Roompot Group

Profiel

Roompot Group is sinds de oprichting in 1955 van een camping in Kamperland (Zeeland) uitgegroeid tot een van de belangrijkste toeristische spelers in Europa.

Roompot Group (hierna te noemen Roompot) is een leidende aanbieder van vakantieparken en actief in het management en de exploitatie van bungalowparken en campings. Roompot biedt haar trouwe gasten aantrekkelijke vakantiebestemmingen in Nederland en Duitsland, zowel aan de kust als in het bos. Er is een sterke aanwezigheid van parken in de provincie Zeeland, en een gevarieerd aanbod aan vakantieparken in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving in het binnenland. Momenteel heeft Roompot circa 200 bungalowparken en 23 campings in haar aanbod. De vakantieparken bieden een ruime keuze aan accommodaties met luxe bungalows, chalets, white camp cottages, familie villa’s, landhuizen, kampeerplaatsen, appartementen en hotels. De vakantieparken zijn goed gefaciliteerd met onder meer zwembaden, bowlingbanen, sportfaciliteiten en restaurants.

Roompot is opgericht in 1965 en is in de afgelopen 50 jaar van een eenvoudige camping uitgegroeid tot nationaal marktleider met een internationaal aanbod in Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Goes.

Roompot heeft haar vakantiepark activiteiten de afgelopen jaren uitgebreid met andere diensten, waaronder vastgoedbeheer en speciale zorgvoorzieningen waaronder nierdialyse en zorg ter plaatse om zorgbehoevenden de mogelijkheid te geven van hun verdiende vakantie te genieten. Met de acquisitie van Hogenboom Vakantieparken in 2009 en de introductie van Roompot Reizen in 2010, heeft Roompot Vakanties haar aanbod uitgebreid tot meer dan 200 vakantieparken in voornamelijk Frankrijk, Nederland, Duitsland en België.

Roompot is hiermee de grootste aanbieder van vakantieaccommodaties in Nederland, nummer 2 in Europa en 4de ter wereld. Roompot trekt 34 miljoen bezoekers per jaar online aan, die in totaal 600.000 boekingen maken. Jaarlijks ontvangt Roompot 3 miljoen gasten die in totaal 13 miljoen nachten verblijven. De omzet van Roompot bedroeg in 2019 € 400 miljoen. De gemiddelde tevredenheidsscore van de gasten is de hoogste in de sector.

Roompot is met ca. 1.000 Fte, in het zomerseizoen oplopend tot ca. 2.000 personen de grootste privé werkgever van Zeeland.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Roompot Vakanties tekende in 2018 het Charter Diversiteit en zet zich hiermee in voor meer diversiteit op de werkvloer. Concreet streeft het naar:

  • Een deelname van 40% van vrouwen aan het midden en hoger management;
  • Op elk park/elke locatie minstens 1 persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inmiddels bestaat 66% van het management van het hoofdkantoor al uit vrouwen en leidt Roompot kandidaten op met een diverse achtergrond. Het aantal vrouwelijke parkmanagers blijft momenteel nog achter bij de doelstelling. Er wordt bewust gestuurd om dit te verbeteren. Roompot werkt actief samen met het werkleerbedrijf Orionis Walcheren en de Zeeuwse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking ’s Heeren Loo.

Het aantal medewerkers met een (arbeids)beperking in dienst is hierdoor sterk gegroeid. Deze gemotiveerde, enthousiaste medewerkers zorgen voor een extra dynamiek in de teams van Roompot. Hiermee laat men aan alle collega’s zien dat deze mensen een meerwaarde zijn voor het bedrijf. Deze mensen zijn gedreven en fungeren als motivator voor de andere collega’s.

Roompot heeft van oudsher veel medewerkers in dienst met een hoge anciënniteit. Om interessant te zijn als werkgever voor jonge mensen is er veel samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in de vorm van stages, afstudeerders, een talent pool, young potential pool en Roompot Academy. Hierdoor krijgen veel jongeren kansen bij het bedrijf.

