Saver Roosendaal

Profiel

Saver NV in Roosendaal was het eerste bedrijf dat ooit, uit handen van Jort kelder, De Groene Pluim ontving. Het regionale afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf is voorloper op het gebied van energiebesparing en afvalreductie.

Saver voert diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. Ook is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper, die een viertal Kringloopwinkels en een vijftal activiteitencentra in het werkgebied exploiteert. Saver gaat uit van een duurzame bedrijfsvoering met thema’s als kwaliteit, veiligheid, milieu en sociale component voortdurend op de agenda.

Saver is op 14 juli 1999 opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De afval- en reinigingsactiviteiten van deze gemeenten zijn toen ondergebracht in dit bedrijf. Er is gekozen voor een Naamloze Vennootschap met gemeentelijke aandeelhouders, een onafhankelijke Raad van Commissarissen en een zelfstandige directie. Sinds 1 januari 2023 zijn de gemeenten Rucphen en Zundert aandeelhouder van Saver en op 1 januari 2024 is  ook de gemeente Steenbergen aandeelhouder.

De organisatie heeft ongeveer 200 mensen in vaste dienst en maakt onder andere via WVS (sociale werkvoorziening) dagelijks gebruik van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ook wordt dagelijks gebruik gemaakt van 20 tot 30 uitzendkrachten. Het verzorgingsgebied van Saver telt sinds januari 2024 ruim 215.000 huishoudens. Het wagenpark bestaat uit ongeveer 120 operationele voertuigen.

Een overheidsonderneming, daar mag je iets van verwachten qua maatschappelijk betrokkenheid.

Een paar hoogtepunten:

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Saver heeft met de programma’s Lean and Green Award en de Ecotest gebruik gemaakt van de mogelijkheden om het proces te verduurzamen. Beide programma’s hebben hun nut bewezen en zijn inmiddels gestopt. Het duidelijk uitdragen van het meedoen aan een inclusieve arbeidsmarkt en daar hun rol in pakken laat zien dat er een continue aandacht is voor de maatschappelijke rol die Saver heeft. Dit blijkt ook door de invoering van ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Afval – of beter grondstoffen – is de kernactiviteit van Saver. Echter, de organisatie gaat verder. Met de slogan “Saver geeft afval meer Waarde” wordt aandacht gegeven aan het verwaarden van restafval naar grondstof(fen). Dit is doorgevoerd in de bedrijfsvoering en is dus naast een goede marketing slogan ook de realiteit van de dagelijkse gang van zaken.

SDG 13: Klimaatactie

Saver regelt de verwarming en koeling van het kantoorgebouw met warmtewisselaars. De gasgestookte CV ketels zijn in 2019 verwijdert. In het gehele gebouw is hoogfrequente verlichting toegepast die is voorzien van daglicht- en aanwezigheidsdetectie. De verlichting blijft hierdoor niet onnodig aan staan. Ook zijn de algemene ruimten de afgelopen periode vervangen door LED verlichting. Daarnaast is ook op de terreinen van Saver geïnvesteerd in LED buitenverlichting. Deze verlichting levert op deze locaties een vermindering van het energieverbruik op van ca. 75%. Sinds 2015 heeft de organisatie de beschikking over zonnepanelen op de daken van enkele gebouwen. In 2020 heeft Saver op de hoofdlocatie en het grondstoffencentrum in totaal bijna 1.400 zonnepanelen op daken liggen. Deze zonnepanelen leveren jaarlijks bijna 360.000 kWh elektra, hetgeen ongeveer 40% van het totaalverbruik compenseert. De drijf om te zoeken naar besparingsmogelijkheden en verbeteringen op dit gebied geeft aan dat er echt de ambitie is om bij te dragen aan de energietransitie. In januari 2023 is het energielabel voor het (hoofd)kantoor van Saver bepaald op A+++. Voor de classificatie is gekeken naar de isolatie van het gebouw en de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging en verlichting.

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Doorslaggevend is geweest de manier waarop Saver open en transparant communiceert over haar activiteiten, niet om “politieke” redenen maar om open en oprecht haar maatschappelijke rol uit te voeren. Saver is voor andere bedrijven en organisaties en zeker ook overheidsorganisaties een voorbeeld, dat het kan en mogelijk is.