Gova BV

Profiel

Gova B.V. is echt familiebedrijf en is helemaal gespecialiseerd in de kweek van de laurier (de Laurus Nobilis). Met een oppervlakte van ongeveer 25ha zijn ze de grootste laurierspecialist in Europa.

Assortiment

Het totale assortiment is uitgebreid. Hoewel ze slechts één product kweken, de Laurus Nobilis, streven ze ernaar hun klanten het complete “laurier” pakket aan te kunnen bieden.

Het basisassortiment bestaat natuurlijk uit keukenlaurieren en de klassieke “bol op stam” en “piramide”. Daarnaast zijn er nog verschillende bijzondere vormen en exclusieve maten leverbaar. Charl Goossens typeerde het grappig: “Je kan hier alles krijgen als het maar laurier is”. Het is een uiteenlopend assortiment wat Gova allemaal levert, of het nu de laurier zelf is of een product waarin laurier is verwerkt.

Gova is aangesloten bij een exclusieve groep van kwekers, genaamd Decorum, die maximaal inzetten op kwaliteit en duurzaamheid van hun producten en kweekprocessen. Alles is gericht op duurzaamheid welke onlosmakelijk gepaard gaat met een grote inzet op innovatie. De toetreding voor Decorum is verder de eis gesteld dat al haar exclusieve leden zich volgens de hoogste standaards certificeren. Dat betreft de MPS (Milieu Project Sierteelt). Hieraan voldoet Gova met vlag en wimpel (zie verder).

Zij zijn MPS-Gap (toegangscertificaat voor internationale retailers), MPS-A (milieuzorg), MPS ProductProof (productkwaliteit & gezondheid) én MPS-SQ (Sociale & arbozorg) gecertificeerd waardoor aan strenge eisen op het gebied van o.a. product traceerbaarheid, hygiëne en sociale aspecten wordt voldaan. Een duidelijke link met de 4 SDG’s die de Groene Pluim binnen Nederland bevordert.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM

Uit het door de accreditatiecommissie opgestelde rapport is onderbouwd dat Gova De Groene Pluim ruimschoots heeft verdiend, om de volgende redenen:

Duurzaamheidstrategie
Gova B.V. heeft een ijzersterke missie & visie op duurzaamheid. Geleid door twee uiterste gedreven en sociaal bewogen broers die het ondernemerschap combineren met een drang naar duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. Sterk geworteld binnen de regio, nationaal actief en zelfs de vleugels uitgeslagen naar Afrika.

Met een hart voor duurzame technologie, voor de medewerkers, voor de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Ze zijn met hun duurzaamheidsagenda, hartstochtelijk actief met verbetering en innovatie, dat voor de medewerkers, de afnemers, de gebruikers, omwonenden, de regio en voor het milieu. Laat de toekomst maar komen!

Duurzaamheidsmanagement
De betrokkenheid van de directie en medewerkers van Gova is heel erg groot. Gova kenmerkt zich door een laag verloop, met een passie voor de combinatie van High-Tech èn vakbekwaamheid. In de voorbereiding op en de gehouden auditgesprekken, de presentaties door Gova tezamen met een rondleiding in de kas, het terrein, het kantoor en het laboratorium, blijkt een totale toewijding aan duurzame innovatie, procesverbetering en technologie inclusief de toepassing ervan in een verdienmodel. Het blijkt dat laurier, in combinatie met de inzet op andere plantaardige reststromen vanuit de Decorum groep, een enorme marktpotentie in zich heeft. Uit de activiteiten en de initiatieven, ook met inzet voor de energietransitie, maatschappelijke betrokkenheid en de samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen en overige betrokkenen in deze technologie blijkt de grote inzet op MVO. De kernwaarden, besproken tijdens de audit, zijn intrinsiek, vanuit het hart geformuleerd.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM

Het is een terechte ambitie van Gova om in de komende jaren haar koppositie verder te  verlengen als een topkweker, -initiator en -fabrikant van gezonde producten; dat door de synergie en kracht van samenwerkingsverbanden van producenten, collega kwekers en overheden. Alles is gericht op grensverleggende duurzaamheidsinnovaties.

Gova spant zich in om de visie op waardevermeerdering van reststromen in te zetten. Dat met een enorme maatschappelijke bevlogenheid de zaken goed, duurzaam en gezond te realiseren. En deze visie en missie uit te dragen aan haar belanghebbenden. Hun organisatietalent en maatschappelijke betrokkenheid is hartverwarmend. Samenwerken is hun sleutelwoord.

De potentie aan duurzame plantaardige gezondheidsbevorderende toepassingen met Gova als initiator zijn enorm.

De accreditatiecommissie is vol lof over de prestaties die tot op heden geboekt zijn en de verbeteringen die nog verder op de planning staan. Deze zullen de verschillende belanghebbenden van Gova op korte en langere termijn gaan ervaren.

Gova verdient hiermee dubbel en dwars De Groene Pluim.

