Saver Roosendaal

Saver Roosendaal was het eerste bedrijf dat ooit, uit handen van Jort Kelder, de Groene Pluim ontving. Het regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf is voorloper op het gebied van energiebesparing en afvalreductie.

Deze NV is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Een overheidsonderneming , daar mag je iets van verwachten qua maatschappelijke betrokkenheid. Een paar hoogtepunten uit het juryrapport:

Verwarming en koeling
Met behulp van warmte- en koude opslag. Op het terrein zijn 100 palen op 100 meter diepte toegepast. Hiermee wordt ca 75% gratis energie uit het grondwater gehaald

Verlichting
Overal hoogfrequentie verlichting toegepast die is voorzien van daglicht- en aanwezigheidsdetectie. De verlichting blijft hierdoor niet onnodig aan staan. Op de milieustraten is geïnvesteerd in LED buitenverlichting. Deze levert een vermindering van 75% energieverbruik.

Zonnepanelen
Op de daken zijn in totaal ca 475 zonnepanelen gelegd. De totale oppervlakte hiervan is ruim 665m2. De verwachte jaaropbrengst van de zonnepanelen is bijna 120.000 kWh. Dit is vergelijkbaar met het gemiddeld elektra verbruik op jaarbasis van ongeveer 40 huishoudens.

Windturbines
Saver heeft drie windturbines  op het dak van de gebouwen toegepast. Deze windturbines leveren energie op bij beperkte windsnelheden (v.a. ca. 3m/sec). Bij hogere windsnelheden bleek het veiligheidssysteem niet betrouwbaar. Vanuit veiligheidsoverwegingen is besloten om de turbines te verwijderen. Een passend alternatief is gevonden in de vorm van SunFlower

Regenwater
Saver heeft onder de parkeerplaatsen van zijn operationele voertuigen een buffer van ca. 100 m2 voor regenwater. Dit regenwater wordt gebruikt voor het wassen van de binnenzijde van de opbouw van de huisvuilwagens en de veegmachines. Ook heeft Saver de beschikking over een ondergrondse buffer van 50 m3 regenwater. Dit wordt gebruikt voor het wassen van (mini) containers op de hoofdlocatie. Ook de pekel installatie wordt gevuld met regenwater.

Wagenpark
Saver streeft naar een blijvende vergroening van het wagenpark. In het verduurzamingsprogramma worden schonere voertuigen ingezet met een efficiënter brandstofverbruik, minder CO-2 en minder fijnstof-uitstoot. Daarnaast beschikt Saver over drie elektrische auto’s en werd er in 2016 een brandstofadditief toegepast, dat naast 5% brandstofbesparing ook hetzelfde percentage CO-2 reductie opleverde.

lees hier het complete juryrapport plus interview met Ricoh in het magazine van De Groene Pluim