Van Adrichem Kwekerijen

Van Adrichem Kwekerijen produceert grove trostomaten. In dit familiebedrijf uit Steenbergen worden de nieuwste duurzame technieken toegepast, zoals warmtekrachtkoppeling, optimale benutting van restwarmte en CO2, natuurlijke gewasbescherming en assimilatielampen.

Dit is waarom Van Adrichem de Groene Pluim verdient

In 1950 legde Geert van Adrichem sr., vader en opa van de huidige eigenaren/directeuren, de basis van het huidige bedrijf. De roots van Van Adrichem Kwekerijen liggen in het Westland. In het eerste bedrijf van één hectare groot werden meerdere groentes geteeld. Inmiddels werkt de derde generatie aan een efficiënte onderneming van in totaal 34 hectare, verdeeld over twee locaties in Steenbergen en Westdorpe. Hier worden op duurzame wijze grove trostomaten gekweekt. Bij Adrichem Kwekerijen werken in totaal 30 vaste medewerkers en afhankelijk van het seizoen in totaal op beide locaties ca. 150 medewerkers.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Van Adrichem is zuinig op de mensen die er werken. Om ervoor te zorgen dat ouderen op een gezonde wijze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kunnen zij minder uren werken, zo nodig met aangepaste werktijden. Er zijn veel met tijdelijke werkkrachten zoals scholieren/studenten, uitzendkrachten en arbeidsmigranten. Ook is er plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn jongeren vanuit het speciaal onderwijs, laag geschoolden en mensen met een beperking. Iedereen die flexibel inzetbaar en gemotiveerd is, is welkom om aan de slag te gaan bij Adrichem Kwekerijen. Na 3 jaar biedt Adrichem Kwekerijen deze mensen een vast contract. Om tegemoet te komen aan de privéomstandigheden is er voor de parttimers veel flexibiliteit in de werktijden. Voor arbeidsmigranten wordt gewerkt met uitzendbedrijven met SNF-normering en zijn er huisvestingsmogelijkheden op eigen terrein.

In Steenbergen zette Van Adrichem Kwekerijen samen met een aantal collega-ondernemingen de Vereniging Leerwerktraject Steenbergen op. Dit wordt uitgevoerd het Prinsentuincollege in Breda. Dit om het structurele tekort aan arbeidskrachten te verminderen en het imago van de glastuinbouw te verbeteren. Ook stelt Van Adrichem Kwekerijen haar kassen regelmatig open voor bezoeken van diverse scholen.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Voor Van Adrichem Kwekerijen is een eerlijke, natuurlijke manier van produceren van de tomaten het uitgangspunt. In de kassen is er natuurlijke bestuiving door hommels. Voor de bestrijding van rupsen, witte vliegen, luizen en andere insecten worden natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen en macrolophus, ingezet. Voor de substraatteelt gebruikt Van Adrichem Kwekerijen steenwol. De steenwol wordt na gebruik ingezameld en teruggeleverd aan de leverancier. Zo krijgt de steenwol een tweede leven in de baksteenindustrie.

Over de biologische gewasbescherming is Van Adrichem Kwekerijen transparant. Momenteel is 95% van de gewasbescherming biologisch. De tomatenplanten staan ongeveer 1 jaar in de kassen. Omdat zich altijd onverwachte of hardnekkige plagen of virussen kunnen voordoen, is 100% biologisch nog niet mogelijk.

Voor de beregening wordt gebruik gemaakt van het opgevangen regenwater afkomstig van de kassen. Dit water wordt gezuiverd, voorzien van meststoffen en met ozon ontsmet alvorens het wordt ingezet. Suppletie van dit systeem gebeurt met ontijzerd grondwater. Dit wordt steeds gerecirculeerd en opnieuw gebruikt. Eenmaal per jaar wordt het gedeelte schoonmaakwater voor de reiniging van de kas, na zuivering, geloosd op de riolering. De toiletten van één van de gebouwen wordt gespoeld met regenwater.

Doel 13: Klimaatactie

In de kassen Steenbergen werkt Van Adrichem Kwekerijen met warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze werkt op gas en genereert naast de benodigde warmte ook CO2 en elektriciteit. De warmte en de CO2 worden benut voor de teelt. De elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Met deze WKK wordt op deze manier een rendement gehaald van 95%. De terug levering aan het elektriciteitsnet gebeurt in samenwerking met het netwerkbedrijf zodanig dat het evenwicht in het elektriciteitsnet zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd (peak shaving).

Deze ervaringen van de locatie Steenbergen zijn benut bij de ontwikkeling van de ultiem energiezuinige en duurzame Sublimato-kassen in Westdorpe. De locatiekeuze (relatief veel zon) was het eerste begin van de energieoptimalisatie. Ook kan op deze locatie de restwarmte worden gebruikt van de nabij gelegen kunstmestfabriek. Hierdoor wordt op deze locatie geen aardgas meer gebruikt.

Ook in Steenbergen wil Van Adrichem Kwekerijen restwarmte gaan toepassen. Men participeert actief in het project van de levering van restwarmte en CO2 vanuit de vuilverbranding van Roosendaal naar Dinteloord en Steenbergen. Naar verwachting is dit systeem in 2027 operationeel.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van Adrichem Kwekerijen werkt nauw samen met toegewijde partners. Deze delen de kernwaarden van het bedrijf: resultaatgericht, professioneel en zonder veel poeha. Van Adrichem Kwekerijen verwacht van haar partners dat ook zij hun rol in de keten met evenveel plezier én verstand van zaken vervullen.
Voor Van Adrichem Kwekerijen zijn de telersorganisatie Prominent en Growers United belangrijke partners. Dankzij deze organisaties is gezamenlijke inkoop, innovaties in de bedrijfsvoering mogelijk. Ook wordt ondersteuning geboden bij verkoop en arbeidsvoorwaarden. Voor duurzaamheid is een apart budget gereserveerd om nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en te implementeren.

Loek van Adrichem is een actief bestuurslid van het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), waar hij de glastuinbouw vertegenwoordigt. Ook is de kwekerij aangesloten bij MKB Nederland en Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht). Daarnaast is Van Adrichem Kwekerijen nauw betrokken bij de slimme software van Source.ag. Dit platform is belangrijk voor het verzamelen van informatie en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) om de tomatenteelt te optimaliseren.

Van Adrichem Kwekerijen sponsort voetbalvereniging Steenbergen, de stichting Plusbus en de Kleine Tour in Steenbergen.

Conclusie accreditatiecommissie

Volgens de accreditatiecommissie zijn duurzaamheid en hart voor de natuur van huis uit aanwezig bij het familiebedrijf Van Adrichem Kwekerijen. Op het gebied van de vier benoemde SDG’s maakt het bedrijf positieve impact. Vooral de vlakken van verantwoorde productie en klimaatactie is Van Adrichem Kwekerijen een koploper te noemen. Het bedrijf is zich zeer bewust van de impact van de tomatenteelt. Samen met de partners onderzoekt het bedrijf de verschillende mogelijkheden om de voetafdruk van het bedrijf te verkleinen.

Van Adrichem Kwekerijen verdient overtuigend De Groene Pluim. In de toekomst zal Van Adrichem Kwekerijen met deze ambitie zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te zijn voor anderen op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Ondernemen.