Lindhout schilder- en vastgoedonderhoud

Profiel

De leidende gedachte is om vooruit te lopen op nieuwe vragen uit de markt. Zo ging dit bedrijf als een van de eerste bedrijven over op watergedragen verfproducten en nieuwe generaties alkydverven. Woningcorporaties zijn een belangrijke doelgroep en stellen deze eisen vaak in hun uitvraag  Niet alleen zakelijke motieven spelen een rol. Het zit dieper.

Gert-Jan Lindhout van het 125-jaar oude familiebedrijf: “Je geeft de aarde ook door aan volgende generaties. En als we zo doorgaan hebben we straks drie planeten nodig. We putten alles uit,” aldus Lindhout met zijn 56 jaar alweer de vierde generatie. Spreek je hem, dan spreek je over verantwoord ondernemen. Een vat vol kennis over groene en circulaire economie. Volgt lezingen en leest alles wat los en vast zit. “We zijn in Nederland meester in bedenken, maar voeren nog te weinig uit.” Over uitvoeren gesproken: “Ik ben mij bewust van het feit dat wij tot een vervuilende bedrijfstak behoren maar ik probeer het wel te compenseren. We letten op de menselijke kant van het ondernemen zoals Arbotechnische ontwikkelingen (stofvrij schuren), andere klimtechnieken en het scheiden van afval. Maatschappelijke thema’s omarmen wij ook. Je bent niet alleen op deze wereld. Eigenlijk ben ik eerst thuis begonnen. Na de aanschaf van een hybride auto en het streng scheiden van afval en papier volgden de zonnepanelen. We hebben al mooie resultaten geboekt als je weet dat we vier jaar geleden nog 14.000 kw verbruikten en nu nog maar 2000 kw. Op het bedrijf kon ik niet achterblijven. We gingen van 40 naar 60 naar nu 100 zonnepanelen, vervingen alle lampen door led en het oude dubbelglas met een *U-waarde van 3 vervingen we door dubbelglas met en U-waarde van 1,0. En we blijven doorgaan.”

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Hoewel Lindhout opereert binnen de wettelijk toegestane milieuwet- en regelgeving, erkent zij dat zij een impact op haar omgeving heeft. Voor Lindhout is het daarom vanzelfsprekend dat zij ook iets “teruggeeft” aan de lokale omgeving. Het bieden van werkgelegenheid is daarvan een goed voorbeeld. Lindhout biedt vaste contracten voor goed opgeleide schilders en leidt deze verder op met behulp van een gestructureerd opleidings- en trainingsprogramma. Lindhout heeft hierbij veel aandacht voor het aantrekken en opleiden van jonge mensen, die de toekomst vormen voor het bedrijf. Lindhout heeft hiervoor directe lijnen met de onderwijskolom (Vakcentrum en ROC’s) en hierover afspraken vastgelegd in het Kwaliteitsplan Beroeps Praktijk Vorming.

Ook voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zet men zich in. Het aantrekken van een “Wajong” jongere en een statushouder zijn hiervan goede voorbeelden Voor calculatiewerkzaamheden heeft me recentelijk een 55-plus medewerker aangetrokken.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Door duurzame en resultaatgerichte onderhoudsconcepten werkt Lindhout aan het lange termijn behoud van de panden/objecten van haar opdrachtgevers. Lindhout is voorloper in het werken met milieu- en arbo vriendelijke en verven (water gedragen verven en high-solid verf). Ook worden schuurmachines met afzuiging/filters toegepast. Zodra nieuwe verven en/of verftechnieken worden geïntroduceerd worden deze door Lindhout getest en indien mogelijk toegepast om milieuvriendelijker en gezonder te kunnen werken. Afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en afgevoerd. Om emissies naar water te voorkomen, worden water gedragen kwasten niet afgespoeld en, indien deze niet meer bruikbaar zijn, gescheiden afgevoerd.

