Kameleon Solar

Profiel

Kameleon Solar is in 2015 opgericht met de missie om zon PV-systemen te ontwikkelen geïntegreerd in gevelsystemen voor gebouwen. Door innovatieve technieken te ontwikkelen en toe te passen, verovert Kameleon Solar de markt van esthetische gevelsystemen met een brede range van kleuren en uitstraling. Na de oprichting is enkele jaren geïnvesteerd in product- en marktontwikkeling. Vanaf 2016 wordt er op de locatie te Roosendaal geproduceerd. Na de Dutch designweek in 2017 is het product uit de startblokken gekomen en is er inmiddels een flink aantal gevelprojecten gerealiseerd in Nederland (onder andere Helmond), maar ook ver daarbuiten zoals Noorwegen, Zweden, Engeland, Koeweit en Canada. Doordat het mogelijk is geworden om het product in alle kleuren aan te leveren zijn de toepassingsmogelijkheden enorm toegenomen.

Voor de productie is naast de hoogwaardige kennis op zonne-technologie ook het nodige creatieve- als het nodige handwerk benodigd.

Dit unieke productiebedrijf is na de start-up periode nu bezig met de scale-up periode en staat aan het begin van de uitbreiding van de productiecapaciteit. Het bedrijf heeft volop groeimogelijkheden omdat de markt voor het product nog niet ontgonnen is. Op dit moment zijn 16 medewerkers in dienst bij Kameleon Solar.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ KAMELEON SOLAR

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Vanuit de positie van een startend bedrijf heeft Kameleon Solar er van het begin af aan voor gekozen medewerkers aan te trekken vanuit de kennis, kunde en competenties welke de aspirant medewerkers hebben. Basis gedachte is mensen dingen te laten doen waar ze goed in zijn en daarna verder ontwikkelen. Kameleon Solar wil graag een mix van medewerkers hebben. Door deze mensen de vrijheid te geven, ontwikkelen deze mensen zich mee met de dynamiek van het bedrijf en zijn ze zeer gemotiveerd en trots om bij Kameleon Solar te werken. Ongeveer de helft van de medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit hoge percentage komt door de bedrijfsfilosofie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoende kansen en mogelijkheden te bieden. Ook biedt Kameleon Solar jonge talentvolle mensen kansen om in het bedrijf te werken en te ontwikkelen. Op deze manier heeft Kameleon Solar een divers, enthousiast en gemixt team opgebouwd voor productie van haar hoogwaardige producten. Voor de medewerkers levert dit zeer gevarieerd werk op. Kortom medewerkers met hart voor de zaak die ook graag hard werken.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Kameleon Solar ontwikkelt en produceert een hoogwaardig product namelijk gevelsystemen in alle gewenste kleuren, bestaande uit gelamineerde glasplaten met PV-cellen. De levensduur ervan gaat gelijk op met de gebouwen waar de systemen worden toegepast. Voor de verwerking van de gevelsystemen, op het einde van de levensduur, is Kameleon Solar aangesloten bij PV Cycle, waardoor bij de productie al financiële garanties gegeven kunnen worden voor de eindfase. Het product kan te zijner tijd volledig worden her verwerkt. Kameleon neemt hierdoor haar ketenverantwoordelijkheid serieus.

De productie is op dit moment al zodanig geoptimaliseerd dat de uitval < 5% bedraagt. Om uitval/afkeur te voorkomen houdt men bij de inkoop van grondstoffen de (milieu)kwaliteit zeer nauw in de gaten, zodat zo min mogelijk productieverlies optreedt. Indien er beschadigde glasplaten ontstaan, worden deze weer ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe kleuren en toepassingen. Indien partijen met kleurafwijking worden geproduceerd, wordt getracht deze voor andere toepassingen in te zetten. In het productieproces wordt niet met chemische middelen gewerkt.

Voor het vervoer van de producten naar de klanten/projecten wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde houten kisten. Indien de productiecapaciteit wordt vergroot zal een retoursysteem worden geïntroduceerd om deze meervoudig te kunnen gebruiken.

Voor het reinigen van de gevelsystemen werkt Kameleon Solar samen met een regionaal reinigingsbedrijf, dat hiervoor maatwerk levert.

Doel 13: Klimaatactie

Het product van Kameleon Solar levert een bijdrage aan energiebesparing en –transitie en kan daarmee duurzaam worden genoemd. De producten van Kameleon Solar zijn namelijk de enige gevelsystemen die energie opwekken. Zowel voor nieuwbouw als renovatie kunnen deze gevelsystemen voor energie-neutrale gebouwen zorgen. Bij doorsnee zon PV-systemen wordt veelal gerekend met een terugverdientijd, echter bij de gevelsystemen van Kameleon Solar hebben deze gewoonweg een opbrengst door de opwekking van de duurzame energie/besparing en is daarmee per definitie een duurzame investering.

