Eco-Point

Profiel

Dit is de 33e Groene Pluim die wordt uitgereikt, het is de 7e Groene Pluim in de Gemeente Bergen op Zoom. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen hier in ruime mate te vinden zijn.

De Groene Pluim is een stimuleringsprijs (blijk van erkenning en waardering), die op frequente basis wordt uitgereikt in Nederland. Het doel van De Groene Pluim is om organisaties op een positieve wijze te erkennen met hun inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. Hierdoor ontstaat een netwerk van koploper bedrijven die voor andere aangesloten bedrijven bij de Groene Pluim een inspiratie zijn om duurzaam te gaan ondernemen. Om dit te staven hanteren we bij De Groene Pluim de 4 meest passende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

Typering Eco-Point

Eco-Point ontwikkelt, produceert en levert duurzame en natuurlijke reinigingsmiddelen die milieubelastende en gevaarlijke chemische versies effectief vervangen. Dat spreekt de Stichting De Groene Pluim bijzonder aan.

Visie Eco-Point: “The new standard for a clean world”

Bij Eco-Point zit duurzaamheid in het DNA. Ze zijn al ruim 30 jaar actief een bijdrage te leveren aan de groene revolutie. Ze zijn pioniers in duurzaamheid binnen de reinigingsbranche. Eco-Point werkt op basis van natuurlijke bronnen.

SAILLANTE ELEMENTEN UIT DE 4 SDG’S BIJ ECO-POINT

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei:

 • Het hele team heeft cursussen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatieve vaardigheden (NLP).
 • Uitdagende werkplekken binnen een platte organisatie.
 • Eigen kenniscentrum verzorgt trainingen rondom duurzaam reinigen met natuurlijke grondstoffen.
 • Directie legt met alle medewerkers onderling de 5 belangrijkste persoonlijke waarden vast en hanteert dit om een ideale werkplek en een passend ontwikkeltraject te creëren.


SDG12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Door de verkoop van een groot volume aan ecologisch verantwoord reinigingsmiddelen per jaar levert Eco-Point een substantiële bijdrage aan het verminderen van nadelige milieueffecten van het gebruik van schadelijke reinigers. + externe trainingen om kennis uit te wisselen.
 • Maximaal gericht op de realisatie van gevaarssymboolvrije (CLP-wetgeving) reinigingsmiddelen.
 • Maximale inzet van biobased grondstoffen en halffabrikaten.
 • Maximale inzet op circulair produceren: afvalwater wordt voorkomen, hergebruikt/ geregenereerd.


SDG13: Klimaatactie

 • Het bedrijfspand uit 1998, is grotendeels energieneutraal. Destijds volgens de best beschikbare ecologische technieken gerealiseerd.
 • Het gebouw was niet geschikt voor plaatsing van zonnepanelen: samen met een buurbedrijf een deal gesloten die wèl een geschikt dak heeft. 60-70% van het elektrisch gebruik van Eco-Point wordt door deze zonnepanelen opgewekt.
 • Het gebouw bestaat o.a. uit duurzaam en onderhoudsarm cederhout (voorgevel), recyclebaar glas en staal, gerecyclede meubels, gerecycled rubber en lijnzaad (vloeren), leem (muren), verwarming en koeling (warmtepomp/ airco), de fabriek heeft ledverlichting en stralingswarmte, een recyclebaar dak (alu-zink).
 • De CO2 voetafdruk is neutraal, naast de inspanningen intern wordt het tenslotte neutraal gemaakt door het ontbrekende saldo CO2 te compenseren. Dat al gedurende 15 jaar met een relatief steeds kleiner wordend saldo.


SDG 17: Partnerschap om doelen te bereiken

 • Inzet op kennisoverdracht met alle relevante stakeholders: klanten, gebruikers, medewerkers, overheidsinstellingen e.d.
 • Quick Scan ontwikkeld op haar website om alle stakeholders een handvat te geven hoe zij gevaarlijke stoffen kunnen elimineren. Laagdrempelige en snel toegankelijke kennisoverdracht.
 • Sociale innovatie. Gericht op een duurzame (lokale) samenleving door krachtenbundeling met de diverse partijen. Eco-Point, is een van de founders van de stichting Samen in de Regio, een NGO gericht op het maatschappelijk betrokken ondernemen binnen de Brabantse Wal Gemeenten.
 • Samenwerking met LU Wageningen, TNO, Cosun, Green Chemistry Campus e.d.
 • Diverse manieren sponsor van regionale verenigingen.
 • Medewerkers en partners zetten zich via NL Doet in natura in voor lokale initiatieven.
 • Ethisch verantwoord zaken doen in de wereld (niet ingaan op corruptie) en hierin consequent zijn. Eco-Point toon aan dat eerlijk doen het langst duurt.


CONCLUSIE

Eco-Point in Bergen op Zoom verdient De Groene Pluim. Volgens de accreditatiecommissie heeft ze op het gebied van duurzaam ondernemen een hoge ambitie en maakt ze die waar.

Er zijn door de accreditatiecommissie diverse aanbevelingen ter verbetering gedaan, en met de uitrol van die acties i.c.m. de reeds lopende Eco-Point duurzaamheidsacties, verdient ze terecht de Groen Pluim.

Eco-Point Groep is een duurzame koploper en is regionaal / nationaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol. We feliciteren naast Eco-Point, de Gemeente Bergen op Zoom met deze zevende Groene Pluim binnen haar grenzen.