Heembouw Bedrijfsruimten Zuid

Profiel

Dit is de 30e Groene Pluim die wordt uitgereikt, het is de 3e Groene Pluim in de Gemeente Breda. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in deze gemeente te vinden zijn.

Met een combinatie van marktkennis, kennis van locaties en verstand van (lean) bouwen, is Heembouw één van de leidende partijen op de markt van bedrijfsruimten in Nederland. Heembouw is actief in zowel het ontwerp als bouw van bedrijfspanden en biedt haar klanten een integrale oplossing, waarbij een optimale locatie op de juiste plek het vertrekpunt is. Met eigen architecten binnen de gelederen, kunnen ze een klant/ gebruiker al snel laten zien hoe hun wensen vertaald worden en hoe hun nieuwe huisvesting eruit komt te zien passend binnen het beoogde toekomstige bedrijfsproces. Kortom: de visie van Heembouw “Wij creëren plekken waar mensen willen zijn” geeft vele inhoudelijke aanknopingspunten voor invulling van de 17 SDG’s.

Heembouw Bedrijfsruimten Zuid heeft zich aangemeld op de website van De Groene Pluim en de self-assessment ingevuld. Ze is onderdeel van Heembouw opgericht in Roelofarendsveen in 1939. Met de vestiging Breda is Heembouw verder ontwikkeld op de woningbouw, kantorenmarkt en bedrijfsruimtemarkt. Vooral de bedrijfsruimtemarkt leverde het besef op dat er kansen lagen op een integrale duurzame aanpak waarbij de (latente) behoeften van de klant annex gebruiker en diens stakeholders het juiste startpunt voor een passend ontwerp is. Een USP (Unique Selling Point) waarmee vele successen zijn verworven, niet in de minste plaats op het gebied van duurzaamheid. Vooral nu Heembouw bij bouwprojecten een extra duurzaamheidsaspect toevoegt: het gebouw moet passen in haar omgeving dat door Natuur Inclusief te ontwerpen en te bouwen. Bij elk te ontwerpen bedrijfspand wordt er een landschapsarchitect aangeboden en ingeschakeld.

In Breda Heembouw Bedrijfsruimten Zuid werken 50 medewerkers.

Heembouw Bedrijfsruimten Zuid bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle betrokken medewerkers. Heembouw heeft in 2021 2 prijzen gewonnen “Beste werkgever in de bouw én van Nederland”. Ze laat hiermee zien een eersteklas werkgever te zijn met extreem tevreden en bevlogen medewerkers.

Heembouw is een bedrijf met een inzet op arbeidsparticipatie en aandacht voor sociale innovatie inclusief permanente educatie en groei van haar medewerkers. Er worden om het jaar strategie- en cultuurprogramma’s gehouden met inbreng van alle medewerkers. Aan de bedrijfscultuur wordt binnen Heembouw enorm veel aandacht besteedt. Vitaliteitsprogramma’s ter bevordering van de gezondheid van medewerkers, aandacht voor medewerkers van partners (aannemers). De heer Peter Brugman, directeur van Heembouw Bedrijfsruimten Zuid stelt “wij investeren enorm in onze medewerkers en dat vertaalt zich automatisch naar een grote groei van ons bedrijf”.

Omdat Heembouw in hun primaire proces als ontwerpende bouwer vooral elementen in het bouwproces uitbesteedt is een goede en sterke band met aannemers van levensbelang. Ze noemen ze partners in plaats van aannemers. Dat zegt genoeg. Boeien en binden is van belang met de medewerkers, ook van de partners.

Al jarenlang zijn er succesvolle afvalbeheersprogramma’s: een goed en passend ontwerp beperkt afval en uitval, afvalreductieprogramma’s door technologische innovaties te bedenken / toe te passen en het onvermijdelijke afval maximaal te scheiden (boven de 75%).

Bovendien bevorderen de passende ontwerpen circulariteit van de bouwwerken enorm; het gebouwontwerp van nu op de tekentafel is de grondstof voor nieuwe bouwwerken in de toekomst. Circulair ontwerpen en bouwen voor Heembouw betekent aandacht voor: hergebruik, remontabel en biobased. Hierin zijn de architecten van Heembouw zich sterk in aan het ontwikkelen. Het betekent het sluiten van de kringloop van materiaalstromen. Heembouw neemt dan ook bij de eerste ontwerpstudie direct duurzaamheid als uitgangspunt mee. Ze hebben daarvoor een “circulaire ontwerpmatrix” ontwikkeld die bij elk project wordt meegenomen. Er wordt gericht gezocht naar bestaande panden en sloopprojecten in Nederland om interessante grondstoffen en (half)fabrikaten te spotten voor hergebruik.

Klimaatactie neemt een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van Heembouw. Natuur Inclusief ontwerpen en bouwen, elektrisch rijden (>50%), is er in 2020 2,8 ton CO2 / € miljoen omzet gereduceerd met alle getroffen maatregelen, zijn er innovatieteams actief om nieuwe technologieën te ontwikkelen en toe te passen.

Heembouw draagt op vele manieren bij aan de maatschappij, één van deze manieren is door deel te nemen aan diverse platforms, zoals actieve betrokken bij maatschappelijke initiatieven op divers gebied, zoals: voedselbanken, een hospice, een zorg- & woonboerderij, het uitdragen van kennis en ervaring binnen de diverse branches, lezingen bij Hogescholen en TU’s. Maar vooral het realiseren van gebouwen die in alle fasen duurzaam zijn.

Er is enorme inzet om de visie nader te realiseren: “Wij creëren plekken waar mensen willen zijn”. In alle geledingen binnen de organisatie en in de interactie van Heembouw met de belanghebbenden blijkt de inzet op duurzaamheid, circulariteit en natuur inclusief bouwen. Een prachtig aantoonbaar element is dat Heembouw is gekozen tot “Dé Werkgever van 2021 in Nederland”. Ook heeft Heembouw diverse prijzen gewonnen en certificaten behaald op hun prachtige duurzame bouwwerken die de gebruikers maximale functionaliteit biedt met aandacht voor de biodiversiteit in de omgeving en het er bovendien vanuit esthetisch opzicht geweldig aantrekkelijk uit ziet. Niet verwonderlijk dat het succes van Heembouw in de markt door hun concretisering van hun visie kan worden verklaard.

Heembouw Bedrijfsruimten Zuid in Breda verdient De Groene Pluim. Volgens de accreditatiecommissie heeft ze op het gebied van duurzaam ondernemen een hoge ambitie en maakt ze die waar.

Heembouw Bedrijfsruimten Zuid is een duurzame koploper en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol.