De SMS Groep B.V.

De SMS Groep is een duurzame koploper in de metaal- en pompensector, onder andere door energiebesparende maatregelen en afvalpreventie. Ook heeft deze sociale ondernemer buitengewoon veel aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers.

Dit is waarom SMS Groep Roosendaal De Groene Pluim verdient

De SMS Groep, bestaande uit SMS Metaalservice, SMS Pompen Service B.V. en SMS Service B.V., combineert expertise op het gebied van staalconstructies, pompinstallaties, projectcoördinatie en projectrealisatie succesvol. Het Roosendaalse bedrijf toont een daadkrachtige inzet en heeft hoge ambities op het gebied van de 4 geselecteerde SDG’s. Binnen SMS Groep is er continu aandacht voor de werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Het bedrijf onderscheidt zich van branchegenoten door de inrichting van de bedrijfsprocessen en de productie in het bijzonder.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

SMS Groep slaagt erin veel jongeren aan het bedrijf te binden door de goede relatie met omliggende scholen, een goede interne opleiding en coaching door ‘buddies’. Vooral de inzet op duurzaamheidsgebied is voor jongeren een belangrijk argument om voor SMS als werkgever te kiezen. SMS Groep stimuleert haar medewerkers bij persoonlijke groei en ontwikkeling en werkt daarvoor met Persoonlijke Ontwikkeling Plannen (POP). Hierdoor is er weinig verloop en kent SMS Groep een laag ziekteverzuim.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Al bij het werkvoorbereidings- en inkoopproces is er aandacht voor het elimineren van afvalstromen. SMS Groep zet in op 3D-printing om de levensduur van apparatuur zoals pompen te verlengen. Wanneer een reserveonderdeel niet meer leverbaar is, zijn apparaten dankzij 3D-printing vaak succesvol te reviseren. Ook in de eigen organisatie gaat reparatie boven vervanging. Zo wordt bij het vervangen van IT-hardware de optie refurbished meegenomen in het aankoopproces. Onvermijdelijk afval wordt intern maximaal gescheiden en ter recycling of verwerking aangeboden.

Doel 13: Klimaatactie

SMS Groep heeft een energiedashboard waarmee het energieverbruik nadrukkelijk wordt gemonitord. De afgelopen jaren zijn er tal van energiebesparingsmaatregelen getroffen zoals LED-verlichting en bewegingsschakelaars. Ook zijn er 370 zonnepanelen geplaatst, waardoor SMS Groep nu energie terug levert. De CO2-emissie is dankzij deze maatregelen al drastisch gedaald, terwijl er nog de nodige energiemaatregelen op stapel staan.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SMS Groep werkt samen met klanten en leveranciers om in de bedrijfskolom een hogere productiviteit en duurzaamheid te bewerkstelligen en kennis en ervaringen te delen. Er wordt bijgedragen aan goede doelen zoals de “Koos Moerenhout Classic”, Kika, Clown Cis, rennen voor Sofie en Villa Joep. Directeur/eigenaar Ron van Nijnatten is bestuurslid bij Keurmerk Verantwoord Ondernemen (KVO) om een veilig en duurzamer ondernemersklimaat te realiseren op het bedrijventerrein Majoppeveld

Conclusie

Volgens de accreditatiecommissie heeft de organisatie ruime duurzame doelstellingen, een daadkrachtige inzet en een bijpassende motivatie om anderen te inspireren. Er zijn door de accreditatiecommissie enkele aanbevelingen ter verbetering gedaan. Met de implementatie van die acties in combinatie met de reeds lopende duurzaamheidsactiviteiten, is de toekenning van de Groene Pluim terecht.

Meer weten over deze Groene Pluimhouder? Neem contact op met: Ron van Nijnatten (Directeur/ Eigenaar) & Leoba Mulder Facilitair Coördinator