Het nieuwe hoofdkantoor staat volledig in het teken van digitale innovatie en het welzijn van de medewerkers, met o.a. een werkcafé waar dagelijks verschillende gezonde maaltijden vers worden bereid, een fitness ruimte, werkmeubilair volgens de laatste arbo-voorschriften en een wandelpad van meer dan een kilometer rondom het gebouw zodat medewerkers in beweging kunnen blijven.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Roompot introduceerde Ecoresorts met als unieke voorbeeld Ecoresort Water Village in

Zeeland dat net naast het eerste park van Roompot werd gebouwd. Water Village is het eerste gasloze vakantiepark van Roompot waarvan bovendien alle energiezuinige vakantiewoningen en lodges zijn voorzien van zonnepanelen. De groep wilde duidelijk verder gaan dan de greenwashing waartoe sommigen zich beperken en ging de uitdaging aan om het duurzame karakter tot in de details door te trekken, maar toekomstige gasten alle comfort te blijven bieden. Alle accommodaties zijn met duurzame, Nederlandse materialen (hout) gebouwd. Roompot koos daarbij bewust voor streekeigen beplanting die geen bestrijdingsmiddelen vraagt. Om gasten een optimale groenbeleving te

garanderen en hen van de natuur te kunnen laten genieten, komen auto’s ook het park niet op. Gasten parkeren aan de rand van het park waar de parking van laadpalen voor elektrische of hybride voertuigen is voorzien.

Hoewel Roompot nog geen expliciet beleid heeft geformuleerd voor circulariteit heeft het wel een meer jaren onderhoudsprogramma. Hierbij wordt bij de periodieke renovaties (cyclus van circa 10 – 15 jaar) van de “oudere” accommodaties gebruik gemaakt van het natuurlijk moment om een duurzaamheidsstap te zetten. Er wordt dan met duurzame materialen gewerkt en altijd met in de EU geproduceerd meubilair. Bij de renovaties/groot onderhoud van de parken wordt momenteel nagedacht over het hergebruik van materialen die hierbij ontstaan: denk hierbij aan opnieuw bekleden bankstellen, keukens, et cetera in plaats van vervanging (circulariteit).

Bij de inrichting van de nieuwe accommodaties wordt steeds gekozen voor duurzame materialen met, een bij het intensieve gebruik ervan, een lange levensduur en mogelijkheden voor hergebruik ervan. Door kruisbestuiving met regionale leveranciers in België en Nederland worden meer en meer duurzame bouwmethodes met houtskelet en Cross Laminated Timber (CLT) toegepast. Particuliere eigenaren van vakantiewoningen worden eveneens gestimuleerd om deze duurzaam in te richten.

Bij de vervanging van PC’s heeft Roompot een duurzame keus gemaakt door de oude PC een “tweede leven” te geven door middel van up-cycling.

Afvalreductie is een speerpunt bij Roompot. Door het bannen van alle plastic voor eenmalig gebruik wordt een forse reductie van afval tot stand gebracht. Op dit vlak onderneemt Roompot heel wat initiatieven op zijn parken en op het hoofdkantoor. De deelname aan de World Cleanup Day is voor Roompot belangrijk. In 2018 raapten de medewerkers en gasten van Roompot 10% van al het zwerfaval op dat die dag in Nederland werd opgeruimd.

Roompot tracht zoveel mogelijk de hoeveelheden afval te beperken en gescheiden in te zamelen. De diversiteit van toeristen uit verschillende landen, die allemaal hun eigen inzameling-kenmerken hebben, zorgt voor problemen bij deze gescheiden inzameling van afval. De Roompot zet daarom in op heldere communicatie zodat huurders beter begrijpen hoe het afval gescheiden dient te worden.

Op het hoofdkantoor wordt hieraan invulling gegeven door per afdeling slechts 1 afvalbak ter beschikking te stellen. Bijkomend voordeel is dat medewerkers hierbij dan regelmatig in beweging komen.

In de restaurants op de Roompot parken worden zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatselijke/regionale ingrediënten. Tevens wordt vis alleen ingekocht met MSC-keurmerk (duurzame visserij) en ASC-keurmerk (milieuvriendelijke kweekvis). Hierin wordt samengewerkt met de Good Fish Foundation.

