NS Componentenbedrijf

Het NS Componentenbedrijf (NCB) verzorgt het technisch onderhoud van NS materieel. NCB streeft een circulaire economie na door treincomponenten zoveel mogelijk te reviseren en daarmee de levensduur van treinen met vele jaren te verlengen.

Dit is waarom NCB de Groene Pluim verdient

Het sinds 2011 in Berkel-Enschot gevestigde bedrijf verzorgt het technisch onderhoud van NS materieel al meer dan 150 jaar. Er werken ruim 200 medewerkers; er worden jaarlijks ruim 45.000 treincomponenten gereviseerd. Dat betreft meer dan 3.000 verschillende componenten van zowel oudere als nieuwe treintypes. De goed geoutilleerde werkplaats kent een onderverdeling in elektrische, mechanische en pneumatische disciplines. Door de flow georiënteerde inrichting van de werkplaats en interne mogelijkheden voor conservering, lassen en metaalbewerking is NCB in staat flexibel in te spelen op klantvragen en korte levertijden te realiseren.

Bij het accreditatiebezoek begin 2018 vielen de volgende zaken op:

Doel  8: Eerlijk werk en economische groei

NCB is een gespecialiseerde werkplaats, waar medewerkers volop mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen tot het gewenste kwalificatieniveau, dat nodig is om de hoogwaardige revisie van componenten uit te voeren. Hoewel NCB geen commercieel bedrijf is, stuurt zij actief op efficiency en effectiviteit met behulp van Lean Manufacturing. Door een actieve bijdrage van de eigen medewerkers en een eigen Lean Improvement afdeling worden de werkprocessen zodanig geoptimaliseerd dat deze flexibel zijn. Medewerkers worden gestimuleerd om verbeterideeën in te brengen. NCB heeft nauwe contacten met ROC’ s om MBO-leerlingen te interesseren voor een stageplaats bij NCB. Voor mensen met een beperking zijn voorzieningen aanwezig zodat ze volwaardig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

NCB streeft een circulaire economie door treincomponenten zoveel mogelijk te reviseren en daarmee de levensduur van treinen met vele jaren te verlengen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de treinen blijft daarbij gegarandeerd. Door middel van een ‘track and trace’ systeem op alle gereviseerde componenten is zicht op de gehele keten. Met behulp van toolbox meetings en publicaties op borden en beeldschermen worden kwaliteit en veiligheid voortdurend onder de aandacht van de medewerkers gebracht. NCB is bovendien voortdurend op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven, bijvoorbeeld voor verfsoorten.

Doel 13: Klimaatactie

Vanuit het landelijke NS-beleid om energie te besparen en duurzame energie toe te passen, heeft NCB een energiebesparingsplan. Er is een proef gedaan met LED verlichting. Ook is er Europese aanbesteding gedaan voor zonnepanelen. De stroom van NS is afkomstig van nieuwe windparken van energieleverancier Eneco. Zo krijgt ook de energiemarkt een impuls en groeit het aanbod aan groene stroom. Sinds 2017 rijden alle elektrische treinen in Nederland volledig op groene stroom en is het voor reizigers mogelijk klimaatneutraal te reizen over langere afstand.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Op gebied van energie is NS actief om de visie en expertise in te zetten voor de vereniging van spoorvervoerders waardoor de groene stroom wordt ingekocht voor ProRail, Arriva, Connexxion, Kombi Rail Europe, DB Schenker, ERS Railways, HSL Logistik, Rotterdam Rail Feeding en Rurtalbahn Benelux. De communicatie over duurzaam ondernemen is bij NCB logischerwijs veel intern gericht met het oog op de revisie van de treincomponenten in de keten. Daarnaast communiceert NCB veel met stakeholders zoals leveranciers. Verder participeert NCB in een aantal lokale en regionale netwerken.

Conclusie accreditatiecommissie (13 maart 2018)

Volgens de accreditatiecommissie is NS Componentenbedrijf (NCB) in basis een duurzaam bedrijf omdat het treincomponenten reviseert zodat treinen een lange levensduur hebben. NCB is hierdoor een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Iedere medewerker doet hier dagelijks aan mee, mede dankzij zeer gestructureerde efficiënte en effectieve werkwijzen, wat bijzonder is voor een niet commercieel bedrijf. NCB levert een belangrijke bijdrage aan verlenging van de levensduur van de vele treinen in Nederland en daarbuiten. De accreditatiecommissie is positief over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Global Goals. Hiervoor verdient NCB de eerste Groene Pluim in Tilburg. We hopen van harte dat NCB een actieve rol gaat spelen in de toekomst van de Groene Pluim in Tilburg.

Verlenging Groene Pluim (12 mei 2023)

Stichting De Groene Pluim constateert op basis van de resultaten van de in april 2023 door NS Componentenbedrijf ingevulde SDG-self-assessment en de ervaringen in de afgelopen jaren dat het bedrijf, gebruikmakend van de aanbevelingen van in de auditrapportage, verdere stappen heeft gezet op het gebied van duurzaam ondernemen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • start met inzet van statushouders;
  • de geplande opstart van een techniekfabriek (opleiden nieuwe generatie monteurs);
  • onderlinge logistiek met behulp van elektrische vrachtwagen;
  • er is een toename van revisie van onderdelen op basis van duurzaamheid in plaats van economische gronden;
  • er wordt overgeschakeld op conserveringsmiddelen op waterbasis;
  • de duurzaamheidsvisie wordt verder uitgedragen naar andere NS onderdelen;
  • men is actief in het netwerk van De Groene Pluim onder andere door deelname aan de bijeenkomsten, audits en uitdragen van De Groene Pluim.

In verband met deze actieve en positieve ontwikkelingen verdient NS Componentenbedrijf een verlenging van De Groene Pluim.