Q-lite

Q-lite biedt professionele digitale displayoplossingen (LED, LCD en E-ink) inclusief software. Het bedrijf heeft veel oog voor mensenrechten in de keten en is op weg naar een circulair business model.

Van ontwikkeling en productie tot projectmanagement en onderhoud van beeldschermoplossingen, Q-lite – in West-Europa de grootste full service organisatie voor digitale displayoplossingen – zorgt ervoor. De ca. 120 medewerkers werken vanuit vier locaties: naast Baarle-Nassau/Baarle-Hertog (ca. 70 medewerkers) heeft het bedrijf ook vestigingen in Alblasserdam, Kortrijk en Alkmaar.

Dit is waarom Q-lite B.V. een Groene Pluim verdient
Q-lite heeft vier kernwaarden: Zonder zorgen, Innovatief, Full service en Duurzaam. Het bedrijf is bezig met de transformatie naar een circulair business model. Hiervoor zijn verschillende stappen gezet. Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
Q-lite heeft veel oog voor mensenrechten in de keten en ziet er zoveel mogelijk op toe dat deze niet worden geschonden. In China werkt Q-lite daarom met eigen medewerkers. Veel van de ketenpartners zijn gevestigd in de EU. Q-lite heeft korte lijnen in de organisatie en een open en informele cultuur waar medewerkers ideeën kunnen inbrengen. Jonge medewerkers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en op te klimmen binnen de organisatie. De medewerkers voeren regelmatig vrijwilligerswerk uit. De TrashWalk op het bedrijventerrein is hier een mooi voorbeeld van. Deze activiteit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de teambuilding. Q-lite organiseert geregeld vitaliteitsactiviteiten voor de werknemers zoals MTB-tochten, sportweken en gezonde lunches.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
Q-lite geeft afvalreductie en circulariteit een hoge prioriteit. Dat begint met het ontwerp van de producten (gericht op hergebruik) en het productieproces. Q-lite biedt een terugname-garantie. In fabriek wordt bekeken of de teruggenomen digitale schermen gereviseerd en geüpgraded kunnen worden (refurbishen) om deze vervolgens als tweedehands product op de markt te brengen. Hierbij wordt de software en de aansturing standaard geactualiseerd, zodat de schermen compatible zijn met de nieuwste technologieën. Bij verschillende displayreeksen is het ook mogelijk om de beeldkwaliteit en energie-efficiëntie te upgraden door slechts 10 tot 20% van het display te vervangen. Een mooi voorbeeld hiervan is de reeks Q-LED TV’s. Dankzij deze updates zijn deze full colour digitale displays 15 jaar lang actueel te houden. In 2022 behaalde Q-lite het predicaat SDG Pioneer via VOKA en in 2023 de Ecovadis Silver rating.

Doel 13: Klimaatactie
Energiebesparing, energietransitie, klimaatactie en daarmee CO2-reductie zijn de belangrijkste speerpunten bij Q-lite. Korte termijn: rond 2030 wil Q-lite de directe en indirecte emissies van de eigen bedrijfsprocessen hebben teruggebracht met 38% vergeleken met het basisjaar 2021. Verder streeft het bedrijf naar een eigen scope 3 doelstelling: Q-lite wil een reductie van 25% bereiken in 2026. Voor de lange termijn (2050) is de ambitie om de uitstoot van alle directe en indirecte emissies te reduceren met 90% vergeleken met het basisjaar 2021. Hierbij houdt het bedrijf ook rekening met de uitstoot afkomstig uit bedrijfsprocessen van stakeholders als leveranciers en klanten.

Voorbeelden van klimaatacties:

  • energieopwekking dankzij door een Nederlands bedrijf geleverde zonnepanelen. Deze installatie levert ca. 3x het eigen vermogen;
  • verwarming van het pand in Baarle-Nassau/Baarle-Hertog gebeurt deels met een warmtepomp (60% gasreductie);
  • Q-lite wil de vervoersvloot elektrificeren. Op weg hiernaartoe wordt HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) als tussenoplossing gebruikt;
  • stap voor stap ontwikkeling van producten op basis van E-ink.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Q-lite is transparant en actief in de communicatie op het gebied van duurzaamheid. Zowel intern als extern wordt hier veel aandacht aan besteed via nieuwsbrieven, website, social media, blogs en vlogs. Ook het materialenpaspoort is een duidelijke vorm van kennisdeling op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast worden de duurzaamheidsprestaties gerapporteerd in een duurzaamheidsrapport en vergeleken met de andere bedrijven van het investeringsbedrijf VP Capital. Op bedrijventerrein Baarle-Nassau/Baarle-Hertog zoekt Q-lite meer en meer de samenwerking met de overige bedrijven. Ook is Q-lite aangesloten bij de Stichting Ondernemend Baarle (StOB).

Conclusie
Volgens de accreditatiecommissie zijn duurzaamheid en innovatie sterk geworteld bij Q-lite. Op het gebied van de vier benoemde SDG’s maakt het bedrijf positieve impact. Vooral op het gebied van circulariteit en klimaatactie is Q-lite een koploper te noemen.

Met VP Capital als investeringsbedrijf is een duurzame toekomst zeker geborgd. Q-lite is zich bewust van de impact van haar producten en onderzoekt verschillende mogelijkheden om de voetafdruk hiervan te verkleinen en zelfs om te buigen naar een positieve impact.