E. van Wijk Logistics BV

E van Wijk Logistics is een echt familiebedrijf opgericht in 1948. Gestart als fouragehandel en uitgegroeid tot internationaal transportbedrijf, gevestigd in Giessen. Zuiver omgaan met de planeet zit in het DNA van hun bedrijfsvoering.

Dit is waarom E van Wijk Logistics B. V. een Groene Pluim verdient

De bedrijfsvoering is niet alleen gestoeld op winst maken en waarde creëren maar met name op continuïteit en goed rentmeesterschap. We moeten goed voor onze aarde zorgen, voor een leefbare wereld voor de volgende generatie. De klant vertrouwd E van wijk hun producten toe en die moeten we goed behandelen. 

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De medewerkers van E van Wijk Logistics zijn met name chauffeurs en magazijn medewerkers. De chauffeurs werken met name op de weg, in de cabine van hun truck en zijn dus niet op het bedrijf aanwezig. Het beroep van chauffeur is een zwaar beroep en daar is binnen E van Wijk Logistics ruim aandacht voor. Er is een trainingsprogramma voor chauffeurs: Optimal vitality, waarbij veel aandacht is voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van overgewicht. Ook hebben de chauffeurs o.a. jaarlijks een training met betrekking tot rijgedrag. Er is ook de mogelijkheid gecreëerd om parttime te werken. Jonge chauffeurs en warehouse medewerkers worden intern opgeleid via een BBL-traject.
Het familie bedrijf E van Wijk Logistics is zeer betrokken bij de personeelsleden, 90 % van de medewerkers komt uit de buurt. De familie hanteert een persoonlijke benadering en zijn actief betrokken.
Er is contact met de vakscholen waar regelmatig gastlessen/presentaties worden gegeven en ook basisschoolleerlingen zijn welkom op het bedrijf om zo een inkijkje te geven wat transport nu precies is.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bij E van wijk Logistics vindt geen productie plaats. De gereden transport kilometers zouden kunnen worden beschouwd als een product. Hierbij zijn een aantal parameters erg belangrijk zoals het zuinig rijden en een optimaal beladingsplan. Er worden geen lege ritten gepland. De bezettingsgraad van de auto is een belangrijk sturingselement
Het zuinig rijden stimuleren maakt onderdeel uit van het trainingsprogramma van de chauffeurs.
Papierafval is minimaal, er wordt maar weinig geprint en er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de E-CMR (elektronische vrachtbrief). Alle trucks hebben een boardcomputer waarmee wordt gecommuniceerd en de chauffeurs beschikken over een app waarin meer persoonlijke zaken worden gedeeld. Ook wordt de app gebruikt voor het delen van leuke berichten en bijvoorbeeld het gezamenlijk aangaan van challenges op het gebied van duurzame onderwerpen zoals verbruik en CO2 uitstoot.
Daarnaast probeert E van Wijk Logistics klanten te overtuigen om te kiezen voor meer duurzaam oplossingen en brandstoffen.

Doel 13: Klimaatactie

Er zijn bij E van Wijk Logistics doelstellingen geformuleerd op de CO2 uitstoot. E van Wijk logistics heeft 44% CO2 reductie bewerkstelligd in de periode 2015-2023. In de strategische doelen van het bedrijf is geborgd dat eind 2025 nog eens 25% extra uitstoot wordt gereduceerd.
Het bedrijf mag het ‘Lean & Green’ logo voeren met 3 sterren, ‘Lean & Green’ is een erkenningsprogramma voor CO2-reductie in transport en logistiek.
Het dak van E van Wijk Logistics ligt vol met 2800 zonnepanelen. Alle opgewekte energie wordt door het bedrijf zelf gebruikt en wat over is wordt opgeslagen in batterijen ter plaatse. Door de batterijopslag kunnen de vrachtwagens en vorkheftrucks ook in de avond- en nachtperiode laden. In 2023 is de eerste elektrische vrachtwagen aangeschaft en er rijden er nu 3 rond. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van HVO (Hydro treated Vegetable Oil), een effectieve methode om CO2 uitstoot te reduceren. Klanten van E van Wijk Logistics kunnen tot 100% van de CO2 uitstoot reduceren tegen een geringe meerprijs.
Het kantoorgebouw heeft het Energie label A+++ met name vanwege de opgestelde batterijen. De in de nabije toekomst te realiseren nieuwbouw wordt weer duurzamer uitgevoerd conform Breeam.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

E van Wijk Logistics is maatschappelijk zeer betrokken en sponsort jaarlijks een aantal goede doelen waar ze niet over communiceren
In Roemenië is een stichting opgericht om kansarme kinderen een kans geven. Casussen worden aangeboden, zoals kinderen die na een oor- of oogoperatie toch weer een normaal leven kunnen lijden. Jaarlijks gaat 1% van de nettowinst naar goede doelen toe.
Er zijn binnen het bedrijf een aantal initiatieven om kennis te delen, zo werkt de CEO mee aan een podcast met TLN en er worden gastlessen en presentaties gegeven op vakscholen. De CEO wil heel actief uitstralen hoe duurzaamheid een plaats krijgt in de logistiek, niet alleen in Nederland maar ook in Roemenië.
Er wordt samengewerkt met AltenaTalent om jonge HBO’ers en WO’ers te behouden voor de regio.
Op Social media is het bedrijf erg actief. Op de facebook, Instagram en LinkedIn pagina’s van het bedrijf wordt veel gecommuniceerd naar de (toekomstige) medewerkers. Er zijn vacaturemeldingen, leuke initiatieven en events in relatie tot de medewerkers te vinden.

Conclusie

E. van Wijk Logistics in Giessen, gemeente Altena, verdient De Groene Pluim.
Volgens de accreditatiecommissie heeft het bedrijf de afgelopen jaren ingezet op een duurzame bedrijfsvoering en is steeds actief op zoek naar verdere stappen van verduurzaming.
E. van Wijk Logistics is een duurzame koploper en is zowel regionaal, landelijk en internationaal een voorbeeld voor andere bedrijven binnen deze branche en in de totale keten.

Meer weten over deze Groene Pluimhouder?
Neem contact op met Ewout van Wijk (CEO)