P. Jansen Installatietechniek

Profiel

P. Jansen Installatietechniek is een bedrijf dat zich in vijfentachtig jaar ontwikkeld heeft naar totaalinstallateur binnen de vele disciplines van de installatietechniek. De opa van de huidige directeur was smid en verzorgde constructiewerk in Bergen op Zoom en omgeving. De bijbehorende winkel werd door oma bestierd. In de winkel werden onder andere kolenkachels verkocht en later stadsgaskachels en vervolgens aardgaskachels. De winkels waren in eerste instantie op 3 plaatsen in Bergen op Zoom gevestigd en werden later gecentraliseerd naar 1 grote locatie van 1000 m2. Na de crisisperiode in de jaren ’80 heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld tot een combinatie van installatieservice, renovatie, onderhoud en verkoop en kan P. Jansen Installatietechniek een totaalpakket bieden voor iedere klant. Naast kwalitatief hoogstaande materialen heeft P. Jansen Installatietechniek ook professioneel advies en uitgebreide kennis in huis voor bedrijven én particulieren. Opdrachtgevers als woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, industrie, (semi)overheid en aannemersbedrijven uit de hele regio weten de weg naar dit Bergse bedrijf te vinden.
P. Jansen Installatietechniek verzorgt middels onderhoudscontracten en storingen in ca. 19.500 woningen het preventieve onderhoud en het oplossen van storingen aan Cv-ketels en warmwatertoestellen. Ook is het bedrijf SCIOS gecertificeerd en zorgt er voor dat gebruikers en bewoners van scholen, verzorgingstehuizen, kerken, hotels, sportgebouwen en collectieve woongebouwen er warmpjes bijzitten. Ook afstandsbeheer en webhosting van regelinstallaties behoren tot het dienstenpakket.
Kortweg kan worden gezegd dat P. Jansen Installatietechniek de kansen heeft benut in de diverse energietransities die in de afgelopen 10-tallen jaren hebben plaatsgevonden en momenteel wederom een vooraanstaande rol vervult in duurzame energie.
Om de continuïteit voor de toekomst te verzekeren, maakt P. Jansen Installatietechniek sinds kort deel uit van Kemkens, de duurzame energiespecialist. De zeggenschap is ongewijzigd.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

 • Actief personeelsbeleid op verschillende terreinen: investeert veel tijd en geld in opleidingen zodat de medewerkers niet alleen deskundig zijn in de bestaande werkzaamheden, maar ook zijn voorbereid op de toekomst. Voorbeeld: monteus opgeleid voor warmtepompen.
 • Stimuleren uitwerken van duurzame ideeën en deze uitwerken met werkgroepjes. Voorbeeld App voor voor monitoring van de opwekking van zonne-energie.
 • Personeelsbeleid aannemen opdrachten afstemmen op capaciteit medewerkers.
 • Instroom van nieuwe monteurs vindt plaats door jaarlijkse inzet van leerlingen.
 • Bedrijf maakt gebruik van werknemers met een doelgroep verklaring (zoals 60-plussers, arbeidsongeschikten)
 • Bedrijf heeft de ervaring met Wajong-jongeren, dat instroom hiervan met goede begeleiding en toezicht mogelijkheden biedt. Inzet bij postverwerking is hiervan een voorbeeld.
 • Weinig verloop van personeel, mede vanwege het sociale karakter van het bedrijf en de beperkte regio waarin het bedrijf opereert. P. Jansen beschouwt zijn medewerkers als familie.
 • Groeimogelijkheden voor medewerkers.
 • De keuze voor duurzaamheid heeft ervoor gezorgd dat medewerkers betrokken en trots zijn op het bedrijf.

 

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

 • “Scheiding van afvalstoffen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee” zegt Piet Jansen: alles wordt gescheiden!!
 • Voor een aantal stromen, zoals CV-ketels, zijn afnemers gevonden waardoor onderdelen van oude installaties een tweede leven krijgen. Een begin van circulaire productie. Ook dit is goed voor portemonnee van klant en bedrijf!!
 • Geen concrete doelstellingen, maar indien iets loont voert bedrijf het gewoon door!
 • Uitstoot van auto’s substantieel beperkt door innovatief systemen op het gebied van planning van werkzaamheden. Hierdoor is het aantal gereden bedrijfskilometers sterk verminderd met als extra voordeel dat de efficiency ook is gestegen. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.

