Lightronics

Profiel

Lightronics is fabrikant van professionele verlichtingsoplossingen, in de openbare ruimte, op straten en wegen, industrieterreinen en parkeerterreinen. Klanten zijn met name gemeentes en woningcorporaties.

Lightronics is begonnen als Hogro, de samentrekking van de achternamen van twee oorlogsvrienden, Horvers & de Groot. Met de overname van de straatverlichtingslijn van Gouda Holland werd de basis gelegd voor een lange toekomst in straat- en terreinverlichting. In het jaar 2000 ontstond de naam Lightronics, een combinatie van de nieuwe expertises: licht en elektronica. In 2015 is Lightronics aangesloten bij de F.W.Thorpe Group, een beursgenoteerde onderneming.
In september 2020 vond er een verwoestende brand plaats, nu in 2022 is de schade van de brand bijna niet meer zichtbaar en heeft nieuwbouw de plaats ingenomen van het verwoeste deel van het bedrijf.

Lightronics is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015, de ISO 2859 en de ISO 45001. Lightronics heeft niveau 5 bereikt op de CO2 prestatie ladder en niveau 4 op de MVO-prestatieladder.

Er werken bij Lightronics circa 100 medewerkers (85 fte) in vaste dienst. Lightronics is een erkend leerbedrijf en er zijn een aantal BBL’ers in dienst. Er wordt al meer dan 25 jaar samengewerkt met de talenten van sociale werkplaats Baanbrekers. Deze medewerkers werken in een speciaal ingerichte veilige werkomgeving op de locatie in Waalwijk. De medewerkers worden aangestuurd en krijgen begeleiding vanuit Baanbrekers. Er is contact met de opleidingsinstituten in de buurt (Fontys, TUE) en er zijn stagiaires op alle niveau’s werkzaam bij Lightronics.

In de kantine kunnen medewerkers ideeën indienen en deze worden op een mooie manier zichtbaar gemaakt. Er is aandacht voor duurzame inzetbaarheid, er is fruit voor op het werk, er wordt gewerkt met een fietsplan en er is een wandelclub. Het ziekteverzuim is laag (circa 3 %)

Afval wordt zoveel mogelijk separaat ingezameld. Restafval wordt zoveel mogelijk gescheiden. Hiervoor zijn afvalbakken geplaatst. Bij het plaatsen van ledverlichting wordt altijd gekeken of het bestaande armatuur kan worden hergebruikt (retrofit). Armaturen tot wel 40 jaar oud kunnen nog gerepareerd worden. Aluminium en kunststof gaan zoveel mogelijk retour leverancier voor hergebruik. Lightronics is aangesloten bij WECYCLE, waarbij afgedankte elektronische apparatuur wordt ingezameld, gesorteerd en zoveel mogelijk wordt ingezet voor hergebruik.
Demo verlichting wordt niet weggegooid maar gratis verstrekt aan verenigingen etc. Er zijn onlangs een zestal (sport)verenigingen blij gemaakt met nieuwe verlichting.

Energiebesparing, energietransitie en CO2 uitstoot hebben bij Lightronics volop de aandacht. Op het dak liggen zonnepanelen, waarmee ook wordt terug geleverd aan het net.
Voor elke ton CO2 uitstoot worden 4 bomen gepland. In de periode juli 2020 tot juni 2021 is hiermee 283 ton CO2 gecompenseerd. Er zijn 2 oplaadpunten voor elektrische auto’s, dit aantal wordt in de toekomst uitgebreid naar 16. Het eigen wagenpark wordt steeds meer elektrisch.

De verlichting van Lightronics draagt ook bij aan de vermindering van het energieverbruik bij de opdrachtgever. Veel functionele verlichting is lichtgevoelig en bespaart tot 60% op het energieverbruik. Ook in de nachtperiode wordt de verlichting trapsgewijs gedimd, waardoor er minder energie wordt gebruikt. In het bestaande magazijn wordt nog gebruikt gemaakt van gas-heaters. Er wordt gekeken naar alternatieven, in de nieuwbouw is gebruik gemaakt van gasloze klimaatbeheerssystemen.

Lightronics zou graag partnerschappen aangaan met opdrachtgevers en graag “Light as a Service” aanbieden. Van opdracht naar prestatiecontract.