Koninklijke Martens Groep

Profiel

Martens is een familiebedrijf dat in 1881 is gestart als aannemer. Hieraan is destijds een steenhouwerij toegevoegd. Vanuit de steenhouwerij zijn de beton activiteiten gestart waarna de kunststof productie weer het vervolg was op de beton riolering activiteiten. In 4 generaties is het bedrijf uitgegroeid tot de Martens Groep met ongeveer 550 medewerkers, waar het grootste deel in vaste dienst is. Martens Groep heeft haar hoofdvestiging in Oosterhout en daarnaast relatief kleine vestigingen in België en Polen.

Martens Groep bestaat momenteel uit de volgende onderdelen:

  • Beton;
  • Kunststoffen;
  • Kraanverhuur;
  • Keramiek.

Ondanks deze ontwikkelingen is het een bedrijf gebleven met een familiaire cultuur.

Op elkaar kunnen vertrouwen, trots zijn, het wij-gevoel en geen poespas zijn belangrijke waarden van de Martens Groep. Dit leidt tot korte lijnen en snelle besluiten daar waar Martens kansen ziet om zichzelf samen met haar klanten en leveranciers te verbeteren.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Omdat mensen de grootste kracht vormen van het bedrijf is “Mensen maken Martens” een rode draad in het duurzaamheidsbeleid van Martens. Het is de essentie omdat de medewerkers de motor vormen van het bedrijf. Bijzonder is dat medewerkers geen strikte taakomschrijving hebben, maar lid zijn van een team en daardoor zoveel mogelijk taken mogen oppakken en daarin te ontwikkelen. Medewerkers worden bewust gemaakt van vitaliteit en gezondheid.
Als je werkt bij Martens dan heb je geen hele strikte taakomschrijving maar word je gestimuleerd om zoveel mogelijk taken op te pakken en je zoveel mogelijk te ontwikkelen. Ons personeel wordt zo veel mogelijk betrokken bij de bedrijfsvoering om het elke dag weer een stapje beter te doen dan de dag ervoor. Deze insteek zorgt ervoor dat de medewerkers vaak lange dienstverbanden hebben. Volgend jaar zijn 5 medewerkers 40 jaar in dienst bij Martens. Samen hebben ze 200 jaar ervaring!
Mede door de positieve economische omstandigheden is de personeelswerving de afgelopen jaren veel minder traditioneel als in het verleden. Zo worden meer en meer kansen gegeven aan vrouwen, statushouders en jongeren. Na een aanvankelijke koudwatervrees, zorgt dit momenteel voor andere, positieve, impulsen en dynamiek in de teams. Hoewel de meeste medewerkers uit de regio komen, is momenteel de tendens dat ook mensen van buiten de regio worden aangetrokken.

Voor een bedrijf in de traditionele bouwsector is deze ingeslagen weg een avontuur dat langzamerhand een ingeburgerd beleid wordt. Hiermee is een echte omslag gemaakt waardoor de diversiteit in de organisatie toeneemt. Opvallend is dat er ook mensen worden aangenomen met geheel andere opleidingen dan traditioneel in de bouwsector gebruikelijk is (ex-horecamedewerker en ex-leraar). Ook jongeren krijgen volop kansen bij Martens, indien zij een toegevoegde waarde kunnen vormen voor het team. Nieuwe medewerkers worden opgenomen in het team en worden intern opgeleid voor de taken binnen het team. Vanzelfsprekend worden opleidingen geboden om de medewerkers te ontwikkelen. Medewerkers worden aangemoedigd om ideeën in te brengen en in uitvoering te brengen. Hiermee worden innovatieve ontwikkelingen en producten mogelijk gemaakt. Persoonlijk contact met alle (nieuwe) medewerkers is een topprioriteit van John Martens.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Martens Groep ziet circulariteit als één van de manieren om goed te zorgen voor de planeet. Men zoekt voortdurend naar alternatieve grondstoffen en uitval van productie (beton en kunststof) wordt gebroken/gemalen voor intern hergebruik in nieuwe producten.
Samen met externe partijen worden reststromen gezocht, bewerkt en als alternatieve grondstof ingezet. Voor de kunststof PVC-buizen is samen met de branche een inzamelsysteem opgezet, zodat landelijk de ingeleverde producten een tweede leven krijgen. Hierdoor krijgt ongeveer de helft van de opgegraven kunststofleidingen een tweede leven. Hiermee wordt verbranding van deze kunststoffen voorkomen en daarnaast levert dit een bijdrage aan de circulaire economie.
Martens stelt zich ten doel om het aandeel van deze secundaire grondstoffen de komende jaren te laten groeien. Hierbij zijn coalities nodig in de keten, klanten en opdrachtgevers. Bij het inzichtelijk maken van de milieu-impact van producten maakt Martens gebruik van de Milieu Kosten Indicator (MKI) oftewel de schaduwprijs van een product. Bij besluitvorming over product- en projectontwikkelingen wordt de milieu impact betrokken. Vaak resulteert dit erin dat regionale samenwerkingen tot de beste resultaten scoren voor de milieu impact.
Voor de productie van beton wordt gebruik gemaakt van regenwater ter voorkoming van het gebruik van hoogwaardig drinkwater.
Dit alles is niet alleen goed voor de planeet maar ook voor de portemonnee.

