FrisFacilitair

Profiel

FrisFacilitair is een social joint venture die in 2014 het stokje van de sociale werkplaatsen overnam. De facilitaire dienstverlener zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien en te bloeien. FrisFacilitair levert een bijzonder actieve en sociale bijdrage aan een duurzame toekomst. Zo’n 185 talenten met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt zetten zich dagelijks in voor een schone werk- en leefomgeving op 450 locaties in de regio.

Dit is waarom FrisFacilitair de Groene Pluim verdient

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • SDG 8 – eerlijk werk en economische groei:
  FrisFacilitair is een werkgever voor een grote groep vaste medewerkers en biedt ontwikkelplekken aan voor mensen die tijdelijk buiten het (reguliere) arbeidsproces staan. Hierdoor wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind; het geeft structuur, zorgt voor economische onafhankelijkheid en voorkomt dat mensen in een sociaal isolement belanden. Om dit mogelijk te maken werkt FrisFacilitair nauw samen met partijen als UWV, Baanbrekend en verschillende scholen.
 • SDG 12 – duurzame consumptie en productie:
  Het verminderen van afval is een speerpunt van de organisatie. Door bij klanten centrale afvalstations te realiseren, wil FrisFacilitair het gebruik van afvalzakken verminderen en het legingsproces vereenvoudigen. Samen met een afvalverwerker werkt FrisFacilitair aan een oplossing om gescheiden afval ook daadwerkelijk gescheiden af te voeren, te verwerken en te recyclen. Om het gebruik van schoonmaakmiddelen en bijbehorende verpakkingsmaterialen te verminderen, stapt FrisFacilitair waar mogelijk over op een zuinigere tabletvorm. Tot slot inspireert FrisFacilitair de werknemers om zowel op het werk als thuis bewuster en duurzamer te leven.
 • SDG 13 – Klimaatactie:
  FrisFacilitair wil in 2026 energieneutraal werken. Samen met bijvoorbeeld leveranciers van arbeidsmiddelen en eigenaren van de diverse gebouwen wordt gewerkt aan verduurzaming. Het wagenpark zal zoveel mogelijk geëlektrificeerd worden en reisbewegingen worden beperkt door de medewerkers zoveel mogelijk in eigen dorp of stad te laten werken.
 • SDG 17 – Partnerschap om doelen te bereiken:
  FrisFacilitair is van mening dat je sociale impact met elkaar maakt en werkt daarom nauw samen met verschillende sociale partners en lokale overheden. Klanten kiezen bewust voor FrisFacilitair vanwege de sociale doelstelling van het bedrijf. Ook van leveranciers vraagt FrisFacilitair een Social Return on Investment.

Volgens de accreditatiecommissie, waar ook Sjoerd Homminga van de Dordtse Pluimhouder Selecta | Pelican Rouge Coffee Roasters deel van uit maakte,  heeft FrisFacilitair De Groene Pluim dan ook meer dan verdiend!