Selecta Nederland en Pelican Rouge Coffee Roasters

Profiel

Selecta-Pelican Rouge Dordrecht neemt een duurzame voortrekkersrol op zich zowel regionaal als landelijk, maar ook binnen de internationale Selecta groep. Zij brengen Duurzaam Ondernemen bottom-up binnen een corporate omgeving onder de aandacht.
Duurzaam ondernemen is volop aanwezig en het lokale management maakt een zeer betrokken indruk. Het aanstellen van een CSR manager in mei 2020 en het vormgeven aan het duurzaamheidshuis geeft richting aan het voornemen tot duurzaam ondernemen binnen het bedrijf.

Er is een duurzaamheidsstrategie met een hoog ambitieniveau geformuleerd gebaseerd op 4 pijlers. Deze pijlers zijn verder uitgewerkt in het Selecta Sustainability house.
Bij Selecta Pelican Rouge lopen al de nodige projecten zoals het bieden van stage mogelijkheden en internships op alle onderwijs niveaus.
Er zijn veel medewerkers met lange dienstverbanden. En er is een eerste aanzet gedaan voor het opzetten van een beleid ten aanzien van oudere werknemers op de werkvloer (50+)
Daarnaast zijn er programma’s gericht op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en er wordt nauw samengewerkt met sociale werkplaatsen. Ook worden asielzoekers opgeleid om te kunnen werken bij Selecta-Pelican Rouge, niet aan de productielijn maar met name voor rework en schoonmaak werkzaamheden.

Er is veel aandacht voor gebruikte verpakkingsmaterialen en recycleprogramma’s. De koffiebekers die worden gebruikt zijn van mono materialen, wat de recycle mogelijkheden verbetert. Met tekst op de koffiebekers worden de gebruikers aangemoedigd om deze meerdere malen te gebruiken.
Gebruikte koffieautomaten worden gerefurbished en weer opnieuw ingezet. De afvalstroom van koffiedrab, met name vanuit de Retail, wordt beperkt ingezet als compost.

De ambitie is om CO2 uitstoot met 55% te verminderen in 2030 t.o.v. 2019 (nulmeting). Hiervoor lopen er bij Selecta-Pelican Rouge verschillende initiatieven zoals;
• Verduurzaming van het eigen wagenpark,
• Inzet van monteurs uit de regio, in de regio en het gebruik van slimme routeplanning;
• Zonnepanelen op het dak van de branderij, dit voorziet in 1/3 van de energiebehoefte
• Inzet van groene stroom uit de regio;
• Energiebesparingsprogramma’s: met name in automaten;

Lokaal is Select- Pelican Rouge betrokken bij de voedselbank en lid van de Dordtse ondernemersvereniging. Zij zijn betrokken bij het kwekersgilde (onder andere het kweken van oesterzwammen op koffiedrab) en het Cirkellab.

Selecta-Pelican Rouge Dordrecht verdient ‘De Groene Pluim’ met de opdracht de bestaande hoge ambitie om te zetten naar concrete resultaten. Hiervoor zijn in het rapport een aantal aanbevelingen opgenomen. In de toekomst zal met deze ambitie Selecta-Pelican Rouge zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te worden voor anderen op het gebied van Duurzaam Ondernemen.