Rodenburg Biopolymers

Profiel

Vanaf de start van Rodenburg in 1945, is dit familiebedrijf actief in de verwerking van reststromen uit de aardappelindustrie. In de beginjaren werden deze opgewerkt tot veevoer. De varkenspest in 1997/1998 heeft Rodenburg getriggerd om te zoeken naar alternatieve toepassingen voor de groeiende stroom van deze reststromen. Naast de productie van petfood-producten is Rodenburg vanaf eind jaren negentig gestart met het experimenteren met bioplastics. Hiervoor is veel geïnvesteerd in knowhow en in innovatieve extrusie-processen. Stap voor stap heeft het bedrijf zich hierdoor ontwikkeld tot een voorloper in de biobased-industrie. Met aardappelzetmeel als grondstof produceert Rodenburg inmiddels bioplastic granulaat, dat kan worden verwerkt tot vele milieuvriendelijke producten. Het bioplastic heeft een veel kortere afbraaktijd dan andere vergelijkbare kunststoffen.

Duurzaamheid is hiermee de kernwaarde van het bedrijf geworden met de focus op biobasedoplossingen met een positieve milieu- en sociale impact. Uitgangpunt is altijd dat er geen oliehoudende grondstoffen worden toegepast. Rodenburg wil hiermee iets goeds doen voor de samenleving.

In het bedrijf, waar inmiddels de derde generatie de directie vormt, is gevestigd in Oosterhout.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De keuze voor duurzaamheid heeft gezorgd dat momenteel een groei in productiecapaciteit wordt doorgemaakt door de maatschappelijke ontwikkelingen en druk vanuit de consumenten. Er is een toenemende vraag naar bioplastics. Rodenburg heeft 32 zeer gemotiveerde medewerkers in vaste dienst die trots op het bedrijf zijn, omdat de producten goed zijn voor de samenleving. Hierdoor is er weinig verloop in het personeelsbestand. Ook het leeftijdsbewust personeelsbeleid zorgt ervoor dat medewerkers, eventueel met aangepaste taken, voor het bedrijf behouden blijven. Het bedrijf heeft duidelijk een sociaal karakter op het gebied van personeelsbeleid. Scholing van medewerkers is voor Rodenburg belangrijk en wordt volop aan de medewerkers aangeboden. Momenteel wordt gewerkt in 3 ploegendiensten, dat wellicht door de groei naar een 5-ploegensysteem zal ontwikkelen.
Rodenburg heeft 2 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst. Hiervoor zijn specifieke taken gezocht waardoor deze medewerkers, ondanks de beperkingen, volwaardig werk kunnen verrichten. Daarnaast heeft het bedrijf een oudere werkeloze de kans gegeven om zich via Rodenburg te ontwikkelen en een vaste baan buiten het bedrijf te verwerven.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Vanaf de start van het bedrijf werkt men met reststromen uit de aardappelindustrie. Hier worden hoogwaardige toepassingen voor gezocht (petfood en bioplastics). De eigen reststromen, die niet meer in het eigen bedrijf kunnen worden verwerkt, worden extern verwerkt in vergisters voor de productie van groen gas en groene stroom. De bij de productie vrijkomede geurstoffen worden op een efficiënte wijze uit de emissies verwijderd. Ook de kleurstoffen die worden toegepast in de granulaten zijn van biologische afkomst. Hiermee levert Rodenburg een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Langzamerhand ervaart Rodenburg dat meer en meer leveranciers overgaan op biobased producten.
Hoewel niet expliciet gestuurd wordt op duurzaam inkopen, houdt het bedrijf er ongemerkt toch rekening mee. Van leveranciers wordt verwacht dat ze hiermee rekening houden. Voor de grote stroom gebruikte big bags is helaas nog geen duurzaam alternatief. Wel worden de gebruikte big bags verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Doel 13: Klimaatactie

Een hoog energieverbruik is inherent van het productieproces van Rodenburg. Extruders kennen nu eenmaal een hoog energieverbruik Als gevolg van de groei van het bedrijf stijgt dan ook het energieverbruik. Energiebesparing is een speerpunt. Door alle machines continue te monitoren, wordt zo efficiënt mogelijk met energie omgegaan. Momenteel wordt de energie groen ingekocht.
Het ontwikkelen van een zonne-energie-installatie van 2000 zonnepanelen verkeert momenteel in de laatste besluitvormende fase. De bedrijfsgebouwen worden bouwkundig gecontroleerd op geschiktheid.

