LI sports

LI sports levert duurzame led-verlichting voor sportverenigingen. Dit bedrijf uit Goes is koploper op het vlak van verduurzaming en innovatie. Sportverenigingen besparen zo’n 65% energie dankzij producten als het DarkLichtsysteem.

Dit is waarom LI sports Goes De Groene Pluim verdient

Volgens de accreditatiecommissie zijn duurzaamheid en innovatie sterk geworteld bij LI sports. Het bedrijf maakt een positieve impact op de vier benoemde SDG’s. Vooral op het gebied van circulariteit en klimaatactie is LI sports een koploper te noemen. LI sports heeft als MKB-bedrijf korte lijnen in de organisatie en een open en informele cultuur waar medewerkers ideeën kunnen inbrengen. Jonge medewerkers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en op te klimmen binnen de organisatie.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

LI sports heeft een diversiteit aan medewerkers met een goede balans tussen man/vrouw in dienst. Ook werkt LI sports samen met het naast gelegen sociaal werkbedrijf De Betho. Hier worden de verschillende componenten van de verlichtingsarmaturen en kabelsystemen gemonteerd. Daarnaast werken bij LI sports enkele medewerkers die reeds met pensioen zijn. Hiermee geeft het bedrijf deze mensen kansen om nog actief bezig te zijn. LI sports heeft een vierdaagse werkweek met als doel een positieve werk/privé balans te stimuleren. Ieder half jaar wordt gebruik gemaakt van stagiairs van Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en Hoornbeeck College.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Vanaf de ontwerpfase van de producten denkt LI sports na over de duurzaamheid en levensduur van de gebruikte materialen. Hiermee neemt LI sports afstand van de ‘wegwerp’ maatschappij en gaat LI sports voor verlichtingsarmaturen met extreem lange levensduur en garanties. Door dit te koppelen aan een as-a-service model, waarbij LI sports de gehele levensduur eigenaar blijft van de verlichtingssystemen en daarmee volledige invloed heeft op het hergebruik van de materialen, zijn er geen risico’s of investeringen voor de opdrachtgevers. Deze kunnen direct energiekosten besparen. De impact van producten wordt doorgerekend zodat de opdrachtgevers over transparante informatie beschikken. Verpakkingsmaterialen zoals kartonnen dozen gaan bij voorkeur naar andere bedrijven, zodat deze meerdere keren gebruikt worden. Retourarmaturen worden voor andere toepassingen geschikt gemaakt.

Doel 13: Klimaatactie

Bijzonder vermeldenswaardig is de introductie van de ‘DarkLicht’ verlichtingssystemen, waarin het blauwe deel van het lichtspectrum ontbreekt. Dit voorkomt lichtvervuiling en heeft een positieve invloed op de flora & fauna (minder ontregeling van nachtdieren). Met dit systeem wordt de verlichting efficiënt op de sportaccommodaties gericht en valt er geen licht buiten het veld. Door de geleverde producten en diensten kunnen opdrachtgevers een energiebesparing van zo’n 65% behalen. In de eigen organisatie is LI sports actief bezig met het reduceren van de vervoersbewegingen richting opdrachtgevers door het autorijden te verduurzamen. Er is een proeftuin in voorbereiding om bi directioneel laden mogelijk te maken op de locatie te Goes. Doelstelling is om onafhankelijk te worden van het openbaar netwerk.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

LI sports is vooral op gericht op lokale samenwerkingen als het gaat om leveranciers. Natuurlijk is de buurman De Betho hiervan een goed voorbeeld, maar ook voor andere samenwerkingen gaat men altijd op zoek in de nabije omgeving. Daarnaast zet Joran de Witte zich in als bestuurslid (portefeuille techniek) van voetbalvereniging Wolfaartsdijk om deze voetbalvereniging energieneutraal te maken.

Conclusie

De accreditatiecommissie is zeer positief en enthousiast over de impact die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn. LI sports verdient zeker De Groene Pluim. In de toekomst zal LI sports met deze ambitie zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron zijn op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Ondernemen.