Doel 13: Klimaatactie

Twee jaar geleden is de nul-situatie voor wat betreft het energiegebruik en de CO2 uitstoot geïnventariseerd. Hierdoor is het inzicht per park en woning verbeterd. Deze wordt nu periodiek gemonitord. Hoewel er nog geen reductiedoelstellingen zijn geformuleerd op dit gebied, heeft Roompot meer dan 20 initiatieven genomen die bijdragen tot een lagere CO2 uitstoot. Door onder andere met lokale/regionale partijen en grondstoffen te werken, beperkt Roompot het transport van goederen en mensen. Daarnaast maakt het bij de bouw van woningen vaak gebruik van ruw hout dat CO2 uit de lucht onttrekt. Om CO2 te reduceren weert men leveranciers uit Azië.

Het nieuwe hoofdkantoor in Goes is A++ gecertificeerd en krijgt binnenkort nog zonnepanelen op het dak die ook de regio van energie zal bevoorraden.

Water Village is het eerste gas loze vakantiepark van Roompot waarvan bovendien alle energiezuinige vakantiewoningen en lodges zijn voorzien van zonnepanelen.

Roompot tekende recent ook voor de levering van bio propaangas voor haar jaarplaatsen die zij aanbiedt, waarmee de hoeveelheid CO2 met 571 ton (ca. 78%) verlaagd wordt. De interne transporten op de parken gebeurt inmiddels zoveel mogelijk elektrisch. Qua mobiliteit heeft Roompot recentelijk beleid geformuleerd om hybride en elektrisch rijden te stimuleren en te groeien naar 100% elektrisch rijden.

Voor de gasten op de Roompotparken worden in stijgende mate fietsen gestimuleerd onder andere door het aanbod van elektrische fietsen te vergroten. Hiervoor is recentelijk een contract afgesloten met een Nederlandse fietsleverancier. Het particulier autogebruik neemt hierdoor af.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Roompot heeft een sterke voorkeur voor langdurige en plaatselijke/regionale partnerschappen met leveranciers en partners. Dit past bij het streven om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het bedrijf. Langjarige samenwerking met toeleveranciers zorgt ervoor dat De Roompot invloed kan uitoefenen op de te leveren kwaliteit, denk hierbij aan de duurzame voedselketen. Bij de keuze van leveranciers wordt inmiddels rekening gehouden met de 3 pijlers van het bedrijf (schone oceanen, gezonde lucht en een leuke vakantie). Roompot heeft vaste partners op het gebied van bouw, onderhoud en ICT. Voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Goes deed Roompot een beroep op 99 lokale partijen. Het motto van Roompot hierbij is: “delen om van anderen te leren”.

Roompot werkt het actief samen met het werkleerbedrijf Orionis Walcheren en ’s Heeren Loo, de Zeeuwse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op het gebied van sponsoring sluit Roompot eveneens aan bij de 3 pijlers van het duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk initiatief van Roompot hierin is de Koos Konijn Foundation. Deze zet zich in voor het geluk en zorgeloos plezier van kinderen door kinderen in het hele land te verrassen met cadeautjes en bezoekjes van de mascotte Koos Konijn. Roompot stelt vakantiehuizen beschikbaar voor gezinnen die het moeilijk hebben, zodat zij toch kunnen genieten van een zorgeloos weekendje of midweek weg.

Roompot is partner van 2B Connect, een projectorganisatie op het gebied van versterking van biodiversiteit op bedrijventerreinen. Ook zijn oriënterende gesprekken gevoerd met Too Good To Go, een organisatie die helpt om voedselverspilling tegen te gaan.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluim houder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
Van oudsher heeft Roompot aandacht voor duurzaamheid. Stap voor stap is hierdoor het bedrijf op dit gebied de groene richting ingeslagen. Dit was tot voor enkele jaren geleden vastgelegd in een groot aantal (> 1000!!) actiepunten. Afgelopen jaar zijn deze actiepunten, mede gebaseerd op de klantvraag, geclusterd en vormen deze clusters de 3 pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Roompot.

