Büfa Cleaning Netherlands B.V. (voorheen Tristar)

Profiel

TriStar is in 1991 opgericht, om reinigingsoplossingen te ontwikkelen. Anno 2021 is het ontwikkelen van reinigingsoplossingen nog steeds de passie van het TriStar team. Eind 2010 hebben jonge ondernemers het stokje overgenomen van de oorspronkelijke oprichters.

TriStar maakt met name industriële reinigingsmiddelen voor de zware industrie, klanten zijn onder andere wegenbouwers en bedrijven in de voedselindustrie.

Het bedrijf is niet conjunctuur gevoelig. Schoonhouden en reinigen is deel van het onderhoud en verlengt de levensduur van installaties en machines. De klanten van TriStar bevinden zich hoofdzakelijk in de Benelux, maar er zijn ook klanten in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. In 2020 ontstaat de behoefte aan meer productiecapaciteit en in Roosendaal worden meer dan 20 nieuwe medewerkers aangenomen. Ook wordt het aangrenzende terrein – met groot warehouse – aan de Protonweg in Roosendaal aan het bedrijf toegevoegd.

Met de propositie CLEAN MATTERS. draagt TriStar het belang van goede reiniging uit. Op de website wordt gecommuniceerd over de kerngetallen 2020 en de doelstellingen voor 2030. Ook wordt de Missie helder uitgelegd.
In juli 2021 heeft TriStar haar eerste consumentenwinkel “Estelle” een ‘lifestyle-concept’ met stijlvolle en luxe decoratieve reinigingsproducten, geopend in Breda.

Er wordt bij TriStar aan de medewerkers gedacht. Er is een programma om te werken aan duurzame inzetbaarheid waarbij er budget is voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Voorbeelden zijn het opzetten van Challenges waar medewerkers aan kunnen deelnemen zoals niet roken en niet drinken. Er zijn 2 medewerkers met een vluchtelingen status waarbij alle hulp wordt geboden bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. TriStar biedt stageplaatsen voor jongeren van uiteenlopende studierichtingen en biedt BBL projecten.
Ook bij het ontwikkelen van producten wordt er ook aan de mens gedacht. Er hoeven niet altijd meer mensen in tanks te kruipen om de tank te reinigen.

TriStar tracht productie zo schoon mogelijk te maken. Er is geen industrieel afvalwater. Het ingezette spoelwater wordt hergebruikt. Er wordt binnen TriStar niet veel afval geproduceerd, er zijn slechts een paar kleine afvalstromen van papier en karton, plastic en restafval. TriStar aan afvalreductie bij haar klanten. Afvalreductie heeft bij klanten een grotere impact en levert een aanzienlijke kostenbesparing op. TriStar heeft als doelstelling om voor de Top 25 van reinigingsproducten een duurzaam alternatief aan te bieden. Bij voorkeur naar vriendelijke alternatieve grondstoffen en zonder CMR stoffen. Voorlichting over het juiste gebruik neemt een belangrijke plaats in bij het overtuigen van klanten om te kiezen voor een duurzamer alternatief.

Het dak wordt in de nabije toekomst vervangen en bij de vervanging wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van het aanbrengen van een groen dak en zonnepanelen. De gebruikte energie (elektra) wordt groen ingekocht via ENGIE. Er wordt nog wel verwarmd op gas. De aanwezige bedrijfsauto’s en lease auto’s zijn minimaal hybride en bij nieuwe auto’s wordt de overgang naar volledig elektrisch gemaakt.

Het bedrijfspand van TriStar heeft recentelijk energielabel A ontvangen. Verduurzaming van al het vastgoed staat goed op de agenda.
Er wordt actief samengewerkt met partners in de keten aan de verduurzaming van zowel het product als verduurzaming bij klanten. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsverbanden met ‘PeelPioneers’ en Renewi.

TriStar in Roosendaal verdient De Groene Pluim. Volgens de accreditatiecommissie heeft TriStar op het gebied van duurzaam ondernemen een mooie ambitie. TriStar in Roosendaal is een duurzame koploper en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol.