Kewodak

Profiel

Dé dakmakers van Kewodak repareren, creëren en transformeren. Het is maar net wat een plat dak nodig heeft. Kewodak werd in 1984 opgericht door Cees Keijzer en Jacques Wolswijk in Alphen aan den Rijn. Sinds 2012 wordt het familiebedrijf gerund door Frank Keijzer.

Kewodak en haar 24/7 serviceorganisatie  staan garant voor vakmanschap, innovatie, duurzaamheid en continuïteit. Men werkt voornamelijk voor bedrijven, gemeenten, woningcorporaties, VVE’s, instellingen en scholen (koepelorganisaties).

Kewodak maakt gebruik van de nieuwste en meest innovatieve concepten. Denk bijvoorbeeld aan de witte dakbedekking, die de binnentemperatuur koel houdt, de lucht zuivert en het rendement van zonnepanelen verhoogt. Het personeel bestaat uitsluitend uit gecertificeerde vakmensen: scholing van medewerkers vindt plaats aan een gespecialiseerd opleidingsinstituut.

Door z’n vorm en oppervlakte biedt een plat dak kansen op het gebied van verduurzaming. Sommige orga-nisaties kiezen voor vergroening en creëren daarmee een nieuw leefgebied (bijvoorbeeld voor pauzes). Andere kiezen voor zonnepanelen, een insectenhotel, bijenkasten of waterbuffering om de riolen tijdens regenbuien te ontzien. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Als familiebedrijf hecht Kewodak waarde aan lange termijn relaties en lange termijn oplossingen. Het bedrijf gaat niet voor quick-wins en half werk. Als Kewodak aan de slag gaat op het dak van haar klanten, dan beschikt de klant over een partner die niet morgen met de noorderzon vertrokken is, maar een relatie ge-richt iop een samenwerking voor de lange termijn. Kewodak is het adres voor langjarig onderhoud, repara-ties, noodgevallen en renovaties. Het bedrijf blijft investeren in haar bedrijf en haar medewerkers zodat de klanten ook in de toekomst verzekerd blijven van de dienstverlening.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

 • Kewodak heeft van een leeftijdsbewust personeelsbeleid een kans in de markt ontdekt, namelijk de serviceorganisatie die zelfstandig opereert, zodat oudere medewerkers lichter werk kunnen doen op eigen tempo.
 • Kewodak heeft bewust gekozen voor vaste partners te laten uitvoeren zodat de medewerkers van het bedrijf zich volledig op het vak van dakbedekken kunnen richten.
 • Om jongeren te interesseren voor het werk, worden alle medewerkers betrokken bij  de werkvoor-bereiding van de projecten. Ook werkt men met moderne hulpmiddelen zoals tablets als registra-tiemiddel.
 • Kewodak heeft 1 kantoormedewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkt in verband met een medische indicatie voornamelijk thuis, hetgeen een win-win situatie is.
 • Thuiswerken en online vergaderen is voor de kantoororganisatie helemaal ingeburgerd. Al voor de corona-periode heeft met dit reeds ingezet, waardoor onnodig veel reizen wordt voorkomen.
 • Kewodak is gestart met de samenwerking met OTP Social oftewel On The Pitch Social.
 • Tevens leidt Kewodak als erkend leerbedrijf ieder jaar jongeren op via ROC Midden Neder-land/Tectum.


Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Door in de werkvoorbereiding gebruik te maken van een calculatieprogramma, wordt voorkomen dat teveel materiaal naar de projecten wordt meegenomen. Dit voorkomt in de praktijk veel afval en onnodige logistiek.
 • De scheiding van afvalstromen vindt op de bouwplaats plaats door samenwerking met Renewi, die op haar beurt de reststromen weer verwerkt tot hernieuwbare grondstoffen.
 • Samenwerking met Roof2Roof (R2R). Zo worden steeds meer reststromen opnieuw in de kringloop gebracht.
 • Kewodak is een IKO roof concept dealer. Dit concept biedt per dakconstructie een op elkaar afge-stemd kwalitatief hoogwaardig totaalsysteem.
 • Kewodak is een voorstander en pleitbezorger van Carrera-dakbedekking. Deze dakbedekking is vervaardigd van onder andere witte leislag, gerecycled bitumen, petflessen en polymeren.
 • Door het volgen van zoveel mogelijk nieuwe ontwikkelingen probeert Kewodak een voorloper te zijn in de markt van dakbedekkingen.


Doel 13: Klimaatactie

 • Het pand van Kewodak is ca 5 jaar geleden her-ontwikkeld en volledig volgens de stand der tech-niek uitgevoerd.
 • Overal LED verlichting en zijn bewegingssensoren aangebracht.
 • Een gedeelte van het platte dak (boven het kantoorgedeelte) is voorzien van een groen dak, waar-door de binnen temperatuur, ook bij hoge buitentemperaturen ’s zomers, koel blijft. Een airco-installatie is derhalve niet nodig. Tevens zorgt het groene dak voor buffering van regenwater.
 • Op het dak van Kewodak zijn twee bijenvolken aanwezig. Een mooi voorbeeld van versterking van de biodiversiteit.
 • Het platte dak voorzien van zonnepanelen, waardoor het bedrijf voor 80% energieneutraal is (inclu-sief elektrisch laden). Kewodak wil in 2030 volledig energieneutraal zijn.
 • De dakbedekking onder de zonnepanelen vervaardigd van Carrera dakbedekking.
 • De post (onder andere de verzending van certificaten) van Kewodak wordt verzorgd door Bike-koerier Alphen.
 • Van en naar projecten wordt standaard gecarpoold om CO2 uitstoot te vermijden.
 • Kewodak is gestart met elektrisch auto’s.


Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

 • Voor Kewodak is kennis samenwerking en kennis- en inzicht delen een belangrijke waarde en suc-cesfactor. Hiervoor heeft men het kenniscentrum om partners, klanten en opdrachtgevers te inspi-reren en te informeren over de nieuwe ontwikkelingen.
 • Kewodak is regionaal actief en onder andere lid van VOA (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn).
 • Het bedrijf probeert zoveel mogelijk lokaal samen te werken, hetgeen ook door de gemeente Al-phen aan den Rijn wordt gestimuleerd.
 • Daarnaast is Kewodak aangesloten bij brancheorganisatie Vebidak en is erkend door kwaliteits-keurmerk Dakmerk en het bedrijf beschikt over het VCA- en KOMO-procescertificaat.


Duurzaamheidstrategie

Voor Kewodak is het sturen op kwaliteit belangrijker dan het sturen op cijfers. De belangrijkste waarden voor Kewodak zijn: kennis delen, integriteit, lange termijn, prestatie. Het bedrijf heeft duidelijk een lange termijn visie.

Duurzaamheidsmanagement

De directeur heeft de lange termijn visie dwars door de platte organisatie verspreid. Iedereen is volgens de directeur gelijk en iedereen mag ideeën inbrengen en krijgt daar de ruimte voor. Er zijn daarvoor speciale duurzaamheidsmeetings. Ideeën worden besproken en uitgeprobeerd. Meerwaarde hiervan is dat iedereen inbreng heeft en mee denkt in de duurzame weg.

Conclusie

Volgens de accreditatiecommissie heeft Kewodak op het gebied van duurzaam ondernemen een mooie ambitie en mooie positieve resultaten.
Kewodak in Alphen aan den Rijn is een duurzame koploper en is regionaal een aanjager voor andere bedrij-ven in de omgeving om actief met duurzaamheid aan de slag te gaan.
De accreditatiecommissie is positief over de duurzaamheid die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn.
Kewodak in Alphen aan den Rijn verdient De Groene Pluim. In de toekomst zal met de duurzame ambitie Kewodak zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te zijn voor anderen op het gebied van duurzaam- en maatschappelijk ondernemen.