 • Recht op schone, plasticvrije oceanen;
 • Recht op gezonde lucht;
 • Recht op een leuke vakantie.

Deze 3 pijlers worden stap voor stap doorgevoerd in de gehele organisatie en hiermee wordt rekening gehouden met investeringen en beslissingen in het bedrijf.

Duurzaamheidsmanagement
De investeringsmaatschappij achter Roompot heeft een eigen duurzaamheidsbeleid en een duidelijke lange termijn visie op het rendement. Dit is voor Roompot de katalysator geweest om een lange termijn visie te ontwikkelen voor de toekomstige duurzame groei, waarbij Roompot ook de investeringsmaatschappij uitdaagt.

Omdat duurzaam ondernemen hierbij belangrijk is, is dit breed in de organisatie ingebed. Er is een duurzaamheid stuurgroep, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd. Vanuit deze afdelingen komen de initiatieven en ideeën. Met de stuurgroep worden deze uitgewerkt voor het gehele bedrijf. De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid ligt niet één persoon maar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Hierdoor wordt de hele organisatie gemotiveerd en uitgedaagd om hieraan mee te werken. Daarnaast heeft Roompot een duurzaamheid ambassadeur in dienst.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie is Roompot een voorbeeldbedrijf op het gebied van duurzaam ondernemen. Roompot heeft duidelijke keuzes gemaakt in de richting van duurzaamheid en handelt daar ook naar, vooral in de dagelijkse praktijk. Op zowel het gebied van eerlijk werk & economische groei (goal 8), verantwoorde consumptie & productie (goal 12), klimaatactie (goal 13) en partnerschappen (goal 17) levert Roompot een grote bijdrage als bedrijf, maar ook aan de regio. Voor een bedrijf met een investeringsmaatschappij als eigenaar is dit een bijzondere prestatie door de opzet van de organisatie van het bedrijf en doordat Roompot ook de investeringsmaatschappij uitdaagt. De directie is goed bereikbaar en benaderbaar en de stijgende lijn van de duurzaamheidsprestaties wordt ingegeven door alle afdelingen van het bedrijf. Tevens is de continuïteit hiervan geborgd in de organisatie. Dit is waar Roompot trots op mag zijn als Zeeuws bedrijf. Dit is reden genoeg om aan Roompot de eerste Groene Pluim in Goes toe te kennen.

AANBEVELINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

De accreditatiecommissie heeft de volgende aanbevelingen voor Roompot Group.

 • Breng naast de CO2-footprint de impacts van de hele organisatie in beeld en bepaal aan de hand daarvan of de 3 pijlers van het duurzaamheidsbeleid nog kunnen worden verbreed en verdiept. Formuleer vervolgens doelstellingen op deze gebieden.
 • Versterk zowel de interne als de externe communicatie rondom duurzaam ondernemen zodat nog meer medewerkers trots zullen worden op het bedrijf. Ook klanten van Roompot zullen dan uitgroeien naar ambassadeurs van duurzaamheid. Blijf hier hierbij eerlijk en realistisch, maar de bescheidenheid is onterecht.
 • Verduurzaam de meer-jaren onderhoudsplannen van de verschillende parken om ook in het kader van de energietransitie de nodige maatregelen te kunnen nemen tijdens de uitvoering van het groot onderhoud. Dit versnelt het verduurzamen van alle parken op de langere termijn.
 • Vergroot het aantal laadpalen zowel bij het hoofdkantoor als bij de parken, zodat nog meer elektrische auto’s kunnen worden bediend. Dit heeft een aantrekkende werking op bezoekers.
 • Stimuleer de partners in de keten om eveneens de Global Goals als duurzaamheidsinstrument te hanteren. Verwijs ze naar de website van De Groene Pluim om deel te nemen aan dit netwerk.

SLOTWOORD

Stichting De Groene Pluim is verheugd om dit toonaangevende bedrijf in het duurzame netwerk te kunnen opnemen en hoopt dat dit Zeeuwse bedrijf een voorbeeld mag zijn voor de andere gemeenten in Zeeland meer duurzame bedrijven in het zonnetje te zetten.