 

Doel 13: Klimaatactie
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

 • P. Jansen Installatietechniek is een voorloper in de levering van zon PV-systemen. Dit is gegroeid vanuit hobby in 2006. In de beginjaren was het pionieren. Inzet van een afstudeeronderzoek zorgde voor stapsgewijze groei!
 • Bedrijf installeert momenteel ca. 8.000 panelen per jaar.
 • Het bedrijf heeft een actieve bijdrage geleverd aan de zonneweide “Bergen op Zon” in Bergen op Zoom.
 • Door deze “uit de hand gelopen hobby” is er veel kennis in huis over aanpak van zonneweides. Hierbij heeft het bedrijf zowel in ontwerp als in ontwikkeling en in realisatie geparticipeerd. Het bedrijf is terecht trots op de behaalde resultaten.
 • Energietransitie is iets wat bij P. Jansen Installatietechniek, niet in het minst in de persoon Piet Jansen, in de genen zit. Hij heeft hierover een eigenzinnige visie ontwikkeld welke gebaseerd is op een evenwicht tussen econome en ecologie. Om de energietransitie te versnellen, is een omslag in Nederland nodig naar koploperschap. Bergen op Zoom is op verschillende fronten al een voorloper met goede voorbeelden.
 • Restwarmte is volgens Piet Jansen in Bergen op Zoom ook een prima duurzame energiebron. Toekomstige inzet van industriële restwarmte is volgens Piet Jansen een kwestie van tijd. De warmte en de techniek zijn binnen handbereik. Hotel De Draak en de bouw van 17 “nul op de meter”-woningen zijn hiervan voorbeelden.
 • Medewerkers van bedrijf kunnen tegen inkoopprijs warmtepomp krijgen en installeren. Hiermee wordt het energiegebruik van de medewerkers verminderd en zijn ze zich eveneens beter bewust van de mogelijkheden hiervan bij klanten.
 • Vanzelfsprekend ligt het dak van het eigen bedrijf ook vol met zonnepanelen.

 

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

 • “Verduurzamen doe je niet alleen” was een uitspraak van Piet Jansen tijdens de accreditatie-audit: Samenwerking met aan aantal bedrijven in de bouwketen op het gebied van schilderen, isoleren en installeren. Door in te steken in de gebruikelijke onderhoudscyclus kunnen verduurzamingsmaatregelen stap voor stap worden ingevoerd.
 • P.Jansen Installatietechniek is 1 van de bedrijven van de stichting Induco (Innovatief Duurzaam Collectief).
 • P. Jansen Installatietechniek geeft veel presentaties en workshops en gastcolleges (lagere scholen) op het gebied van energietransitie en duurzame energie.
 • P. Jansen Installatietechniek richt zich bewust op regionale netwerken, omdat dit goed past bij de regionale bedrijfsfilosofie.
 • Vanzelfsprekend is P. Jansen Installatietechniek aangesloten bij brancheorganisatie Uneto/VNI en hierin actief in de studiegroep duurzame energie.

 

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
De duurzaamheidsstrategie van P. Jansen Installatietechniek zit geworteld in het 85 jarige familiebedrijf. Door het bedrijf mee te laten bewegen en innoveren in de tijdgeest, worden steeds nieuwe wegen bewandeld om verder te verduurzamen. P. Jansen Installatietechniek is hier altijd een voorloper geweest en zal dit ook altijd blijven om de continuïteit te handhaven. In de organisatie is het ingebed door medewerkers mee te nemen in dit gedachtegoed en het naar buiten uit te dragen.

Duurzaamheidsmanagement
Duurzaamheid zit in de genen van Piet Jansen vanuit de ervaringen met de energietransities in de vorige eeuw (van kolen naar gas). Hierdoor is de huidige energietransitie naar duurzame energie ontstaan. Wat begon als hobby is uitgegroeid naar een koploperschap op kennis op het gebied van duurzame energie en energietransitie. Dit duurzame denken heeft zich ook verbreed naar andere terreinen, zoals personeel en productie.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie levert P. Jansen Installatietechniek een goede bijdrage aan de verduurzaming van de regio. Het accent ligt weliswaar op het gebied van duurzame energie en energietransitie (goal 13), maar ook bij de andere onderdelen (goal 8, 12 en 17) loopt het bedrijf vooruit. Het regionale karakter hiervan vormt de kracht van het bedrijf. Door in deze filosofie te volharden, heeft het bedrijf een goed reputatie op deze gebieden opgebouwd. Kortom een gezond en duurzaam bedrijf. Een goed bewijs dat duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan. Het is dan ook niet vreemd dat Piet Jansen en de medewerkers trots zijn op dit mooie bedrijf. Hiervoor verdient P. Jansen Installatietechniek de Groene Pluim als bedrijf in Bergen op Zoom.

SLOTWOORD

Dit is de vierde Groene Pluim die uitgereikt wordt in Bergen op Zoom. Een bevestiging dat deze gemeente een voorbeeldfunctie is voor de regio. Voor de stichting De Groene Pluim is het duidelijk dat er tijdens de zoektocht naar duurzame ondernemers nog steeds “parels” te vinden zijn in deze gemeente, de regio en daarbuiten. P. Jansen Installatietechniek is een welkome aanvulling in het netwerk van De Groene Pluim. Hierdoor kunnen ze de toekomst van duurzaam ondernemen versnellen via het netwerk van de Groene Pluim en bedrijven te stimuleren bedrijven de Global Goals verder uit te rollen.