Dolmans Landscaping Group

Profiel

Dolmans is een familiebedrijf waar 1.000 mensen – verspreid over 11 vestigingen in Nederland en 2 vestigingen in België – werken. Dolmans is al meer dan twintig jaar actief in Zeeland. Onder leiding van vestigingsmanager Jan den Boer en projectleider Dominique Kesseleer werken vanuit Goes zo’n 25 mensen dagelijks hard aan de vergroening van bedrijventerreinen, woonwijken, winkels en stadscentra, wegen en spoor.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

  • SDG 8 – eerlijk werk en economische groei:
    Dolmans geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans en vindt het belangrijk een prettige werkplek te bieden. Meer dan 30% van de Dolmans collega’s heeft een lichamelijke of mentale beperking. Dolmans Landscaping Group is als eerste bedrijf binnen de groenbranche in Nederland en België gecertificeerd als een Great Place to Work©; een erkenning voor goed werkgeverschap.
  • SDG 12 – duurzame consumptie en productie:
    De natuur is daarbij een inspiratiebron, want hierin gaat niks verloren. Dankzij de eigen ontwerp- en adviestak kan Dolmans al in de ontwerpfase rekening houden met duurzaamheid, biodiversiteit en het vermijden van afvalstromen. Afval wordt gescheiden ingezameld en krijgt een tweede leven als dat mogelijk is. Zo worden wilgentakken hergebruikt als groenhagen. Inkoop van grondstoffen gebeurt zoveel mogelijk lokaal.
  • SDG 13 – Klimaatactie:
    CO2-reductie is een belangrijke pijler van het duurzaamheidsbeleid. 100% van de ingekochte elektriciteit is CO2-neutraal. De invoering van HVO-brandstoffen leverden een belangrijke bijdrage in het terugdringen van de CO2-emissie. De elektrificatie van gereedschappen, machines en wagenpark droeg bij aan de CO2-reductie van bijna 20%. Dolmans is voor de CO2 prestatieladder op de hoogste trede (trede 5) gecertificeerd.
  • SDG 17 – Partnerschap om doelen te bereiken:

Dolmans werkt met vaste regionale partners, leveranciers en onderaannemers om zo sneller een grotere impact te bereiken. Bij vernieuwing naar elektrische en innovatieve machines worden deze partners betrokken. Dolmans werkt nauw samen met WVS en is daarnaast lid van Metwerk (zakelijke netwerk gericht op inclusief ondernemen). Ook is Dolmans aangesloten bij de brancheorganisatie voor hoveniers en groenvoorziening VHG en draagt het bedrijf via Groenkeur bij aan duurzaamheid, kwaliteit en vakmanschap.

Dolmans kijkt naar het korte en lange termijn resultaat, want hoe je iets aanlegt, heeft effect op hoe je het moet onderhouden. Met de juiste mensen, materieel en met alle expertises verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen, gaat Dolmans altijd voor een duurzaam eindresultaat.