NS Componentenbedrijf

Profiel

NS Componentenbedrijf (NCB) verzorgt al meer dan 150 jaar het technisch onderhoud van NS materieel. Sinds 2011 is het gevestigd in Berkel-Enschot, waar een modern ingerichte en volledig geoutilleerde werkplaats staat. Met ruim 200 medewerkers en jarenlange ervaring in de wereld van treincomponenten is NCB een echte specialist op dit gebied. Jaarlijks worden ruim 45.000 treincomponenten gereviseerd. Er wordt een totaalpakket van meer dan 3.000 verschillende componenten van zowel oudere als nieuwe treintypes gereviseerd. NCB fungeert als One Stop Shop-locatie voor alle treincomponenten. De werkplaats kent een onderverdeling in elektrische, mechanische en pneumatische disciplines. Door de flow georiënteerde inrichting en interne mogelijkheden voor conservering, lassen en metaalbewerking is NCB in staat flexibel in te spelen op klantvragen en korte levertijden te realiseren.

Doel  8: Eerlijk werk en economische groei

NCB is een gespecialiseerde werkplaats, waar medewerkers volop mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen tot het gewenste kwalificatieniveau, dat nodig is om de hoogwaardige revisie van componenten uit te voeren. Hoewel NCB geen commercieel bedrijf is, stuurt zij actief op efficiency en effectiviteit met behulp van Lean Manufacturing. Door een actieve bijdrage van de eigen medewerkers en een eigen Lean Improvement afdeling worden de werkprocessen zodanig geoptimaliseerd dat deze flexibel zijn. Hierbij wordt het principe gehanteerd, dat medewerkers nooit zijn uitgeleerd. Ook worden medewerkers gestimuleerd om verbeterideeën in te brengen, welke worden beloond en geïmplementeerd. NCB is een bedrijf dat voortdurend zorg heeft voor de instroom van jonge professionals op MBO niveau. Hiertoe heeft NCB nauwe contacten met ROC’ s om leerlingen te interesseren voor een stageplaats bij NCB. Voor mensen met een beperking zijn voorzieningen aanwezig om die volwaardig aan het arbeidsproces te kunnen laten deelnemen. Voorbeelden hiervan zijn faciliteiten voor een dove medewerker en rolstoeltoegankelijkheid van de werkplekken.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

NCB is in basis een bedrijf dat een circulaire economie nastreeft door treincomponenten zoveel mogelijk te reviseren, waardoor de levensduur van treinen met vele jaren verlengd wordt. Een hoge mate van hergebruik wordt hierbij nagestreefd met dien verstande dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de treinen kan worden gegarandeerd. Met behulp van een geïntroduceerd “tracking en tracing” systeem op alle gereviseerde componenten kan worden gestuurd in de gehele keten. Kwaliteit en veiligheid staat bovenaan voor NCB, waarbij de medewerkers een belangrijke basis vormen. Met behulp van toolbox meetings en publicaties op borden en beeldschermen worden deze aspecten voortdurend onder de aandacht gebracht. Op de inkoop van materialen heeft NCB niet altijd invloed omdat deze bepaald worden door de kwaliteitseisen van de componenten. Toch is NCB voortdurend op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven, bijvoorbeeld voor verfsoorten. In samenwerking met de verfleverancier worden verven getest, welke een lagere milieubelasting hebben.

Doel 13: Klimaatactie

Vanuit het landelijke NS-beleid om energie te besparen en duurzame energie toe te passen, heeft NCB een energiebesparingsplan in uitvoering en is men bezig zonnepanelen te introduceren. Inmiddels vindt er een proef plaats met LED verlichting en wordt een Europese aanbesteding ingezet voor zonnepanelen. De stroom van NS is afkomstig van nieuwe windparken van energieleverancier Eneco. Zo krijgt ook de energiemarkt een impuls en groeit het aanbod aan groene stroom. In 2017 rijden alle elektrische treinen in Nederland volledig op groene stroom. Hiermee wordt het voor reizigers mogelijk klimaatneutraal te reizen over langere afstand. Hoe meer mensen de trein pakken, des te beter voor het milieu.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Op gebied van energie is NS actief om de visie en expertise in te zetten voor de vereniging van spoorvervoerders waardoor de groene stroom wordt ingekocht voor ProRail, Arriva, Connexxion, Kombi Rail Europe, DB Schenker, ERS Railways, HSL Logistik, Rotterdam Rail Feeding en Rurtalbahn Benelux. De communicatie over duurzaam ondernemen is bij NCB logischerwijs veel intern gericht met het oog op de revisie van de treincomponenten in de keten. Daarnaast communiceert NCB veel met stakeholders zoals leveranciers. Deze communicatie is eveneens gericht op het continue verbeteren van de revisie van de treincomponenten. Verder participeert NCB in een aantal lokale en regionale netwerken.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken voorop lopen:

Duurzaamheidstrategie
De duurzaamheidsstrategie wordt enerzijds bepaald door de strategie van de landelijke NS-organisatie. Door de inherente drive van NCB om de levensduur van treinen door middel van revisie van componenten te verlengen, heeft NCB ook een initiërende en aan slingerende rol binnen de landelijke organisatie.

Duurzaamheidsmanagement
Het duurzaamheidsmanagement van NCB is verankerd in hete managementsysteem, Door medewerkers voortdurend te betrekken bij verbeteringen kunnen individuele medewerkers een bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is de NCB in basis een duurzaam bedrijf omdat het treincomponenten reviseert zodat treinen een lange levensduur hebben. NCB is hierdoor een koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Iedere medewerker is dagelijks bezig een bijdrage te leveren op dit gebied met zeer gestructureerde efficiënte en effectieve werkwijzen. Voor een niet commercieel bedrijf is dit een bijzondere insteek. Zo heeft NCB een belangrijke bijdrage geleverd aan de levensduur van de vele treinen in Nederland en daarbuiten.

De conclusie van de accreditatiecommissie is positief over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Global Goals. Hiervoor verdient NCB de eerste Groene Pluim in Tilburg.

SLOTWOORD

Dit is de eerste Groene Pluim die uitgereikt wordt in Tilburg. Tijdens het selectieproces is duidelijk geworden dat er meer “parels” te vinden zijn in Tilburg. We hopen van harte dat NCB een actieve rol gaat spelen in de toekomst van de Groene Pluim in Tilburg en de bijdrage van bedrijven aan de Global Goals verder uit te rollen.