Om het energieverbruik van het productieproces en de –hallen te verminderen heeft Kameleon Solar een energiescan laten uitvoeren. De daaruit voortgekomen verbeterpunten worden momenteel in uitvoering gebracht (vernieuwen verlichting op basis van LED) en afgestemd met de gebouw eigenaar (verwarming en isolatie). Met de verhuurder is een creatieve afspraak gemaakt over het voldoen van de waarborgsom. Er is namelijk de afspraak gemaakt dat Kameleon Solar in een zon PV-installatie zal investeren ter hoogte van deze waarborgsom. Een win-win situatie voor beide partijen.

Op het einde van de huurperiode zal Kameleon de afweging maken voor verdere investeringen op dit gebied.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Het is voor Kameleon Solar een tweede natuur om duurzame partnerships aan te gaan. Dit is zowel voor de innovatieve kracht en kennis als voor de afzet van producten van groot belang. Kameleon Solar kent de volgende indrukwekkende lijst partnerschappen.

 • FEK Metaal uit Waalwijk; Gezamenlijk ontworpen solar-balustrade: de SNNY;
 • Van Dijk Emballage uit Rucphen: Maatwerk verpakkingen voor de zonnepanelen;
 • Sorba uit Winterswijk: het samen realiseren van energiegevels;
 • ChromoGenics uit Zweden: gezamenlijk ontwikkeling van een totaal façade concept voor Scandinavie en Finland;
 • Steinfort Glas uit Franeker: mede ontwikkelaar van het gekleurde voorglas;
 • Van Dijke Glas uit Oosterhout: innovatie nieuw product;
 • Universiteit Utrecht: kennis en onderzoek;
 • Aldowa Gevelingenieur Rotterdam: gezamenlijke ontwikkeling van een montagesysteem;
 • Diverse partnerships/agentschappen in buitenland: Nordics/Zwitserland/Italië/Canada/Australië/Zuid-Korea/Midden-Oosten;
 • TU Delft afdeling zonnetechnologie: kennisuitwisseling en onderzoek;
 • TU Delft: stage en afstudeer plaatsen;
 • High Tech Campus Eindhoven (samenwerking met Solliance): kennisuitwisseling en onderzoek;
 • Samenwerking met installatiebedrijven;
 • Samenwerking met architecten;
 • Samenwerking met waterschappen: zon op dijken met kleur- en kunstelementen;
 • Gezamenlijke productontwikkeling van composietelementen met zon-PV voor historische gebouwen.

Bovenstaande opsomming geeft duidelijk aan dat Kameleon Solar zeker niet alleen op de wereld is, maar wel uniek.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Kameleon Solar heeft een duurzame missie, namelijk: om duurzame energie op te wekken met behulp van esthetische gevelsystemen voor de gebouwde omgeving. Hiervoor zijn hoogwaardige producten en productieprocessen ontwikkeld in de productielocatie te Roosendaal. Door het inzetten van een diversiteit aan medewerkers, welke worden geselecteerd op hun competenties en mogelijkheden, wordt deze strategie uitgedragen en uitgewerkt door gemotiveerde medewerkers.

Duurzaamheidsmanagement
Guust Verpaalen heeft Kameleon Solar opgezet vanuit zijn persoonlijke overtuiging dat met de ontwikkelde producten een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de opwekking van duurzame energie (energietransitie). Door zijn speciale oog voor de mens is hij in staat gebleken een enthousiast team om zich heen te bouwen waarmee hij zijn duurzame droom kan uitvoeren.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Kameleon Solar een bedrijf dat, nog maar net uit de startblokken van haar bestaan, al een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen mag worden genoemd. Door vanaf de start duurzaam ondernemen meteen in te bedden in het bedrijf, groeit er een productiebedrijf in Roosendaal dat uniek is in de wereld. Hoewel het bedrijf slechts enkele jaren actief is, heeft het zich al een vooraanstaande positie verworden in binnen- en buitenland. Aan de, door de stichting De Groene Pluim, geselecteerde Global Goals wordt op een praktische wijze handen en voeten gegeven.

SLOTWOORD

Na de allereerste Groene Pluim uitreiking in 2016 aan een Roosendaals bedrijf, is het dit jaar voor Kameleon Solar de eer om alweer de derde Groene Pluim in Roosendaal in ontvangst te mogen nemen. Dik verdiend voor zo’n jong en innovatief bedrijf. De stichting De Groene Pluim is verheugd dit bedrijf in het Groene Pluim netwerk te kunnen opnemen en hoopt dat dit een extra stimulans is voor het bedrijf om de energietransitie in een stroomversnelling te krijgen. Het zou mooi zijn indien binnenkort een aantal aansprekende zon PV-projecten door Kameleon Solar in deze regio zichtbaar worden.