Samen met een aantal toonaangevende bedrijven op het bedrijventerrein Vijf Eiken is het bedrijf bezig om tot een industriële symbiose te komen. Hiervoor is een gezamenlijk onderzoek gestart naar de mogelijkheden, waarvan het omzetten van windenergie naar waterstof één van de opties is. Waterstof als vervanging van aardgas ziet Rodenburg als een kans om een grote energietransitie te bereiken.

Tenslotte levert Rodenburg een flinke bijdrage aan de reductie (50%) van CO2 door vervanging van traditionele plastics door bioplastics.

Doel 17: Partnerschap om doelen te bewerkstelligen

Partnerschappen zijn voor Rodenburg een belangrijke pijler, omdat het bedrijf geen bioplasticproducten maakt maar de grondstoffen (granulaten). Dit is een principiële keuze zodat ze geen concurrent van de afnemers zijn. Toepassingen voor bioplastics worden altijd in samenwerking met meerdere partners ontwikkeld. Dit gebeurt met individuele bedrijven, maar meestal samen met meerdere partners die ieder de specifieke kennis en ervaring inbrengen. Samenwerking met universiteiten en hogescholen is voor Rodenburg de gewoonste zaak van de wereld. “Dit is logisch, want we kunnen het niet alleen”. Samen worden zo toepassingen, producten en markten ontwikkeld voor bioplastics.

Door het innovatieve karakter van de producten en toepassingen is er nog veel koudwatervrees in de markt, waarbij opvalt dat juist aan de overheidskant de weerstanden groter zijn dan in het bedrijfsleven.

Rodenburg is actief in vele netwerken zoals VNO/NCW, Biobased Delta en ondernemersvereniging Vijf Eiken. Door deelname aan internationale onderzoeksprojecten op het gebied van bioplastics groeien ook de internationale contacten en wordt het bedrijf inmiddels gevraagd voor lezingen op dit gebied.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
De duurzaamheidsstrategie van Rodenburg is geworteld vanaf de start van het bedrijf (verwerking reststromen) en versterkt door de zoektocht naar alternatieve toepassingen als gevolg van de varkenspest. Dit heeft duidelijk richting gegeven aan de ontwikkeling van het bedrijf en heeft het haar huidig positie hieraan te danken. Het is toonaangevend op het gebied van bioplastics.

Duurzaamheidsmanagement
Het duurzaamheidsmanagement zit in de genen van de familie. Een overtuiging zoals: “we willen geen oliehoudende grondstoffen inzetten” getuigt van een sterke basis van het duurzaamheidsmanagement. De volgende generatie, die de directievoering recentelijk heeft overgenomen, neemt de duurzaamheidsstrategie als vanzelfsprekend mee naar de toekomst.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is de Rodenburg een schoolvoorbeeld van een duurzaam bedrijf, omdat het reststromen uit de aardappelindustrie verwerkt tot hoogwaardige producten als petfood maar vooral ook bioplastics. Deze innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de plastic berg. Door dit in een relatief klein familiebedrijf te doen, is de waarde voor de directe omgeving van het bedrijf eveneens van grote waarde. Medewerkers zijn trots en loyaal, waardoor een goed werkklimaat aanwezig is.

De conclusie van de accreditatiecommissie is zeer positief over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Global Goals. Producten gebaseerd op Rodenburgs bioplastics vinden hun weg over de hele wereld en hebben zodoende een grote impact op de global goals van de Verenigde Naties, lokaal en internationaal. Hiervoor verdient Rodenburg de eerste Groene Pluim in Oosterhout. Een voorbeeld hoe duurzaamheid voor groei van het bedrijf zorgt en de toekomstbestendigheid waarborgt.

SLOTWOORD

Dit is de eerste Groene Pluim die uitgereikt wordt in Oosterhout. Tijdens het selectieproces is duidelijk geworden dat er meer “parels” te vinden zijn in deze gemeente. We nemen Rodenburg graag op in het netwerk van De Groene Pluim, zodat ze een actieve rol gaat spelen in de toekomst van de Groene Pluim in Oosterhout en de bijdrage van bedrijven aan de Global Goals verder uit te rollen.