Doel 13: Klimaatactie

Martens wekt in Oosterhout op een duurzame wijze haar eigen energie op met behulp van 3 windmolens van 2.5 MW die op haar bedrijfsterrein staan. Daarnaast wordt energie opgewekt met een WKK om alle gebouwen van Martens op Weststad III van warmte te voorzien alsmede de energie voor de koelinstallatie van de kunststoffabriek
Op de fabriek in België zijn zonnepanelen aangebracht om daarmee een groot deel van de energiebehoefte op te wekken.
Bij de huidige nieuwbouw in Oosterhout wordt bouwkundig voorgesorteerd om in de nabije toekomst eveneens zonnepanelen te plaatsen. Vanzelfsprekend is dit gebouw optimaal geïsoleerd om energie te besparen.
Ledverlichting is bij Martens standaard.
Voor levering van restwarmte vanuit de WKK-installatie is de infrastructuur aanwezig om aan te sluiten op het toekomstige warmtenet in de regio.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Martens is voortdurend op zoek en bezig met samenwerking met klanten en opdrachtgevers in de keten. Hoewel dit vaak moeilijk is en een lange adem vergt, is dit belangrijk voor de toekomst en het behoud van de planeet. Voorbeelden van deze coalities zijn:

  • productiecapaciteit beschikbaar stellen voor producten welke zijn ontworpen door andere partijen;
  • werkplaats beschikbaar stellen voor externe partijen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken;
  • nieuwe coalities vormen rondom nieuwe producten/processen;
  • pilotprojecten met nieuwe producten uitvoeren met klanten van Martens om verbeterde producten naar de markt te brengen.

John Martens is jarenlang als bestuurder betrokken geweest bij de lokale energiecoöperatie en is actief bestuurslid van het op het industrieterrein aanwezige Bedrijven Investering Zone (BIZ). Lokale samenwerking is belangrijk voor Martens.

Het uitdragen van vakkennis, ook op gebied van energie en duurzaamheid, doet Martens doormiddel van actieve bijdragen door lezingen en presentaties op congressen. Ook worden groepen medewerkers van klanten rondgeleid om in de praktijk te laten zien hoe Martens invulling geeft aan duurzaam ondernemen. Ook scholen wordt de mogelijkheid geboden om het bedrijf te bezoeken.

Gepensioneerden van Martens dragen hierbij hun steentje bij door rondleidingen te verzorgen.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Martens heeft een korte en bondige duidelijke duurzaamheidsstrategie, namelijk een fatsoenlijke bedrijfsvoering is vanzelfsprekend. Hierdoor is er in de breedte veel aandacht voor duurzaamheid.

Duurzaamheidsmanagement
Bij John Martens staat de mensfactor centraal in zijn doen en laten omdat het voor hem vaststaat dat de mensen het verschil maken op alle gebied, dus ook bij duurzaamheid. Bij zijn afwegingen is het behoud van de planeet belangrijke om daar een steentje aan bij te dragen. Het bedrijf heeft korte beslissingslijnen, waardoor snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen en ideeën van de medewerkers, klanten en leveranciers en opdrachtgevers in uitvoering kunnen worden gebracht. Uitgebreide rapportages en vastlegging van doelstellingen hoort niet bij de bedrijfscultuur van Martens.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Martens een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Door de familiaire cultuur, waarin de mensen centraal staan is het bedrijf in staat om in te spelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen. Het behoud van de planeet speelt een relevante rol bij de toekomst van het bedrijf.
Martens smeedt coalities met bedrijven in de keten en zet hierin de toon in de traditionele branche. Martens verdient hiervoor De Groene Pluim. Hiermee kan Martens een beweging op het gebied van duurzaam ondernemen in de traditionele branche verder op gang brengen.

SLOTWOORD
Dit is de tweede Groene Pluim in Oosterhout. Een teken dat deze pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in de gemeente te vinden zijn. Hiermee kunnen de ondernemers in Oosterhout en omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders die een actief netwerk aan het vormen zijn. Zo staat duurzaamheid in Oosterhout stevig op de kaart in de duurzaamheidsweek van 2019.