DKG

Profiel

DKG is de groep achter de bekende Nederlandse keukenmerken Bruynzeel en Keller. Deze merken produceren ze in het kloppende hart van het bedrijf, namelijk de CO2-neutrale keukenfabriek in Bergen op Zoom.
Visie DKG: “Alle klanten zijn ambassadeurs“.
Een innovatieve speler in de keukenindustrie waar een sterke focus ligt op het optimaliseren van de bedrijfsvoering, MVO en continue verbetering van de producten/ productie en dienstverlening. Met deze voorbeeldfunctie hoopt DKG niet alleen de keukenindustrie te inspireren maar ook andere bedrijven.

SAILLANTE ELEMENTEN UIT DE 4 SDG’S BIJ DKG

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei:

 • Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn speerpunten van de organisatie en wordt intern gedegen opgepakt en gecommuniceerd.
 • DKG investeert significant in het opleiden van mogelijke toekomstige medewerkers met opleidingstrajecten, stages, traineeships, presentaties en gastcolleges. O.a. Curio te BoZ en Rotterdamse Hout & Meubileringscollege.
 • De organisatie heeft een sterke focus op de vitaliteit van medewerkers. Zo is er onder andere, maar niet gelimiteerd tot, een fietsplan, sportschoolabonnement en gratis gezonde voeding aanwezig naastelke automaat, om mensen te verleiden een gezonde levensstijl aan te nemen.
 • De organisatie wordt gekenmerkt door lange dienstverbanden.
 • Er is kansengelijkheid in het sollicitatie en ontwikkelingsproces. DKG heeft een eigen digitaal leerplatform waar medewerkers cursussen en training kunnen volgen.
 • Er is een laag ziekteverzuim percentage.


SDG12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Streeft naar een volledig circulair productieproces en innoveert met duurzamere producten.
 • Voor alle CO2 uitstoot participeert DKG in innovatieve compensatie-initiatieven.
 • DKG zet bij haar stakeholders duurzaamheid steevast op de agenda en dit is een uitgangspunt in interactie.
 • Het assortiment van DKG verandert naar steeds duurzamere producten. Zo worden er geen gaskookplaten meer geleverd maar alleen nog inductieplaten en is DKG ook actief met het ontwikkelen van een “Groene” keuken.


SDG13: Klimaatactie

 • Met de 7.500 zonnepanelen op de fabriek kan 30 tot 35% van het energieverbruik gecompenseerd worden.
 • Bevindt zich op trede 3 van de CO2 prestatieladder en doelt erop om dit jaar de hoogste trede 5 te behalen.
 • 70% van de personenvoertuigen in het leasepark zijn volledig elektrisch en dit is per 2020 verplicht. Nog even en de 100% wordt bereikt.
 • DKG groep rapporteert jaarlijks haar MVO jaarverslag openbaar. Hierin zijn ze volledig transparant en feitelijk.
 • Elke showroom is elektrisch verwarmd en alle locaties inclusief de fabrieken zijn voorzien van LED verlichting.
 • Maximale inzet op het gebruiken van hernieuwbare bronnen. Alle verbruikte energie is groene energie uit Nederland.
 • De bouw van een duurzaam kantoorpand te Bergen op zoom is zo goed als afgerond.


SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken

 • DKG heeft een goede relatie met opleidingsinstituten en kennisorganisaties.
 • Zowel upstream als downstream in de bedrijfskolom wordt er kennis en inzet gedeeld om SDG doelen te bereiken.
 • DKG en haar medewerkers zetten zich in voor diverse lokale evenementen, goede doelen en hulporganisaties.
 • Bij partners, stakeholders en relaties zet DKG duurzaamheid frequent op de agenda tijdens overleggen of bijeenkomsten.

 

DKG is een duurzame koploper en is regionaal, nationaal als wel in de gehele breedte van de industrie een voorbeeld. Zij gaan met een sterke intrinsieke motivatie – lees bescheidenheid – inhoudelijke partnerschappen aan en nemen het voortouw op het gebied van duurzaamheid. Niet voor de bühne maar vanuit het hart.

Volgens de accreditatiecommissie heeft de organisatie duidelijke doelstellingen, een goede inzet en de juiste intrinsieke motivatie om zich vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid, MVO en de SDG’s te noemen.