Holmatro

Profiel

Dit is de achtentwintigste Groene Pluim die wordt uitgereikt, het is de tweede pluim in de Gemeente Geertruidenberg. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in deze gemeente te vinden zijn.

De hydraulische gereedschappen en systeemoplossingen van Holmatro worden wereldwijd gebruikt bij reddingsoperaties, industriële toepassingen en “special tactics”. Dit soort toepassingen vraagt onder alle omstandigheden om betrouwbaar en veilig gereedschap.

Holmatro heeft zich aangemeld op de website van De Groene Pluim en de self-assessment ingevuld.

Holmatro, opgericht in Nederland in 1967, is een toonaangevende, private onderneming die hydraulisch gereedschap en diensten levert. Meer dan 380 medewerkers werken bij de Holmatro Group, in Nederland, de VS en China. Vanuit het hoofdkantoor in Nederland bedienen zij al hun klanten uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Oceanië, Oost- en Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika.

Holmatro bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle betrokken medewerkers. Dat o.a. door het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ze is een Erkend Leerbedrijf, voert een beleid om bijzondere groepen goed te laten participeren, zoals ouderen. Dat met een gedegen vitaliteitsprogramma,

genaamd HolmatroFit! Een bedrijf met een inzet op arbeidsparticipatie en aandacht voor sociale innovatie inclusief permanente educatie van haar medewerkers. Bijzonder is het Holmatro Sociaal Fonds wat in het leven is geroepen om medewerkers die een ernstige tegenslag hebben te verwerken in hun privéleven, te ondersteunen.

Holmatro heeft een QHSE managementsysteem gecertificeerd conform ISO 9001 (kwaliteitszorg) en VCA* (ter bevordering van Veiligheid, Gezondheid en het Milieu met een scope op serviceprojecten). Het managementsysteem wordt verder uitgebouwd gericht op milieu- en arbozorg om in december 2021 de certificaten uit te breiden met ISO 14001 (milieuzorg) en ISO 45001 (arbozorg).

In het primaire proces wordt het nodige gedaan èn bereikt om afval en het gebruik van (milieu-)gevaarlijke stoffen te elimineren. Vooral in èn met de R&D- en Engineeringsprocessen. In het R&D-design worden duurzaamheidselementen als volwaardige beslissingscriteria gehanteerd naast de klantspecificaties, wet- & regelgeving en de invloed op de kostprijs.

Klimaatactie neemt een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van Holmatro. Dat MVO in de breedste zin van het woord belangrijk is blijkt ook uit de uitbreiding van de afgelopen jaren van het bestaande hoofdkantoor aan de Zalmweg te Raamsdonksveer. Bij de uitbouw ligt de focus op verregaande duurzaamheid en worden de richtlijnen van het prestigieuze BREEAM-NL gevolgd. Dit uit zich in de materiaalkeuzes, een glasgevel (façade) met honderden geïntegreerde zonnecellen, de plaatsing van een windmolen en

3.500 zonnepanelen op het dak van de productiehallen. Hierdoor kan de locatie 50% van de eigen energiebehoefte opbrengen. Binnen de regio was Holmatro daarmee het eerste productiebedrijf die dat recent realiseerde.

De collectieve CO2 uitstoot is door de verschillende maatregelen per jaar gestaag gedaald. We verwijzen naar de EED rapporten.

Holmatro is trots op een van haar visitekaartjes: de Bio-diversiteitstuin op de Zalmweg: een mini biotoop waarbij letterlijk wildgroei van lokale flora wordt gestimuleerd. In het begin was er wat scepsis bij de medewerkers, maar na enige tijd en gewenning, dankzij het feit dat de tuin tot een gebalanceerde wasdom is gekomen, maakt dat ze er nu trots op zijn. Ook trekt deze minibiotoop allerlei fauna aan en in het bijzonder speciale vogels. Daarvoor zijn speciale vogelnestkasten geplaatst.

Holmatro draagt op vele manieren bij aan de maatschappij, één van deze manieren is door deel te nemen aan diverse platforms, zoals normcommissies, in verschillende werelddelen. Daarnaast wordt de grote betrokkenheid in de wereld van redgereedschappen versterkt door de medewerkers – waarvan een groot aantal werkzaam is bij de vrijwillige brandweer – zowel onder als buiten werktijd. Dat alles gericht op kennis en ervaringen delen.

Holmatro Group in Raamsdonksveer verdient De Groene Pluim. Volgens de accreditatiecommissie heeft Holmatro op het gebied van duurzaam ondernemen een hoge ambitie en maakt ze die waar.

Holmatro is een duurzame koploper en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol.