Driessen Groep

Driessen Groep ondersteunt organisaties in de zorg, het onderwijs en de overheid en de mensen die daar (willen) werken bij alle mogelijke uitdagingen in het domein van mens en werk. (Duurzaam) werkgeluk is het motto dat overal terugkomt.

Driessen Groep is gestart als een echt familiebedrijf; op 1 april 1993 begon Jan Driessen voor zichzelf. Inmiddels bestaat het bedrijf dertig jaar en groeide het van familiebedrijf naar een familie van bedrijven, met meer dan 700 collega’s en 15.000 flexibele medewerkers werkend over heel Nederland.

Dit is waarom Driessen Groept een Groene Pluim verdient

Volgens de accreditatiecommissie draagt de dienstverlening van Driessen Groep bij aan het creëren van (duurzaam) werkgeluk, dit motto komt overal terug. Ook de term leergeluk, wat moet leiden tot duurzaam werkgeluk, is terug te vinden in het Learning Lab waar studenten van allerlei pluimage samenwerken aan echte vraagstukken uit de omgeving.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
  Jaarlijks gaat 10% van nettoresultaat van Driessen Groep naar de Driessen foundation (ANBI). Daarnaast wordt er door de Driessen Groep samengewerkt met externe partners. De fondsen worden ingezet om eigen projecten te ondersteunen. Sterk aan het werk, een werk- en ontwikkelprogramma voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering, is daar een voorbeeld van. Ook externe projecten of initiatieven worden ondersteund.
  Met scholieren en studenten wordt aan diverse opdrachten gewerkt in het Learning Lab. Ook worden er inspiratie sessies gegeven. In de ruimte wordt ook kunst tentoongesteld. Veel medewerkers zijn ambassadeurs en zetten zich in voor sociale en duurzame projecten. Er worden trainee-ships en stageplaatsen aangeboden bij de vacatures op de website.
  Bij de koffiebar Jan & Koek werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij het bedrijf LUUN wordt gewerkt aan sociale innovatie door antwoorden te zoeken op vragen als ‘Hoe kunnen we onze zorgorganisatie zodanig inrichten dat medewerkers hun werk kunnen uitvoeren zoals zij dat graag willen’.
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
  Binnen de Driessen Groep vindt geen grootschalige productie plaats waardoor afvalstromen ontstaan, wel is er aandacht voor het gescheiden inzamelen van regulieren afvalstromen zoals papier en karton en GFT afval. Driessen Groep heeft een duurzaam inkoopbeleid waarbij eisen worden gesteld op het gebied van people, planet en profit. Diensten worden waar mogelijk lokaal afgenomen. Bij de inrichting/verbouwing van gebouwen wordt gebruik gemaakt van bestaande materialen.
  Ook bij Jan & Koek wordt niets weggegooid: koffiedik wordt ingezameld voor hergebruik, in de koelkast komen de artikelen die over zijn, maar nog te goed om weg te gooien. Coffee to go wordt geserveerd in bekers die na gebruik geretourneerd worden en weer worden ingezet. De inrichting is met tweede kans meubilair zoals oude school stoeltjes. Een mooi initiatief is het inzamelen van formele werkkleding die door deelnemers aan het “Sterk aan het werk” traject kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld sollicitaties. Ook is er een closet sale georganiseerd voor tweede kans kleding.
  De medewerkers van de Driessen Groep namen deel aan de World clean-up day. Hierbij haalden ze meer dan 60 kg afval op bij de human campus en de gebieden eromheen.
 • Doel 13: Klimaatactie
  Er is veel aandacht voor klimaat. Zo zijn er veel zonnepanelen aangebracht en in de gebouwen is op de meeste plaatsen ledverlichting aanwezig. De leaseauto’s zijn waar mogelijk elektrisch en er zijn bij het bedrijf laadpalen aanwezig. Aanpassing aan het verwarmingssysteem en het luchtbehandelingssysteem leverden een flinke energiebesparing op.
  De voormalige parkeerplaats is ingericht als centraal (buiten) plein. Hierbij is aandacht gegeven aan zowel de biodiversiteit als de opvang van regenwater. Regenwater kan gemakkelijk in de bodem zakken door de open bestrating. Ook is er een grote vijver aangelegd die water kan opvangen. Als verharding is gekozen voor olivijn, dat grote hoeveelheden CO2 absorbeert en vasthoudt. In de kantine worden medewerkers ‘verleid’ om vegetarisch te eten.
 • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Als familie van bedrijven heeft de Driessen Groep al een eigen netwerk waarin volop wordt samengewerkt. Daarnaast gaan zij voor bijvoorbeeld de Driessen foundation partnerschappen aan met de Afas foundation en de Rabobank. Er wordt samengewerkt met Sensor en de LEV-groep om de juiste doelgroep te bereiken. Hierbij worden de lopende pilotprojecten als blauwdruk gebruikt. Een mooi voorbeeld van kennisdelen.
  Op de interne website kunnen medewerkers hun duurzame ideeën delen en worden succesvolle acties beschreven. Ook krijgen medewerkers hier duurzame tips aangereikt. Er is een team van medewerkers opgericht die ambassadeur zijn voor een duurzame organisatie en een aantal medewerkers zijn benoemd tot Sustainables, medewerkers met extra aandacht voor duurzaamheid.
  Er wordt veel samengewerkt met scholen en onderwijsinstituten om de theorie op de praktijk te kunnen aansluiten en er wordt met overheid samengewerkt om het verborgen arbeidspotentieel te vinden en in te zetten.

Conclusie: De Driessen Groep liet de afgelopen jaren een duurzame bedrijfsvoering zien en is steeds actief op zoek naar verdere stappen van verduurzaming. De accreditatiecommissie is zeer positief over de hoge ambities van het bedrijf heeft. Driessen Groep is De Groene Pluim dan ook meer dan waard!