CONSTATERINGEN

Goal 8: Eerlijk werk & economische groei

 • Duurzame economische groei wordt vormgegeven door in hoge mate aandacht te schenken aan de eisen en wensen van al haar stakeholders, zoals: medewerkers, klanten, gebruikers, leveranciers, omwonenden, overheden, gebruikers.
 • Gova is sterk in de innovatie van de productieprocessen, zoals een volstrekt unieke snoeimachine die mèt en vóór de medewerkers is ontwikkeld, alweer de 2e generatie. Deze machine stelt zich in op een vorm en knipt deze uniek op de planteigenschappen: passend op de individuele plant voor een optimale groei. Daarnaast wordt een constante productkwaliteit gerealiseerd in combinatie met een passende productiviteit.
 • Brede arbeidsparticipatie met bijzondere groepen. Bij Gova worden de medewerkers aangesproken hun talenten in te zetten en het werk wordt er, voor zover mogelijk, op aangepast. Bij Gova wordt géén onderscheid gemaakt tussen doelgroep- en reguliere medewerkers. Alle werkzaamheden worden gezamenlijk gedaan. Iedereen kan meedoen in het arbeidsproces.
 • Er zijn 30-35 personen in dienst, waarvan 15 reguliere en 20 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Gova heeft diverse prijzen gewonnen: de Participatieprijs West-Brabant 2017, “Brabants Besten” (Provincie Noord-Brabant).
 • MPS-SQ (Social Quality) gecertificeerd.


Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Aansprekende prestaties op het milieu: ze zijn een “0-lozer”, het waterverbruik is  duurzaam, MPS-A gecertificeerd met een topscore.
 • Arbo en milieuzorg zijn op een prima niveau en hierop wordt continue verbeterd. Milieubelastende stoffen worden vervangen door niet-belastende.
 • Door MPS certificatie zijn de duurzaamheidsinspanningen transparant en meetbaar. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal; ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid.
 • Reststromen verwaarding: Gova heeft zich volledig gestort de op mogelijkheden die (de reststromen van) de laurierkweek biedt. Lees: dus actief met afvalstromen is gaan werken. Niet alleen van de laurier, maar zelfs voor andere kwekers.
 • Inzet van een eigen research laboratorium, en in het “ shared lab” op de Green Campus Chemistry, om plantaardige materialen te onderzoeken en te verwerken tot innovatieve producten op o.a. Culinair & Care gebied. Een topper in duurzame innovatie.


Goal 13: Klimaatactie

 • Waardevermeerdering met reststromen: Gova is volledig gecommit op het vinden van nieuwe verdienmodellen in de verwerking van de traditionele reststromen van kwekers. Deze zullen wat bedrijfsvoering naar overtuiging van de gebr. Goossens de traditionele verkoop van planten uit de sierteelt overtreffen. Dit in het kader van “No Waste”, de 100% duurzame doelstelling en de kracht die Gova in planten ziet.
 • Zoals: diabetes laurier kruiden thee, desinfectans van laurier, laurierdrop, en overige applicaties die nog geheim zijn.
 • Ook in de kassen zijn grote verbeteringen getroffen: waarbij vroeger 150.000-200.000m3 aardgas werd verbruikt, dit is door de planten in de kas effectief, daar waar de warmte precies nodig is, te verwarmen. Dit heeft het verbruik tot teruggebracht tot 15.000m3 aardgas.
 • Er is een retentievijver (Wadi) aangelegd op de landerijen van Gova. De biotoop eromheen wordt met rust gelaten en is voor een deel ingezaaid met bloemen voor bijen. Dit leidt tot heerlijke honing en een goed wildbeheer voor bijen wat de gemeenschap en omgeving weer ten goede komt.
 • Verder trekt de laurierkwekerij een keur aan fauna aan, zelfs hele bijzondere beschermde soorten. Zo hebben o.a. roodborstjes hier een prima plaats.


Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 • Gova behoort tot de selecte groep van “Brabants Besten”, een ambassadeursprogramma gestimuleerd en gefaciliteerd vanuit de Provincie om hun ideeën en ervaringen met andere ondernemers te delen. Via workshops, lezingen en rondleidingen. Ook komen ze daardoor in contact met gemeenten en onderwijsinstellingen. Zo versterken zij gezamenlijk de Brabantse arbeidsmarkt.
 • Ambassadeur van het UWV Werkgeversservicepunt en actief lid van VNO NCW.
 • Maatschappelijke betrokkenheid van de directie van Gova heeft vanuit het verleden en dankzij de wortels binnen de Nispense gemeenschap een belangrijke functie in het dorp. De heer Charl Goossens is fractievoorzitter van de grootse lokale partij in de Gemeente Roosendaal en zijn broer Jack is Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal Flora Holland.
 • Gova werkt in Afrika (Kenia) samen met een duurzame productielocatie. Er leven lokaal direct en structureel 30 gezinnen van de Laurierteelt. Dat met een officiële Ondernemingsraad en die kan o.a. beslissen over diverse charitatieve projecten binnen de leefgemeenschap. Daarmee wordt ook de verdere democratisering binnen Kenia gestimuleerd. Duurzaam ontwikkelingswerk met een passend verdienmodel.
 • Gova heeft een hechte samenwerking met Landbouw Universiteit Wageningen.
 • Gova is community member van de Green Campus Chemistry alwaar ze “sharedlab” ruimte huren en kennis delen met de aangesloten leden.
 • Gova huurt ruimte en participeert in “het Suikerlab”, dat is omgedoopt tot Delta Agrifood Business (DAB).
 • Dat is een ontmoetingsplaats, opleidingscentrum en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit alwaar voedingsmiddelen bedrijven samenwerken en kennis delen.
 • Aangesloten bij Stichting De Groene Pluim.


SLOTWOORD

Dit is alweer de derde Groene Pluim die wordt uitgereikt in Roosendaal; en de eerste in Nispen. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in deze gemeente te vinden zijn.

Hiermee kunnen de ondernemers in Roosendaal en omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders die een actief netwerk aan het vormen zijn.

Zo staat duurzaamheid in Roosendaal steeds steviger op de kaart in 2021.