Ricoh Europe

Profiel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van deze organisatie. Zo is het bedrijf actief met het in dienst nemen van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt, gelauwerd met een Groene Pluim en uitgeroepen tot ‘Veiligste Magazijn van Nederland’. Een charitatieve instelling? ”Nee bepaald niet”, aldus Eugene Kersjes, vice president van Ricoh Europe SCM. “Wij moeten absoluut op de kosten letten. En ook bij ons draait het uiteindelijk om winst, maar niet ten koste van alles.”

Het bedrijf maakt veel werk van haar maatschappelijke betrokkenheid. Niet uit modieuze overwegingen. “Maatschappelijke betrokkenheid moet geen kunstje worden. Als het de doelstelling wordt om vijftien mensen aan te nemen met een beperking tot de arbeidsmarkt en verder worden ze nauwelijks begeleid dan werkt het niet. Je moet echt collega’s hebben die voor hen een extra stapje willen zetten om ze volledig op te nemen en te laten integreren.

“Wij zijn ook geen bedrijf dat er trots op zou zijn belasting te ontwijken. Wij betalen gewoon hier in Nederland. Dat is ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid! Als er brand uitbreekt wil je toch ook dat de brandweer uitrukt? Of dat er goede wegen in Nederland zijn? Dan is het ook fair dat je daaraan .” Zijn duurzame drive is geen pose. Is Kersjes thuis ook een beetje een groene ridder? “Ja, maar niet extreem hoor. Natuurlijk scheiden wij ons afval en letten we op energiebesparing. Wij bestaan al 80 jaar. Onze oprichter in Japan had het vanaf het begin al over The Spirit of Three Loves: Love your work, love your neighbour en love your country. Toen onze nieuwe Japanse CEO laatst in Londen was, sprak hij in zijn speech als eerste over duurzaamheid. Als eerste, pas daarna over omzet en winst.”

Ricoh Bergen op Zoom verdient de Groene Pluim op basis van onderstaande criteria(*).

Energiebesparing/energietransitie

Ricoh is een van de initiatiefnemers van het Bossche Energie Convenant (BEC), waarbij bedrijven vrijwillig
instemmen jaarlijks gezamenlijk minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken.
Ricoh Company Ltd. en haar locatie in Bergen op Zoom zijn lid van het RE100-programma. RE100 is een mondiaal initiatief dat de meest invloedrijke bedrijven ter wereld samenbrengt die zich inzetten voor het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit.

Daarnaast voldoet de nieuwbouw en verbouwing van het logistieke distributiecentrum in Bergen op Zoom aan de hoogste eisen, waaronder:

  • Bamboe kozijnen (welke nog niet eerder op deze schaal en functionaliteit eerder zijn toegepast).
  • Led-verlichting daar waar mogelijk.
  • Daglichtschakeling op kantoor.
  • Zelfsturende zonwering als onderdeel van klimaatregeling.
  • Videoconferencing tools in vergaderruimten om minder reizen te berken.
  • Camerasystemen voor controle op afstand in plaats van on site.
  • Motiveren van gebruik elektrische auto’s door laadpalen.


Afvalreductie/hergebruik van materialen

In het kader van afvalreductie en hergebruik van materialen zit de winst niet alleen in de producten zelf –
introductie van GreenLine producten (remanufactured machines – maar ook in het faciliteren van zaken,
waarbij het uitgangspunt van Ricoh ‘zero waste’ is. Ook het scheidingspercentage van 92% is ver boven de industrienorm.

Verduurzamen productieproces

Naast de activiteiten die Ricoh onderneemt in het kader van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
betrekken bij het productieproces – Ricoh was genomineerd voor de participatieprijs in het kader van de Participatiewet

Open en transparant communiceren

De manier waarop Ricoh haar rol in de regio West-Brabant oppakt, geeft de intrinsieke motivatie weer vanuit de organisatie, waarbij de lokale gemeenschap als goede buur wordt ervaren. In het kader van transparantie en het enthousiasmeren neemt Ricoh, over duurzaam wonen en leven, de lead met o.a. Wonderful Work.

CO2 reductie in het Logistieke process

Ricoh werkt al een aantal jaren hard aan het terugdringen van de scope 3-koolstofuitstoot. Deze inspanningen resulteerden in het behalen van Lean and Green 1 ster (> 20% CO2-reductie) voor het Europese transportnetwerk. We behoorden tot de eerste organisaties ooit die een 1 ster behaalden voor het gehele Europese keten.
Om dit te bereiken maakt Ricoh gebruik van de mogelijkheid van multimodaal transport denk aan gebruik van dubbeldektrailers en het inzetten van treinen in plaats van vrachtwagens en vliegtuigen.
Ricoh maakt in een aantal landen ook gebruik van fietskoeriers om de last mile-levering van verbruiksartikelen aan zijn klanten uit te voeren.