Donker Groen

Profiel

Donker Groen, onderdeel van Donker Groep, is ervan overtuigd dat groen gelukkig maakt en heeft daarom als missie mens en natuur met elkaar te verbinden. Zij doen dit door een inspirerende, circulaire en gezonde leefomgeving te creëren. Onder Donker Groep vallen naast Donker Groen ook de divisies Donker Design en Donker Interieur. Sinds deze organisatie startte in 1961, groeide Donker Groep naar inmiddels 30 locaties in Nederland en België. Er werken ruim 850 mensen.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • SDG 8 – eerlijk werk en economische groei:
  Sociaal werkgeverschap is al decennialang een belangrijk speerpunt van Donker Groep. Dit is verankerd in het DNA vanuit de kernwaarde Divers en inclusief. Van onze medewerkers heeft ruim 8 procent een afstand tot de arbeidsmarkt, ruim twee keer hoger dan de PSO-3 norm. Donker Groep werkt samen met het onderwijs, gemeentes en het UWV voor het opleiden van jaarlijks ongeveer 50 leerlingen, doelgroep-medewerkers en zij-instromers.
 • SDG 12 – duurzame consumptie en productie:
  Sturen op lange levensduur is in de ontwerpen van Donker Groen belangrijk. De afvalfase wordt uitgesteld en veel materialen worden hergebruikt. De natuur is een inspiratiebron. In 2035 wil Donker Groen gesloten materiaalkringlopen gerealiseerd hebben. Hergebruik en de inzet van gerecyclede of hernieuwbare materialen is dan de norm.
 • SDG 13 – Klimaatactie:
  Er wordt ingezet op CO2 reductie door een mix van efficiëntie en elektrificatie, om zo in 2035 volledig emissieloos te opereren. Het kantoor heeft een A++ label, er worden geen onnodige kilometers gereden en steeds meer voertuigen en materieel zijn volledig emissieloos. Daarnaast wordt CO2 zoveel mogelijk vastgehouden en opgeslagen, door middel van het composteren van groene reststromen en het aanplanten van nieuwe bomen en heesters.
 • SDG 17 – Partnerschap om doelen te bereiken:
  Donker Groen draagt haar missie en visie breed uit om nog meer impact te kunnen maken. Daarom maken ze deel uit van verschillende netwerken, delen ze hun kennis en gaan ze partnerschappen aan.

 

Volgens de accreditatiecommissie zijn duurzaamheid en een toekomstgericht gedachtegoed volledig omarmd door Donker Groen. Ze zijn een duurzame koploper en een voorbeeld voor andere bedrijven. Met het ‘product’ dat Donker Groen levert, zorgt het bedrijf niet alleen voor een prettige leefomgeving voor de mens, maar ook voor de biodiversiteit in de directe omgeving. Duurzaamheid is onderdeel geworden van de core business.