelijkheden om de voetafdruk hiervan te verkleinen.

De accreditatiecommissie is positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn.

De Menmoerhoeve verdient zeer zeker De Groene Pluim. In de toekomst zal De Menmoerhoeve met de huidige ambitie absoluut in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te zijn voor anderen op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Ondernemen.

Met behulp van de andere Groene Pluimhouders kan het bedrijf verder groeien om ook op andere fronten een koploper te worden.