Doel 13: Klimaatactie

Op gebied van energie heeft Lindhout, gedreven door de persoonlijke drijfveren van de heer Lindhout, de doelstelling om energieneutraal te opereren. Door energiebesparende maatregelen aan de gebouwen en verlichting wordt het energieverbruik teruggedrongen. Daarnaast is Lindhout gefaseerd bezig duurzame energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. In 2017 zal dit doel worden bereikt door uitbreiding van de huidige zonnepanelen. De komende jaren zal dit nog worden uitgebreid ten behoeve van verwarmingsdoeleinden en elektrisch rijden. De bedrijfsauto’s zijn allemaal voorzien van de Euro VI-plus normering. Zodra elektrisch rijden qua actieradius toe de mogelijkheden behoren zullen deze worden geïntroduceerd.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Bras Fijnaart draagt de duurzame werkwijze uit door deelname of lidmaatschappen, zowel Lindhout draagt de duurzame gedachte op bescheiden wijze uit naar de omgeving. Omdat het zo gewoon is, loopt het bedrijf er niet mee te koop. Wel participeert Lindhout actief in het duurzaamheid project van Bedrijvenpark Lage Meren-Meilust. De kennis over zonne-energie wordt hierbij ter beschikking gesteld. Met de keten-partners, die beschikken over kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, wordt nauw samengewerkt in projecten, waardoor een breed aanbod van kennis en ervaring beschikbaar is.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken voorop lopen:

Duurzaamheidstrategie
Lindhout is een regionaal opererend familiebedrijf met een geschiedenis die vier generaties terug gaat tot 1885. Inmiddels is de vijfde generatie ook gestart in het bedrijf. De strategie is hierdoor vanzelfsprekend gericht op de lange termijn. In de missie en visie is duurzaamheid nadrukkelijk geformuleerd: “duurzaam en resultaatgericht onderhoud” en “onderhoudsconcepten gericht op de lange termijn”, waarbij speerpunten als “innovatie vanuit de mens” en “vernieuwing en duurzaamheid” de kans krijgen binnen het bedrijf.

Duurzaamheid management
De heer Gert-Jan Lindhout heeft intrinsieke drijfveren voor duurzaam ondernemen, welke zijn meegegeven door de vorige generaties. Dit draagt hij uit binnen de organisatie door zijn persoonlijke contacten met de medewerkers en via de werkoverleg structuren (tool box-meetings, opleidingen en trainingen, en diverse overlegvormen). Hierdoor zit duurzaamheid binnen het hele bedrijf “tussen de oren” van de medewerkers. Actueel daarin is de uitvoering van het plan om alle bedrijfspanden in 2017 energieneutraal te maken. Hierbij wordt nauw samengewerkt partners in de keten en het duurzaam bedrijvenpark Lage Meren-Meilust. Op deze manier wil hij met bedrijf plaatselijk een maatschappelijke bijdrage leveren ter compensatie van de impact die het bedrijf heeft op haar omgeving. Dat dit een kostenreductie met zich meebrengt is daarnaast mooi meegenomen. Duurzaamheid wordt geborgd en aantoonbaar gemaakt door middel van werken volgens diverse kwaliteitstandaarden zoals ISO 9001, VCA**, VGO-keur, Lamikon, BRL 5026 en FSC-keurmerk. Momenteel wordt gewerkt aan certificering volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie ziet Lindhout bijna als vanzelfsprekend de voordelen die duurzaam ondernemen kan bieden. Zowel strategisch als organisatorisch wordt het goed opgezet. De medewerkers zijn daarbij eveneens betrokken. MVO steekt daardoor duidelijk uit (en substantieel) boven wat andere MKB-bedrijven doen.

Concluderend is de accreditatiecommissie onder de indruk over de bedrijfsvoering en het functioneren van Lindhout B.V.. Aan de accreditatie voor de Groene Pluim wordt met lof voldaan.